• Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV

  Thứ Tư, ngày 27 tháng 11 năm 2019, buổi chiều vào lúc 15 giờ 30, Quốc hội họp phiên bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh:

  Đăng ngày: 29.11.2019
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

  Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như: Về phạm vi hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Nhiều ý kiến tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Có ý kiến đề nghị cần làm rõ việc hòa giải, đối thoại tại Tòa án với việc hòa giải tại cơ sở để tránh sự trùng lắp trong hoạt động hòa giải.

  Đăng ngày: 26.11.2019
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)

  Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 453, bằng 93,79%; số đại biểu Quốc hội tán thành 435, bằng 90,06%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 09, bằng 1,86%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 09, bằng 1,86%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi).

  Đăng ngày: 20.11.2019
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ

  Thứ Ba, ngày 19 tháng 11 năm 2019, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Qua thảo luận, đa số ý kiến thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật, nhằm tạo lập khung pháp lý có hiệu lực cao điều chỉnh hoạt động đầu tư, khắc phục được những hạn chế, vướng mắc, thu hút được các nguồn lực xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước,...Các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

  Đăng ngày: 19.11.2019
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)

  Ngày 15/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).Sau đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

  Đăng ngày: 15.11.2019
 • QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG NĂM 2020

  Thứ Năm, ngày 14 tháng 11 năm 2019, buổi sáng Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020, với những nội dung như sau:Tổng số thu và chi ngân sách trung ương năm 2020.Tổng số thu ngân sách trung ương là 851.768.636 triệu đồng (Tám trăm năm mươi mốt triệu, bảy trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng). Tổng số thu ngân sách địa phương là 660.531.364 triệu đồng (Sáu trăm sáu mươi triệu, năm trăm ba mươi mốt nghìn, ba trăm sáu mươi bốn triệu đồng).Tổng số chi ngân sách trung ương là 1.069.568.636 (Một tỷ, không trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi tám nghìn, sáu trăm ba mươi sáu triệu đồng), trong đó dự toán 367.709.919triệu đồng (Ba trăm sáu mươi bảy triệu, bảy trăm lẻ chín nghìn, chín trăm mười chín triệu đồng) để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

  Đăng ngày: 14.11.2019
 • Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy

  Thứ Tư, ngày 13 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018. Trước khi thảo luận Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018.

  Đăng ngày: 14.11.2019
 • Quốc hội thảo luận về Luật lực lượng dự bị động viên

  Thứ Ba, ngày 12-11, buổi sáng Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và Chủ trương đầu tư Dự án hồ chứa nước Ka Pet, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

  Đăng ngày: 14.11.2019
 • 13 ý kiến phát biểu, tranh luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.

  Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sau khi thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt giải trình làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm.

  Đăng ngày: 12.11.2019
 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  Sáng ngày 11.11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với những mục tiêu tổng quát như sau: Tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn. Phát triển, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế bền vững gắn với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

  Đăng ngày: 11.11.2019
 • Vai trò của Khoa học công nghệ đối với phát triển đát nước...

  Chiều 8.11.2019 sau phần trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 4 thuộc lĩnh vực Thông tin và truyền thông, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc (ảnh) thay mặt Chính phủ trả lời những vấn đề liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ và các thành viên Chính phủ thuộc 4 nhóm vấn đề: Nông nghiệp, công thương, nội vụ và thông tin truyền thông mà các đại biểu đã đề cập để làm rõ hơn nhừng kết quả đạt được, những khó khăn, thách thức để các đại biểu Quốc hội, cử tri cả nước chia sẻ.

