• Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

    Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang khoá XV hiện có 8 đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang có Trưởng Đoàn, 01 Phó Đoàn chuyên trách. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang có trụ sở riêng, đặt tại số 647B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.

    Đăng ngày: 26.04.2022