CHƯƠNG TRÌNH CHO VAY HỌC SINH – SINH VIÊN
Ngày: 04.01.2017
(Theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; Quyết định số Quyết định 121/2009/QĐ-TTg; Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2162A/NHCS-TDSV của NHCSXH)

(Theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg; Quyết định số Quyết định 121/2009/QĐ-TTg; Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2162A/NHCS-TDSV của NHCSXH)

1. Đối tượng vay vốn:

 Học sinh sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm: 

-  HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động (được vay chi phí cho cả khoá học).

 HSSV là thành viên của hộ gia đình: Hộ nghèo; Hộ cận theo tiêu chuẩn quy định (được vay chi phí cho cả khoá học).

- HSSV mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do: Tai nạn; bệnh tật; thiên tai; hoả hoạn; dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã nơi cư trú (được vay tối đa 12 tháng trong năm Hộ gia đình gặp khó khăn).

Bộ đội xuất ngũ theo học tại các cơ sở dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng và cơ sở dạy nghề khác quy định tại Quyết định 121/2009/QĐ-TTg.

- Lao động nông thôn học nghề tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề của các Bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ sở đào tạo nghề khác theo quy định tại Quyết định 1956/QĐ-TTg.

2. Điều kiện vay vốn:

HSSV cư trú hợp pháp tại địa phương;

- Đối với HSSV năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường; Đối với HSSV năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của Nhà trường về việc đang theo học tại trường.

- HSSV không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

 3. Mức cho vay: Tối đa 1.100.000đ/tháng học (chưa loại trừ số tiền được miễn, giảm học phí).

4. Thời hạn cho vay: Bao gồm thời hạn phát tiền vay và thời hạn trả nợ.

- Thời hạn phát tiền vay: từ ngày nhận món vay đầu tiêu đến ngày HSSV kết thúc khoá học

- Thời hạn trả nợ:

     + Đối với chương trình đào tạo ≤ 1 năm thời hạn trả nợ tối đa bằng 2 lần thời hạn phát tiền vay.

     + Đối với chương trình đào tạo > 1 năm thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn phát tiền vay.  

5. Lãi suất cho vay:

Lãi suất cho vay 0,65%/tháng; Lãi suất nợ quá hạn 0,845%/tháng;

6. Phương thức cho vay:

- Hộ gia đình (ủy thác qua Hội đoàn thể);

-  Cho vay trực tiếp đối với HSSV mồ côi.

7. Hồ sơ, thủ tục cho vay:

- Đại diện Hộ gia đình viết giấy đề nghị vay vốn mẫu số 01/TD kèm Giấy xác nhận của Nhà trường hoặc Giấy báo nhập học (đối với sinh viên mới trúng tuyển) gửi Tổ TK&VV.

- Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức họp để bình xét những hộ đủ điều kiện vay vốn lập biên bản hợp Tổ 10C/TD, đồng thời lập danh sách mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã gửi NHCSXH cho vay. 

Tải file tại đây