  Đăng ngày: 11.11.2019
 • Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực công nghệ - thông tin

  Ngày 08/11/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 15 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Theo chương trình nghị sự, đây là ngày chất vấn cuối cùng trong tổng số 03 ngày chất vấn của Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên họp. Buổi sang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã đăng đàn trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Theo chương trình, thời gian trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông kéo dài trong cả buổi sáng đến 14 giờ 35 buổi chiều cùng ngày. Trong quá trình chất vấn, đã có 43 đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn và 12 đại biểu Quốc hội tranh luận. Tại phiên chất vấn, các đại biểu ghi nhận sự nỗ lực và những kết quả tích cực của ngành thông tin và truyền thông, sự chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng.

  Đăng ngày: 11.11.2019
 • Ngày thứ 3, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn

  Ngày 08/11/2019, từ 08h00 đến 14h45: Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông. Từ 14h45 đến 16h45: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội phát biểu kết thúc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 8.

  Đăng ngày: 08.11.2019
 • Giải quyết biên chế dôi dư trong việc sắp xếp bộ máy

  Gần cuối buổi sáng ngày 7.11.2019, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nội vụ. Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiêu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội chú tỉnh, ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang chất vấn:

  Đăng ngày: 08.11.2019
 • Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn…

  Ngày 07/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh về Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực công thương; tiến hành chất vấn Bộ trường Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân về Nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực nội vụ đến hết buổi chiều.

  Đăng ngày: 07.11.2019
 • Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn…

  Ngày 06/11/2019, Buổi sáng, Quốc hội tiến hành chất vấn Nhóm vấn đề thứ nhất: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường trả lời chất vấn; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Công thương, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Giao thông Vận tải, Lao động – Thương binh và Xã hội; Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Buổi chiểu, từ 14 giờ đến 14 giờ 15, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề liên quan; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn và giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc Nhóm vấn đề thứ nhất. Từ 15 giờ đến 17 giờ, Quốc hội tiến hành chất vấn Nhóm vấn đề thứ hai: Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh trả lời chất vấn; Các Bộ trưởng, Trưởng ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Công an, Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam.

  Đăng ngày: 06.11.2019
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Thư viện

  Ngày 05/11/2019, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, tiếp tục thảo luận về các các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thư viện, sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

  Đăng ngày: 05.11.2019
 • Quốc hội thảo luận các báo cáo của cơ quan tư pháp….

  Ngày 04/11/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe: Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2019; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2019 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2019; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2019; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019. Sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.

  Đăng ngày: 04.11.2019
 • Quốc hội thảo luận Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

  Ngày 01/11, buổi sáng, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Phiên họp được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các nội dung: i) Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; ii) Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước; iii) Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015

  Đăng ngày: 01.11.2019
 • Học tập để lập nghiệp, để cống hiến và để thực hiện khát vọng đổi đời…

  Trước đó, ngày 31/10/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 9 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp tục điều hành phiên thảo luận ở Hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam. Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang, ĐBQH tỉnh (ảnh) đã có đống góp như sau:

  Đăng ngày: 01.11.2019
 • Quốc hội tiếp tục thảo luận về triển kinh tế - xã hội và ngân sách 2019 và kế hoạch năm 2020

  Ngày 31/102019, Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ 2, thảo luận về kinh tế xã hội, ngân sách 2019 và kế hoạch năm 2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển tiếp tục điều hành thảo luận. Theo ghi nhận có 66 đại biểu đăng ký phát biểu. Bốn thành viên Chính phủ gồm các Bộ trưởng: Khoa học và Công nghệ; Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hoá, thể thao và Du lịch sẽ giải trình thêm các vấn đề đại biểu đặt câu hỏi, quan tâm.

  Đăng ngày: 31.10.2019
 • Quốc hội thảo luận kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước…

  Từ ngày 30/10/2019 đến nửa ngày 1/11/2019 Quốc hội dành 2,5 ngày thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Một số nội dung đại biểu Quốc hội đặt ra liên quan sẽ đươc thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ. Các buổi thảo luận sẽ được phát thanh và truyền hình trực tiếp trên VTV1...

  Đăng ngày: 30.10.2019
 • Thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội…

  Ngày 29/10/2019, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thay mặt cơ quan soạn thảo trình bày Tờ trình Dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và Dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội.

