• MỘT SỐ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

  Sau hơn 20 ngày làm việc (21/5-15/6) với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc với những kết quả sau: Quốc hội đã thông qua 07 luật, 08 nghị quyết và cho ý kiến về 09 dự án luật. 07 luật được Quốc hội thông qua gồm: Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch.

  Đăng ngày: 19.06.2018
 • BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA 14

  Ngày 15-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 475, bằng 97,54%; số ĐBQH tán thành 471, bằng 96,71%; số ĐBQH không tán thành 03, bằng 0,62%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%; biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, số ĐBQH tham gia biểu quyết là 475, bằng 97,54%; số ĐBQH tán thành 474, bằng 97,33%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”, số ĐBQH tham gia biểu quyết là 472, bằng 96,92%; số ĐBQH tán thành 470, bằng 96,51%; số ĐBQH không biểu quyết 02, bằng 0,41%; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”, số ĐBQH tham gia biểu quyết là 470, bằng 96,51%; số ĐBQH tán thành 463, bằng 95,07%; số ĐBQH không tán thành 04, bằng 0,82%; số ĐBQH không biểu quyết 03, bằng 0,62%; biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; số ĐBQH tham gia biểu quyết là 471, bằng 96,71%; số ĐBQH tán thành 471, bằng 96,71%; biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; số ĐBQH tham gia biểu quyết là 466, bằng 95,69%; số ĐBQH tán thành 466, bằng 95,69%.

  Đăng ngày: 15.06.2018
 • 93,84% đại biểu tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

  Tiếp tục kỳ họp thứ 5, sáng 14-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 460, bằng 94,46%; số ĐBQH tán thành 457, bằng 93,84%; số ĐBQH không tán thành 01, bằng 0,21%; số ĐBQH không biểu quyết 02, bằng 0,41%.

  Đăng ngày: 14.06.2018
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

  Ngày 13-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Theo Báo cáo thẩm tra về dự án Luật này, thì dự thảo Luật được chỉnh lý cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng Luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhiều quy định của dự thảo Luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như: Quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác PCTN; báo cáo, công khai báo cáo công tác PCTN; tuyên truyền, giáo dục về công tác PCTN; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thanh toán qua tài khoản và nhiều nội dung khác của dự thảo Luật.

  Đăng ngày: 13.06.2018
 • QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 3 LUẬT VÀ 2 NGHỊ QUYẾT

  Sáng ngày 12-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN năm 2002. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Bội chi NSNN là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước 197.165 tỷ đồng, vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 468, bằng 96,10%; số ĐBQH tán thành 465, bằng 95,48%; số ĐBQH không biểu quyết 03, bằng 0,62%.

  Đăng ngày: 12.06.2018
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

  Sáng 11-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trình bày báo cáo về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, các tầng lớp Nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc,…

  Đăng ngày: 11.06.2018
 • QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT QUỐC PHÒNG (SỬA ĐỔI)

  Sáng 08-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Quốc hội tiến hành biểu quyết, thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), số ĐBQH tham gia biểu quyết là 435, bằng 89,32%; số ĐBQH tán thành 430, bằng 88,30%; số ĐBQH không tán thành 04, bằng 0,82%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

  Đăng ngày: 08.06.2018
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019

  Sáng (07-6), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

  Đăng ngày: 07.06.2018
 • Tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn

  Ngày 06-6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Buổi sáng, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời chất vấn, nhóm vấn đề thứ 4 về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

  Đăng ngày: 07.06.2018
 • QUỐC HỘI TIẾP TỤC CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

  Thứ Ba, ngày 05-6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Buổi sáng, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục trả lời chất vấn. Chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Kim Bé (ảnh), Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang nêu vấn đề: Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, ĐB cho rằng đây là một Nghị quyết hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai chậm. Xin hỏi Bộ trưởng, với tư cách là người tham mưu cho Chính phủ thì Bộ trưởng sẽ làm gì và Chính phủ sẽ có giải pháp gì để thực hiện kịp thời các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

  Đăng ngày: 06.06.2018
 • Sáng nay (04/6) có 30 đại biểu chất vấn, có 20 lượt đại biểu tranh luận.

