HOẠT ĐỘNG ĐOÀN ĐBQH

Xem tất cả

Tiếp xúc cử tri

Xem tất cả

Cử tri U Minh Thượng đề nghị: tăng cường kiểm tra nạn kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật “dỏm”

Ngày 2/8/2016, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 2 tỉnh Kiên Giang gồm: Bà Nguyễn Thị Kim Bé- Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc ...

Chi tiết

Sớm kéo điện “vùng lõm”, vùng đồng bào Khmer

Ngày đăng: 17.12.2016

Tăng cường ứng phó biến đổi khí hậu, tìm đầu ra cho nông sản

Ngày đăng: 17.12.2016

Chính phủ cần có giải pháp lâu dài ngăn ngập mặn

Ngày đăng: 17.12.2016

Đoàn ĐBQH đơn vị số 3 tỉnh Kiên Giang TXCT xã Sơn Bình (Hòn Đất)

Ngày đăng: 17.12.2016