  Đăng ngày: 29.10.2019
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ

  Sáng (28/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dân quân tự vệ và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Sau đó, họp riêng nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo về công tác đối ngoại của Nhà nước năm 2019.

  Đăng ngày: 28.10.2019
 • Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

  Ngày 25/10/2019, buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước. Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

  Đăng ngày: 25.10.2019
 • Quốc hội thảo luận về Bộ Luật lao động (sửa đổi)

  Ngày 23-10, Quốc hội họp phiên toàn thể nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Trước đó, chiều 22-10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. Dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. Việc cho lùi thời gian thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước. Việc sử dụng 20% kinh phí kết dư Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015.

  Đăng ngày: 23.10.2019
 • Quốc hội thảo luận luật chứng khoán

  Sáng ngày 22-10, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự thảo Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xóa tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.

  Đăng ngày: 22.10.2019
 • Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ 8

  Ngày 21/10/2019, sau khi đặt vòng hoa vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội họp phiên trù bị để thống nhất chương trình kỳ họp. Lúc 9 giờ, Quốc hội khai mạc kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp. Kỳ họp thứ 8dự kiến làm việckhoảng 27 ngày. Sau khi Chủ tịch Quốc hội phát biểu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ trình bày báo cáo kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch năm 2020. Tiếp đó, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đọc báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và nhân dân. Chiều cùng ngày, Quốc hội làm việc về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 2019 và dự toán năm 2020; việc sử dụng 20% kinh phí kết dư quỹ khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2015...

  Đăng ngày: 21.10.2019
 • Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 14-6, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án Luật và các Nghị quyết tại kỳ họp như: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

  Đăng ngày: 14.06.2019
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

  Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 453, bằng 93,60%; số ĐBQH tán thành 442, bằng 91,32%; số ĐBQH không tán thành 7, bằng 1,45%; số ĐBQH không biểu quyết 4, bằng 0,83%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), số ĐBQH tham gia biểu quyết là 450, bằng 92,98%; số ĐBQH tán thành 439, bằng 90,70%; số ĐBQH không tán thành 7, bằng 1,45%; số ĐBQH không biểu quyết 4, bằng 0,83%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Sau đó Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). ĐBQH tập trung thảo luận một số vấn đề như:

  Đăng ngày: 13.06.2019
 • Quốc hội thảo luận Luật Lực lượng dự bị động viên

  Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số vấn đề như: Về phạm vi điều chỉnh:

  Đăng ngày: 12.06.2019
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

  Thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 447, bằng 92,36%; số đại biểu Quốc hội tán thành 446, bằng 92,15%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 01, bằng 0,21%. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề:

  Đăng ngày: 10.06.2019
 • QUỐC HỘI TIẾP TỤC CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

  Sáng 06-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, với một số nội dung: Công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý điện ảnh, quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm. Công tác phòng ngừa mê tín dị đoan; quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh. Công tác quản lý và phát triển dịch vụ du lịch.

  Đăng ngày: 06.06.2019
 • Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn

  Thứ tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Sau đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ hai.

  Đăng ngày: 05.06.2019
 • Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

  Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn.

  Đăng ngày: 04.06.2019
 • Quốc hội thảo luận về chương trình giám sát năm 2020

  Sáng 03-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, sau đó thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều mặt, để tập trung cho các nội dung nêu trên và bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2020 Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 gồm các nội dung sau:

  Đăng ngày: 03.06.2019
 • Chính phủ cần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chính sách

  Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Trong 25 đại biểu phát biểu buổi sang 31.5.2019, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kiên Giang (ảnh) đã phát biểu với Quốc hội:

  Đăng ngày: 03.06.2019
 • Kết thúc 1,5 ngày thảo luận về kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước…

  Ngày 31/5/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017., Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Trong quá trình thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu ý kiến, 5 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến của đại biểu tập trung vào các vấn đề:

  Đăng ngày: 03.06.2019
 • Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018…

  Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, ngày 31/5/2019 buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 31.05.2019
 • Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018...

