Kỳ họp Quốc hội

Xem tất cả

Quốc hội thảo luận Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 455, bằng 92,67%; số đại biểu Quốc hội tán thành 433, ...

Chi tiết

Quốc hội thảo luận dự án Luận Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Ngày đăng: 23.11.2017

Quốc hội thảo luận dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng: 22.11.2017

Ban Dân nguyện thống nhất cách giải quyết của tỉnh

Ngày đăng: 21.11.2017

Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 21.11.2017

Hoạt động Văn phòng

Xem tất cả

Hội đồng định giá nên không thể nâng giá bồi thường

Hôm qua, ngày 9-4, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Kiên Giang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Phạm Vũ Hồng (ảnh) tổ chức đối thoại với công dân trước ...

Chi tiết

Tất cả các đảng viên phải làm công tác dân vận

Ngày đăng: 09.01.2018

Tổng kết hoạt động năm 2017 của Văn phòng Quốc hội

Ngày đăng: 09.01.2018

Về việc tuyên truyền kết quả Năm APEC 2017

Ngày đăng: 08.01.2018

Về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 08.01.2018