• Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại huyện An Biên

    Sáng ngày 09-9, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Danh Nhỏ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trực tiếp tại UBND huyện An Biên. Tham gia cùng Đoàn giám sát có ông Danh Phúc, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Y tế.

    Đăng ngày: 10.09.2022
  • Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm việc tại huyện Giang Thành

    Sáng ngày 07-9, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh do ông Danh Nhỏ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc trực tiếp tại HĐND huyện Giang Thành. Tham gia cùng Đoàn giám sát có ông Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban pháp chế.

    Đăng ngày: 08.09.2022