• Phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ y tế công để đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám, điều trị bệnh của người dân

  Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức thẩm tra nội dung tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 13 trung tâm y tế tuyến huyện và Bệnh viên Ung bướu tỉnh và đề xuất chủ trương đầu tư nâng cấp, mở rộng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Thuận. Đồng chí Ngô Hen, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, chủ trì. Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Giang Văn Phục; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh và các phòng chuyên môn trực thuộc.

  Đăng ngày: 06.09.2022
 • Triển khai cuộc giám sát về việc thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất Kiên Giang

  Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tổ chức cuộc giám sát việc thực hiện quản lý và sử dụng Quỹ Phát triển đất Kiên Giang. Đây là một trong những nội dung giám sát chuyên đề đã được HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ Hai và quyết nghị tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/10/2021 về Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh đã giao cho Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện tại Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 20/02/2022.

  Đăng ngày: 16.08.2022
 • Cơ bản khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Sóc Suông, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất

  Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 08/3/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn khảo sát do Ông Ngô Hen, Ủy viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát thực tế và có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất về tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri liên quan đến tình trạng ô nhiễm môi trường tại kênh Sóc Suông, thị trấn Sóc Sơn, huyện Hòn Đất. Tham gia Đoàn khảo sát có đồng chí Giang Văn Phục, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Đăng ngày: 28.03.2022