CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY CÓ HỖ TRỢ LÃI SUẤT NHẰM GIẢM TỔN THẤT SAU THU HOẠCH ĐỐI VỚI NÔNG SẢN, THỦY SẢN
Ngày: 04.01.2017
(Theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và Quyết định số 65/2011/ QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số 22/2012/TT-NHNN ngày 22/6/2012 của NHNNVN)

(Theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg  ngày 15/10/2010 và

Quyết định số 65/2011/ QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số22/2012/TT-NHNN ngày 22/6/2012 của NHNNVN)

 

1. Đối tượng được vay vốn:

+ Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân.

+ Các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

2. Tổ chức cho vay:

 (1) Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, (2) Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển, (3) Ngân hàng TMCP Công Thương, (4) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương,(5) Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long,

3. Điều kiện vay vốn:

+ Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân, có địa chỉ cư trú hợp pháp được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là cá nhân trực tiếp sản xuất và phục vụ sản xuất;

+ Các doanh nghiệp có ký và thực hiện hợp đồng tiêu thụ nông sản và dịch vụ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp với nông dân.

+ Khách hàng có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hiệu quả, khả thi và được ngân hàng thương mại nhà nước cho vay thẩm định và quyết định cho vay theo quy định hiện hành;

+ Khoản vay trung hạn hoặc dài hạn bằng đồng Việt Nam;

+ Máy móc, thiết bị đầu tư bằng vốn vay phải thuộc Danh mục các loại máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo quy định và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố trong từng thời kỳ.

4. Mức cho vay: Mức cho vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa.

5. Thời hạn cho vay: Cho vay trung hạn hoặc dài hạn.

6. Lãi suất cho vay: Áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất của ngân hàng áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn trong cùng thời kỳ.

7. Mức hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch:

- Khoản vay được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay.

8. Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Theo quy định của ngân hàng cho vay.

 

CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY ÁP DỤNG LÃI SUẤT TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

(Theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 và

Quyết định số 65/2011/ QĐ-TTg ngày 02/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; Thông tư số22/2012/TT-NHNN ngày 22/6/2012 của NHNNVN)

 

1. Đối tượng được vay vốn:

+ Đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị giảm tổn thất sau thu hoạch gồm: thiết bị xay xát gạo có tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao (đến 70%); máy móc, thiết bị chế biến ướt cà phê, các thiết bị xử lý nâng cao phẩm cấp cà phê (steam, đánh bóng ướt…) và các công trình xử lý nước thải kèm theo; máy tách vỏ cứng và xát vỏ lụa nhân điều; dây chuyền chế biến hồ tiêu chất lượng cao; thiết bị lọc màng bán thấm (coating), chiếu xạ, tiệt trùng bằng hơi nước nóng đối với rau quả tươi, hệ thống sơ chế rau quả (Packing House) tại chợ đầu mối.

  + Các tổ chức, cá nhân có dự án đầu tư xây dựng kho dự trữ 4 triệu tấn lúa, ngô, kho lạnh bảo quản thủy sản (bao gồm cả kho lạnh trên tàu đánh bắt thủy sản), rau quả, kho tạm trữ cà phê và các dự án đầu tư chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch.

2. Đơn vị cho vay: Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

3. Điều kiện vay vốn:

+ Thuộc đối tượng được vay vốn nêu trên.

+ Khách hàng có dự án, phương án đầu tư máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch hiệu quả, khả thi và được Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thẩm định và quyết định cho vay theo quy định hiện hành;

            + Khoản vay bằng đồng Việt Nam;

Máy móc, thiết bị đầu tư bằng vốn vay phải thuộc Danh mục các loại máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo quy định và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố trong từng thời kỳ. Riêng các dự án đầu tư chế tạo máy móc, thiết bị nông nghiệp nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch phải được thẩm định điều kiện kỹ thuật theo danh mục máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch có tỷ lệ giá trị sản xuất trong nước trên 60% và các cơ sở sản xuất các loại máy móc, thiết bị theo danh mục.

4. Mức cho vay: Do khách hàng và Ngân hàng thỏa thuận.

5. Thời hạn cho vay: Cho vay trung hạn hoặc dài hạn

6. Lãi suất cho vay:

Áp dụng mức lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước do Bộ Tài chính công bố trong từng thời kỳ;

7. Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Theo quy định của ngân hàng cho vay.

Tải file tại đây