  Mở đầu ngày làm việc đầu tiên tuần thứ 3 của kỳ họp thứ 5,Quốc hội khóa XIV, trong 3 ngày (4-6/6) Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, thời gian qua, hoạt động giám sát nói chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nói riêng của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, tác động tích cực đến nhiều mặt hoạt động, công tác điều hành của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế, bất cập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao.

  Đăng ngày: 04.06.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch, Luật Đo đạc và Bản đồ

  Ngày 1/6/2018 buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi. Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 01.06.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Thể dục, thể thao, Luật Phòng chống tham nhũng

  Ngày 31/5/2018 buổi sáng, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tiếp đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Sau đó, Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 31.05.2018
 • Bảo đảm số lượng, chất lượng, tiến độ xây dựng pháp luật…

  Sáng 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận. Đại biểu Lê Thành Long. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh đã có phát biểu:

  Đăng ngày: 31.05.2018
 • Quốc hội thảo luận 2 luật Giáo dục

  Sáng ngày 30/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Tiến đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Đồng thời thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

  Đăng ngày: 30.05.2018
 • Cần xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong Doanh nghiệp nhà nước

  Sáng 29/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Tiếp đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng. Đồng thời thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên thảo luận. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục điều hành thảo luận Tổ 19 gồm các tỉnh: Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắc Nông.

  Đăng ngày: 29.05.2018
 • Kinh tế- xã hội được thảo luận sôi nổi

  Ngày 28-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đồng thời Quốc hội thảo luận cả ngày nội dung này (Truyền hình và phát thanh trực tiếp).

  Đăng ngày: 28.05.2018
 • Chính phủ cần quan tâm hơn đến an toàn của người dân

  Ngày 25 và nửa ngày 26/5/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành các phiên thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) góp ý với Chính phủ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long để chống biến đổi khí hậu thể hiện ngày càng rõ nét, đồng thời có các giải pháp hiệu quả hơn để bảo đảm an toàn thực phẩm, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng để người dân an tâm…(xin đưa nguyên văn).

  Đăng ngày: 27.05.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Tố cáo, Luật Canh tranh

  Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận cả ngày tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017). Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 25.05.2018
 • Điều chỉnh kịp thời các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  Chiều 24-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Qua thảo luận, có 19 đại biểu phát biểu. Đại biểu Trần Văn Huynh, Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh đã góp ý một số nội dung cho dự án Luật này (trích nguyên văn): Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, Kính thưa Quốc hội,

  Đăng ngày: 25.05.2018
 • Phát triển đặc khu phải bảo đảm quyền lợi của người dân

  Sáng 23-5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung. Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều tán thành sự cần thiết ban hành luật này để thể chế hóa kịp thời nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp 2013, tạo cơ chế chính sách vượt trội đột phá, tạo tăng trưởng mới không chỉ có 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt mà còn cho 3 tỉnh và cả nước. ĐBQH đề nghị cần rà soát hoàn chỉnh thêm dự án luật để bảo đảm tính cạnh tranh, tính vượt trội nhưng cũng bảo đảm hợp lý khả thi, bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Kiên Giang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đã phát biểu một số nội dung, xin đưa toàn văn.

  Đăng ngày: 24.05.2018
 • Tập trung vào các nội dung xây dựng luật

  Ngày làm việc thứ tư, sáng ngày 24-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 24.05.2018
 • Nên cho chủ tịch đặc khu lựa chọn số lượng cấp phó

  Sáng 23-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Sau đó thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 23.05.2018
 • Băn khoăn việc lớn, việc nhỏ phải báo cáo Thủ tướng

  Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 5, sáng 22-5, Quốc hội thảo luận tổ để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017). Đồng thời thảo luận về Quyết toán NSNN năm 2016.

  Đăng ngày: 21.05.2018
 • Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14

  Đúng 9 giờ 21/5/2018, Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu (xin đưa toàn văn). Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kính thưa Quốc hội, Thưa các vị khách quý, Thưa đồng bào và cử tri cả nước, Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại diện các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào, cử tri cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

  Đăng ngày: 21.05.2018
 • Công tác xây dựng pháp luật chiếm 60 phần trăm

  Sáng 21/5/2018, Quốc hội (QH) khai mạc kỳ họp thứ 5 kéo dài trong 21 ngày, trong đó có 01 ngày thứ 7 và dự kiến bế mạc vào sáng 15/6. Theo thường lệ, tại kỳ họp giữa năm, QH sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm 60% tổng thời gian của kỳ họp). Bên cạnh đó, QH cũng dành khá nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác.

