• Thẩm tra các báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh trên lĩnh vực pháp chế

    Chiều 11/7, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra các báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 trên lĩnh vực phụ trách. Cuộc họp do ông Phạm Văn Màu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì. Tham dự có đại diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; thành viên Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo Văn phòng, các phòng và chuyên viên Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

    Đăng ngày: 13.07.2022
  • Thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan tư pháp

    11/7, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp để thẩm tra báo cáo công tác 6 tháng đầu năm 2022 của các cơ quan tư pháp gồm: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Ông Phạm Văn Màu, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp.

    Đăng ngày: 11.07.2022