CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH ĐI LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI
Ngày: 04.01.2017
Theo Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc NHNN và Văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của NHCSXH.

CHO VAY CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

ĐI  LAO ĐỘNG CÓ THỜI HẠN Ở NƯỚC NGOÀI

Theo Quyết định số 365/2004/QĐ-NHNN ngày 13/4/2004 của Thống đốc NHNN và Văn bản số 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 của NHCSXH.

 

1. Đối tượng vay vốn:

- Vợ (chồng), con của liệt sĩ; Thương binh; Vợ (chồng), con của thương binh; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng được thưởng huân, huy chương kháng chiến; cán bộ hoạt động cách mạng trước tháng 8 năm 1945.

- Người lao động thuộc hộ nghèo theo tiêu chuẩn quy định của pháp luật.

- Người lao động thuộc các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp.

2. Điều kiện vay vốn:

- Là thành viên của tổ TK&VV; Cư trú hợp pháp tại địa phương nơi NHCSXH cho vay. Trường hợp, đối tượng chính sách không thuộc UBND cấp xã quản lý thì người vay có thể xuất trình giấy tờ để chứng minh (như thẻ thương binh, giấy chứng nhận,...) để UBND có cơ sở xác nhận;

- Được Bên tuyển dụng chính thức tiếp nhận đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

3. Mức cho vay:

- Mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng/người đi lao động ở nước ngoài.

4. Thời hạn cho vay:

- Tối đa không quá thời hạn đi lao động ở nước ngoài theo Hợp đồng lao động.

5. Lãi suất cho vay:

- Hiện nay 0,65%/tháng.

6. Phương thức cho vay:

- Cho vay uỷ thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể.

-  Người vay không phải thế chấp tài sản.

7. Hồ sơ, thủ tục vay vốn:

- Người vay viết giấy đề nghị vay vốn mẫu số 01/TD kèm Hợp đồng lao động đã ký giữa người lao động với bên tuyển dụng gửi Tổ TK&VV, Bảng xác nhận chi phí của công ty tuyển dụng lao động gửi Tổ TK&VV.

- Tổ TK&VV phối hợp cùng Hội đoàn thể, chính quyền địa phương họp bình xét cho vay, lập biên bản họp Tổ TK&VV mẫu số 10C/TD. Lập danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH mẫu số 03/TD có xác nhận của UBND cấp xã về việc người lao động thuộc đối tượng chính sách gửi NHCSXH cho vay. Khi chưa có Hợp đồng lao động, NHCSXH căn cứ vào thông báo hoặc Giấy xác nhận của bên tuyển dụng về việc người lao động được tuyển dụng đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài để xem xét và làm các thủ tục cho vay./. 

Tải file tại đây