  Thứ năm, ngày 30/5/2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phó Chủ tich Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận. Trước đó, thứ Tư, 29/5/2019 buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các cơ quan trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tờ trình, Báo cáo thuyết minh, Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung này.

  Đăng ngày: 30.05.2019
 • Quốc hội thảo luận việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn... về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

  Thứ tư, ngày 29/5/2019 buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung trên. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Công ước số 98 và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung Công ước trên. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội tiến hành xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về 02 nội dung của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

  Đăng ngày: 29.05.2019
 • Quốc hội thảo luận luật Đầu tư công...

  Thứ ba, ngày 28/5/2019, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  Đăng ngày: 28.05.2019
 • Quốc hội thảo luận về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

  Thứ hai, ngày 27/5/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

  Đăng ngày: 27.05.2019
 • Quốc hội tiếp tục chương trình xây dựng luật

  Thứ sáu, ngày 24-5, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về hai dự án Luật trên.

  Đăng ngày: 24.05.2019
 • Quốc hội thảo luận 3 dự án luật

  Thứ năm, ngày 23/5/2019, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường; buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; buổi chiều, Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Tờ trình về dự án Luật Thư viện; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện.

  Đăng ngày: 23.05.2019
 • Quốc hội thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước

  Thứ tư, ngày 22/5/2019, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Qua 8 lượt ý kiến đóng góp, đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá những kết quả đạt được về kinh tế xã hội, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị các giải pháp đột phá cần phải được cụ thể hóa của các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện. Giải pháp về thể chế nên thể hiện bằng chính sách cụ thể, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương những công việc có thể thực hiện được. Về hạ tầng nên đầu tư phát triển đồng bộ, bên cạnh đó là việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân…Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh, đồng tính với đánh giá trong báo cáo của Chính phủ và các ý kiên đóng góp trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội (GDP) có sự tăng trưởng vượt bậc, nguyên nhân từ đâu, Chính phủ cần phân tích thêm để tạo niềm tin cho đại biểu. Vấn đê đầu tư Dự án đê, kinh , mương để tránh tác động của biến đổi khi hậu từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang nhưng tại Kiên Giang chưa được triển khai. Việc đầu tư các cống tại Kiên Giang là một yêu cầu cấp bách nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

  Đăng ngày: 22.05.2019
 • Quốc hội tập trung thảo luận Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Kiến trúc

  Ngày làm việc thứ 2, 21-5-2019 Quốc hội tập trung vào công tác xây dựng pháp luật. Buổi sáng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Sau đó, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Buổi chiều, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

  Đăng ngày: 21.05.2019
 • Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  sáng 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 14/6/2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

  Đăng ngày: 20.05.2019
 • Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

  Thứ Ba 20-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua các luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

  Đăng ngày: 20.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng chống tác hại của rượu, bia

  Sáng 16-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề: Sự cần thiết của việc ban hành Luật và cách tiếp cận xây dựng Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung lý do cần thiết ban hành luật là việc lạm dụng rượu, bia liên quan mật thiết đến bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, mang thai ngoài ý muốn,... Một số ý kiến đề nghị chưa cần thiết ban hành Luật; đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định, sau đó tổng kết rồi trình Quốc hội xây dựng luật. Có ý kiến đề nghị cách tiếp cận phòng, chống tác hại rượu, bia nên trên cơ sở kiểm soát 3 nhóm vấn đề liên quan đến rượu, bia gồm sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu - tiêu thụ - xử lý tác hại của rượu, bia; có ý kiến đề nghị cần mở rộng góc độ tiếp cận từ sản xuất, kinh doanh, văn hóa, du lịch để đảm bảo tính khái quát và khả thi; ý kiến khác đề nghị nghiên cứu rà soát lại dự án Luật để đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, hội nhập quốc tế.