  Đăng ngày: 21.05.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Quốc phòng (sửa đổi)

  Ngày 24/11, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Quy hoạch. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 455, bằng 92,67%; số đại biểu Quốc hội tán thành 433, bằng 88,19%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 19, bằng 3,87%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 03, bằng 0,61%.

  Đăng ngày: 24.11.2017
 • Quốc hội thảo luận dự án Luận Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

  Ngày 23.11, biểu quyết thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 438, bằng 89,21%; số ĐBQH tán thành 421, bằng 85,74%; số ĐBQH không tán thành 09, bằng 1,83%; số ĐBQH không biểu quyết 08, bằng 1,63%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quản lý nợ công (sửa đổi).

  Đăng ngày: 23.11.2017
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

  Ngày 22.11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 449, bằng 91,45%; số ĐBQH tán thành 408, bằng 83,10%; số ĐBQH không tán thành 35, bằng 7,13%; số ĐBQH không biểu quyết 06, bằng 1,22%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

  Đăng ngày: 22.11.2017
 • Ban Dân nguyện thống nhất cách giải quyết của tỉnh

  Hôm nay 21.11, tại Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Đoàn khảo sát của Ban Dân nguyện do ông Đỗ Văn Đương (ảnh), Phó Ban làm Trưởng Đoàn khảo sát về một số vụ việc khiếu nại kéo dài, đã có kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và kết quả giải quyết các vụ việc do Ban Dân nguyện chuyển đến. Tham gia buổi làm việc có ông Phạm Vũ Hồng, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo UBND, Thanh tra các huyện: Giang Thành, Phú Quốc, Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Rạch Giá.

  Đăng ngày: 21.11.2017
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng, chống tham nhũng

  Ngày 21/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật và cho rằng, việc sửa đổi này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong tình hình mới; đại biểu đề nghị cân nhắc phạm vi sửa đổi vì nhiều quy định của luật hiện hành đang phát huy hiệu quả tốt trong công tác PCTN, một số quy định chưa phát huy hiệu quả là do khâu thực hiện, không phải do quy định của luật. Do đó, chỉ sửa đổi những quy định có vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng; phải cân nhắc quy định của dự thảo luật nhằm bảo đảm phù hợp với nguồn lực đang có, tránh việc ôm đồm quá nhiều nội dung nhưng không có nguồn lực để tổ chức thực hiện; có ý kiến cho rằng, việc sửa đổi luật lần này vẫn chưa đi vào thực chất những vấn đề vướng mắc và thiếu khả thi. Đề nghị cơ quan soạn thảo luật cần đánh giá thực chất những thiếu sót của luật để sửa đổi cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi.

  Đăng ngày: 21.11.2017
 • Quốc hội tiến hành phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 4

  Ngày 16-11, Quốc hội tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn. Trước phiên chất vấn, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV. Qua 1.570 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 3, tiếp xúc cử tri của 63 Đoàn ĐBQH đã tổng hợp được 2.458 kiến nghị (KN). Các KN đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các KN đã được trả lời (đạt 100%), cụ thể như sau:

  Đăng ngày: 17.11.2017
 • Đừng mua “giấy tay” để tránh lừa đảo

  Ngày 15-11, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng đã tiếp dân định kỳ theo yêu cầu của 30 hộ thuộc các huyện Giang Thành. Đồng thời, tổ chức đối thoại để ban hành quyết định giải quyết lần 2 đối với 5 hộ thuộc huyện Giang Thành và Phú Quốc. Tham gia tiếp dân có đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng UBND, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Luật gia, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Thanh tra tỉnh, lãnh đạo UBND, Thanh Tra các huyện Giang Thành và Phú Quốc.

  Đăng ngày: 15.11.2017
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)

  Ngày 15-11, Quốc hộibiểu quyết thông qua LuậtLâm nghiệp.Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 447, bằng 91,04%; số ĐBQHtán thành 431, bằng 87,78%; số ĐBQHkhông tán thành 16, bằng 3,26%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc ĐBQH hội đã biểu quyết tán thành thông qua LuậtLâm nghiệp.

