Thứ 4 - 01/07/2015
Tìm Kiếm
Liên kết website
Qua báo cáo của tổ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động của tổ có nhiều tiến bộ, sinh hoạt được tổ chức thường xuyên theo quy định, nội dung sinh hoạt đa dạng hơn, thành phần họp họp tổ được mở rộng, có mời cả HĐND xã tham gia nhằm trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND, nơi tổ chực cuộc họp không chỉ gói gọn tại trụ sở cơ quan mà còn được mở rộng tổ chức tại địa bàn dân cư.


Lượt Truy cập
Sáng 26/6, Quốc hội bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao. Thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân ...
Tin đã đưa
Qua báo cáo của tổ cho thấy, 6 tháng đầu năm 2015 hoạt động của tổ có nhiều tiến bộ, sinh hoạt được tổ chức thường xuyên theo quy định, nội dung sinh hoạt đa dạng hơn, thành phần họp họp tổ được mở rộng, có mời cả HĐND xã tham ...
Tin đã đưa
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang vừa triển khai Quyết định số 125 và 126/ QĐ-VP, ngày 09 tháng 6 năm 2015 về việc bổ nhiệm lại đối với đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức ...
Tin đã đưa
Cử tri Kiên Giang kiến nghị: “Theo Quyết định số 2194/QĐ-TTG ngày 25/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản đến năm 2020. Thông tư liên tịch số 11/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ...
Tin đã đưa