• HĐND HUYỆN HÒN ĐẤT tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026

  Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29/9/2022, Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất đã tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung chủ yếu về công tác thẩm tra văn bản và hoạt động giám sát, khảo sát. Qua đây, cũng đánh giá tình hình tổ chức và kết quả hoạt động từ sau khi bầu cử đến nay; đồng thời triển khai phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

  Đăng ngày: 30.09.2022
 • Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện: Triển khai giám sát chuyên đề

  Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/10/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát năm 2022; Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện quyết định thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện một số kết luận, kiến nghị sau các cuộc giám sát của Ban Kinh tế - xã hội từ năm 2016 – 2020.

  Đăng ngày: 20.09.2022
 • AN MINH: Thống nhất chủ trương đầu tư 30 tỷ đồng xây mới Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Vân Khánh Tây

  Ngày 08/9/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện tổ chức thành công kỳ họp thứ Tám (kỳ họp chuyên đề năm 2022) để xem xét, quyết nghị thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và quyết định chủ trương đầu tư Trường Tiểu học và THCS Vân Khánh Tây. Tham dự kỳ họp có bà Bùi Thị Hiền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy An Minh. Ông Lâm Văn Triều, Phó Bí Thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Phan Văn Hệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

  Đăng ngày: 09.09.2022
 • HÒN ĐẤT: tổ chức kỳ họp thứ Bảy bầu Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện

  Sáng ngày 16/8/2022, HĐND huyện Hòn Đất, khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề). Về dự có các đồng chí: Đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đồng chí Lê Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đồng chí Trương Văn Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hòn Đất; cùng Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đại biểu HĐND huyện; Ủy viên UBND huyện.

  Đăng ngày: 17.08.2022
 • HÒN ĐẤT: Họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

  Chiều ngày 02/8, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hòn Đất, Đỗ Văn Tân chủ trì phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 7/2022 để xem xét, cho ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền và chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2022.

  Đăng ngày: 03.08.2022
 • PHÚ QUỐC: Tổ chức thành công kỳ họp Hội đồng nhân dân thường lệ giữa năm 2022

  Ngày 26/7, Hội đồng Nhân dân (HĐND) thành phố Phú Quốc khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Sáu (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022); tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X, đại biểu HĐND thành phố cùng các đại biểu là lãnh đạo cơ quan ban ngành, đoàn thể thành phố. Ông Nguyễn Đức Kỉnh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ – Chủ tịch HĐND thành phố Phú Quốc và ông Mai Hữu Kích, Thành Uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp.

  Đăng ngày: 27.07.2022
 • AN MINH: hoàn thành cuộc giám sát việc thực hiện một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện

  Chiều ngày 21/6/2022,Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện An Minh đã tổ chức cuộc họp để nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện.Ông Lê Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Phan Văn Hệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND; các vị Ủy viên Ban Pháp chếHĐND huyện; các đại biểu là thành viên Đoàn giám sát và đại điện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn.

  Đăng ngày: 23.06.2022