  Đăng ngày: 15.11.2017
 • Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

  Ngày 14-11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về cơ chế, chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), với những cơ chế, chính sách đặc thù chủ yếu như: Quy định cho TP HCM được thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về quản lý đất đai; quản lý đầu tư; quản lý tài chính - ngân sách; cơ chế ủy quyền giữa các cấp chính quyền và thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý.

  Đăng ngày: 14.11.2017
 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước

  Ngày 13-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018: Với tổng số thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân NSNN là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, tương đương 3,54% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tương đương 0,16% GDP; tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN là 363.284 tỷ đồng.

  Đăng ngày: 13.11.2017
 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  Ngày 10-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với những mục tiêu như: Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

  Đăng ngày: 10.11.2017
 • Quốc hội thảo luận về giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Ngày 07-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

  Đăng ngày: 09.11.2017
 • Quối hội thảo luận về Luật Tố cáo (sửa đổi)

  Ngày 08-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi), sau đó Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi).

  Đăng ngày: 09.11.2017
 • Quốc hội nghe các cơ quan tư pháp báo cáo

  Ngày 06-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2017; nghe báo cáo công tác năm 2017 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao và báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo về công tác thi hành án năm 2017; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án; Tổng Thanh tra Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017.

  Đăng ngày: 09.11.2017
 • Quốc hội thảo luận thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

  Ngày 09-11, buổi sáng Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

  Đăng ngày: 09.11.2017
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Quản lý nợ công

  Sáng ngày 3-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Sau đó, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội đặt ra. Tiếp đó, nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Đại biểu xem chiếu phim tài liệu liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020.

  Đăng ngày: 03.11.2017
 • Lùi thời điểm áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới

  Chiều ngày 02-11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ (ảnh), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội (Nghị quyết 88) về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình GDPT và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết 88 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT. Sau đó, Quốc hội thảo luận về nội dung này. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 02.11.2017
 • Để vùng đồng bằng sông Cửu Long tươi sáng hơn

  Ngày 01.11 và sáng ngày 02.11, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2018-2020. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành các phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 01.11.2017
 • Đẩy nhanh tiến độ đầu tư giao thông để kết nối, phát triển vùng

  Ngày 31-10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020.

  Đăng ngày: 31.10.2017
 • Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là yêu cầu cấp thiết

  Ngày 30.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường cả ngày về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận. Kết thúc phiên thảo luận buổi sáng có 22 đại biểu phát biểu, 01 đại biểu tham gia tranh luận. Đây là chuyên đề giám sát tối cao rất quan trọng được cử tri và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm.

  Đăng ngày: 31.10.2017
 • Cân nhắc mô hình tổ chức của cơ quan kiểm ngư

  Chiều 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) và cho rằng Báo cáo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

  Đăng ngày: 31.10.2017
 • Không phải luật tổ chức bộ máy thì đừng quy định vì sẽ làm tăng tổ chức, biên chế

  Ngày 30.10.2017, Quốc hội đã dành cả ngày để nghe và thảo luận về Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận. Kết thúc thảo luân đã có 47 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến và tranh luận. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã có báo cáo giải trình thêm. Đại biểu Nguyễn Văn Luật (ảnh), Phó Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật, đại biểu Quốc hội tỉnh- Kiên Giang đõ có một số ý kiến đóng góp. Đại biểu đánh giá và tán thành cao báo cáo của Đoàn giám sát và cũng tán thành với nhiều ý kiến của các vị đại biểu đã phát biểu, đồng thời có ý kiến về một số vấn đề:

  Đăng ngày: 31.10.2017
 • Cần giao cơ quan đại diện thực hiện ủy thác tư pháp

  Trước đó, (chiều 26.10) Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm quán triệt và triển khai thực hiện định hướng chiến lược của Đảng tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp 2013, bảo đảm tính thống nhất với các luật mới được ban hành có liên quan; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện (CQĐD) của Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới. Dự thảo sửa đổi, bổ sung 11 điều trong tổng số 36 điều, bải bỏ 01 khoản tại Điều 8…

  Đăng ngày: 27.10.2017
 • Việc thu hồi đất sân bay Quốc tế Long Thành nên thực hiện một lần

  Ngày 27.10, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

  Đăng ngày: 27.10.2017
 • Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự

  Ngày 26.10, tiếp tục chương trình xây dựng pháp luật, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Thống đốc Ngân hàng nhà nước đã phát biểu một số nội dung đại biểu đặt ra.

