Kỳ họp Quốc hội

Xem tất cả

Quốc hội thảo luận Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 455, bằng 92,67%; số đại biểu Quốc hội tán thành 433, ...

Chi tiết

Quốc hội thảo luận dự án Luận Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Ngày đăng: 23.11.2017

Quốc hội thảo luận dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

Ngày đăng: 22.11.2017

Ban Dân nguyện thống nhất cách giải quyết của tỉnh

Ngày đăng: 21.11.2017

Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng, chống tham nhũng

Ngày đăng: 21.11.2017

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐBQH

Xem tất cả

Ủy ban Khoa học và môi trường khảo sát Dự án luật đo đạc bản đồ tại huyện Phú Quốc, xã Thổ Châu

Dự án luật đo đạc bản đồ đã được xây dựng và Quốc hội cho ý kiến lần đầu, Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan soạn thảo; Ủy ban Khoa học công ...

Chi tiết

Lấy ý kiến Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Ngày đăng: 13.03.2018

Kiên Giang: Giám sát nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Ngày đăng: 13.03.2018

Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật an ninh mạng

Ngày đăng: 13.03.2018

Viếng nghĩa trang nhân 88 năm ngày thành lập Đảng…

Ngày đăng: 14.02.2018

Hoạt động Văn phòng

Xem tất cả

Tất cả các đảng viên phải làm công tác dân vận

Sáng 08.01.2018, Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 và chương trình chỉ đạo năm 2018; báo cáo kết quả xây dựng và thực ...

Chi tiết

Tổng kết hoạt động năm 2017 của Văn phòng Quốc hội

Ngày đăng: 09.01.2018

Về việc tuyên truyền kết quả Năm APEC 2017

Ngày đăng: 08.01.2018

Về việc tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ Tư Quốc hội khóa XIV

Ngày đăng: 08.01.2018

Về việc cung cấp tài liệu thông tin nội bộ về chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Trung Quốc.

Ngày đăng: 08.01.2018