Chương trình cho vay có hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Ngày: 04.01.2017
(Theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của NHNNVN)

1. Đối tượng được vay vốn: Doanh nghiệp, Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân

2. Tổ chức cho vay: Các Ngân hàng thương mại.

 

3. Điều kiện vay vốn:

3.1 Vay vốn hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp:

+ Đối với các hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân phải được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đối tượng trực tiếp sản xuất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, đánh bắt, chế biến nông sản, thủy sản; dịch vụ cơ giới nông nghiệp;

 

+ Đối với các doanh nghiệp: phải có ký kết thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ cơ giới hóa với tổ hợp tác, hợp tác xã hoặc nông dân;

 

+ Các loại máy, thiết bị phải là máy, thiết bị mới, chất lượng phù hợp tiêu chuẩn công bố theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, nhóm danh mục máy, thiết bị gồm: (i) Các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, thu hoạch lúa, ngô, cà phê, chè, mía; máy sấy nông sản, thủy sản; máy thiết bị sản xuất muối sạch; máy, thiết bị sử dụng trong chăn nuôi; (ii) Hệ thống thiết bị tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp; (iii) Máy, thiết bị sử dụng sản xuất giống, nuôi trồng, thu hoạch thủy sản; (iv) Các loại máy, thiết bị dò cá, thu, thả lưới câu, thông tin liên lạc, hầm (buồng) cấp đông, thùng (hầm) bảo quản sản phẩm có gắn thiết bị lạnh, sản xuất nước đá, lọc nước biển làm nước ngọt sử dụng trên tàu cá, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ đánh bắt xa bờ; (v) Máy, thiết bị chế biến sản phẩm từ phế và phụ phẩm nông nghiệp, thủy sản; (vi) Kho, thiết bị sử dụng chứa, bảo quản thóc, ngô quy mô hộ gia đình; (vii) Các loại máy kéo, động cơ Dizen sử dụng trong nông nghiệp, khai thác đáng bắt thủy sản.

 

4. Mức cho vay: Mức cho vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa.

 

5. Thời hạn cho vay: Cho vay trung hạn hoặc dài hạn.

6. Lãi suất cho vay: Áp dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất trong khung lãi suất của ngân hàng áp dụng cho các khoản vay vốn phục vụ lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cùng kỳ hạn trong cùng thời kỳ.

 

7. Mức hỗ trợ lãi suất nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp: Được hỗ trợ 100% lãi suất vay trong 2 năm đầu, từ năm thứ 3 trở đi được hỗ trợ 50% lãi suất vay.

 

8. Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Theo quy định của ngân hàng cho vay.

 

 

 

Cho vay hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại và lãi suất tín dụng đầu tư phát triển

 

(Theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013  về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp và Thông tư số 13/2014/TT-NHNN ngày 18/4/2014 hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg của NHNNVN)

 

1. Đối tượng được vay vốn:  Doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình, cá nhân

 

2. Đơn vị cho vay: Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

3. Điều kiện vay vốn:

+ Các tổ chức, cá nhân phải có dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

+ Các dự án đầu tư chưa được hưởng hỗ trợ từ các chính sách khác;

 

+ Danh mục các dự án đầu tư gồm: (i) Kho silô dự trữ lúa, ngô; hệ thống sấy nông sản; dây chuyền máy, thiết bị xay xát, đánh bóng, phân loại gạo; (ii) Hệ thống nhà kính, nhà lưới phục vụ sản xuất; máy, thiết bị bảo quản, chế biến rau, hoa, quả; (iii) Dây chuyền máy, thiết bị bảo quản, giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp; chế biến thủy sản (thiết bị làm lạnh, cáp đông, tái đông; sản xuất nước đá, đá vảy; thiết bị hấp sấy ...); (iv) Dây chuyền máy, thiết bị chế biến cà phê, chè, nhân điều, hồ tiêu; (v) Dây chuyền máy, thiết bị chế biến muối; (vi) Các dự án chế tạo máy, thiết bị sản xuất nông nghiệp.

 

4. Mức cho vay: Mức cho vay tối đa bằng 70% giá trị của dự án.

5. Thời hạn cho vay: Cho vay trung hạn hoặc dài hạn

 

6. Thời gian được hỗ trợ phần chênh lệch giữa lãi suất thương mại với lãi suất tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước:  Không quá 12 năm.

 

7. Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Theo quy định của ngân hàng cho vay.

Ngô Hồng Phước