  Đăng ngày: 19.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về dự án luật quản lý thuế (sửa đổi)

  Chiều 15-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Phát biểu về nội dung trên đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

  Đăng ngày: 19.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Sáng 14-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

  Đăng ngày: 14.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về hoạt động của các cơ quan tư pháp năm 2018

  Thứ Ba (13-11), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2018; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  Đăng ngày: 13.11.2018
 • Biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  Sáng 12-11, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sau đó, ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên. Số ĐBQH tham gia biểu quyết là 451, bằng 92,99%; số ĐBQH tán thành 434, bằng 89,48%; số ĐBQH không tán thành 12, bằng 2,47%; số ĐBQH không biểu quyết 05, bằng 1,03%. Tiếp đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

  Đăng ngày: 12.11.2018
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Trồng trọt

  Sáng (09-11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Trồng trọt. Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật Trồng trọt, ĐBQH tập trung thảo luận các vấn đề:

  Đăng ngày: 09.11.2018
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Chăn nuôi

  Chiều (07-11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Chăn nuôi. Phát biểu về nội dung trên đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

  Đăng ngày: 08.11.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Đặc xá (sửa đổi)

  Sáng 07-11, Quốc hội thảo luận Luật Đặt xá (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật này, đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề: Về sự cần thiết, tên gọi và phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi để Luật này quy định cả đại xá.

  Đăng ngày: 07.11.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  Sáng (06-11), Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật, vấn đề này nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về tên gọi, lộ trình thông qua Dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và lộ trình thông qua Dự thảo Luật tuân thủ theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

  Đăng ngày: 06.11.2018
 • Quốc hội thảo luận việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

  Sáng 02/11/2018, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Sau đó, thảo luận Tổ về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Qua thảo luận, đa số các đại biểu (ĐB) đều thống nhất phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong kỳ họp này. Việc phê chuẩn sớm sẽ tạo được uy tín, tạo cho ta thực hiện các chiến lược thương mại trong thời gian tới, sửa 7 luật có liên quan: Bộ Luật lao động, Luật Thương mại, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Phòng chống tham nhũng…

  Đăng ngày: 02.11.2018
 • Chất vấn, tranh luận với 3 Bộ trưởng

  Chiều 31/10/2018, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung. Qua chất vấn, có ý kiến như: Sông Cầu là con sông có lưu vực lớn ở khu vực phía Bắc, là nơi khởi nguồn cuộc sống văn hóa của nhiều dân tộc anh em trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Dòng sông đang ngày càng bị ô nhiễm do hoạt động phát triển kinh tế bất chấp tác động xấu môi trường của các địa phương; đề nghị phải thực hiện đúng Nghị định số 198 ngày 03/12/2004 của Chính phủ, pháp lệnh 26 ngày 29/06/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về gia đình người có công phải được hỗ trợ nhà ở, miễn giảm thuế v.v...;

  Đăng ngày: 01.11.2018
 • Nội dung chất vấn phong phú, đa dạng

  Chiều ngày 30/10/2018, Quốc hội tiếp tục Chất vấn và trả lời chất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.

  Đăng ngày: 31.10.2018
 • Tất cả các thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn

  Từ ngày 30/10 đến hết ngày 2/11/2018, Quốc hội dành 3 ngày để thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Theo qui định mới, mỗi đại biểu chỉ có 1 phút để đặt câu hỏi chất vấn những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, tất cả các thành viên chính phủ đều phải tham gia trả lời chất vấn các nội dung có liên quan và trả lời 1 câu chất vấn trong vòng 3 phút. Đầu buổi sáng 30/10, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

  Đăng ngày: 30.10.2018
 • Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông để tăng tính kết nối phát triển

  Ngày 29-10-2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu:

  Đăng ngày: 30.10.2018