  Đăng ngày: 26.10.2017
 • Luật Quy hoạch không quy hoạch đô thị và nông thôn

  Sáng 25.10, Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Luật trình ra lấy ý kiến lần này gồm 6 chương, 72 điều và 2 phụ lục, Qua thảo luận tại hội trường đã có 24 đại biểu phát biểu ý kiến và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm như: Luật Quy hoạch điều chỉnh về không gian lãnh thổ ở quy mô lớn cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh và cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực trên lãnh thổ, không quy hoạch đô thị và nông thôn vì đã được điều chỉnh theo Luật Đô thị và Luật Xây dựng.

  Đăng ngày: 26.10.2017
 • Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước là yêu cầu khách quan và cần thiết

  Chiều cùng ngày, Quốc hội tiếp tục chương trình xây dựng pháp luật. Trình bày tờ Tờ trình Dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa X thông qua ngày 28/12/2000, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2001, công tác bảo vệ bí mật nhà nước đã đạt nhiều kết quả quan trọng, ý thức trách nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước của các cấp, các ngành, của cán bộ, nhân dân được nâng cao; các cơ quan, tổ chức ở trung ương và địa phương đã xây dựng danh mục bí mật nhà nước, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước và tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước; các cơ quan chức năng đã được kiện toàn về tổ chức, làm tốt công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, xử lý vi phạm; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều âm mưu, hoạt động thu thập bí mật nhà nước của các thế lực thù địch.

  Đăng ngày: 26.10.2017
 • Đổi tên thành luật Lâm nghiệp để phù hợp với phạm vi điều chỉnh

  Trước đó, trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 24.10, về luật Bảo vệ và phát triển rừng, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, có 12 đại biểu phát biểu ý kiến và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhìn chung, ý kiến các đại biểu cơ bản tán thành ý kiến trong báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát các điều khoản trong dự thảo luật cho thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đảm bảo khoa học, chặt chẽ và logic, cụ thể như sau. Thứ nhất về phạm vi điều chỉnh và tên gọi của luật, đa số đại biểu tán thành với tên gọi là Luật Lâm nghiệp vì từ quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng, chế biến và thương mại lâm sản, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý hoạt động lâm ngiệp theo chuỗi giá trị.

  Đăng ngày: 25.10.2017
 • Đề nghị phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải mới

  Ngày 25.10, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch sau đó thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Luật Quy hoạch đưa ra lấy ý kiến lần này và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 5, có hiệu lực vào đầu năm 2019 thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ đưa công tác quy hoạch tổng thể theo lĩnh vực, ngành đi vào chiều sâu phục vụ cho nhu cầu phát triển, đấp ứng yêu cầu kỳ quy hoạch mới.

  Đăng ngày: 25.10.2017
 • Chỉ tiêu tăng trưởng được nhiều đại biểu quan tâm

  Ngày 24.10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương (NSTW) năm 2018 và kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, làm Tổ Trưởng, gồm các tỉnh: Hà Tĩnh, Hải Dương, Khánh Hòa và Kiên Giang.

  Đăng ngày: 24.10.2017
 • Quốc hội khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4

  Sáng 23/10, Quốc hội khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa 14. Chủ Tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu khai mạc và chào mừng kỳ họp. Kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra trong 26 ngày, với khối lượng công việc lớn và quan trọng, tập trung vào các nội dung theo chức năng, thẩm quyền của Quốc hội. Đó là, Quốc hội sẽ xem xét và thông qua 6 dự án Luật và 9 dự án Luật sẽ trình Quốc hội cho ý kiến. Các dự án Luật được xem xét tại kỳ họp này đều là những văn bản quan trọng, được cử tri và xã hội quan tâm. Các dự án Luật là tiếp tục thể chế hóa quy định của Hiến pháp 2013 về bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, cải cách hành chính,…

  Đăng ngày: 23.10.2017
 • Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14

  Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 22-5 đến ngày 21-6-2017), kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua 12 luật (Luật quản lý ngoại thương; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản công sửa đổi; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật du lịch; Luật đường sắt; Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự) và 12 Nghị quyết. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

  Đăng ngày: 21.06.2017
 • Phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

  Sáng ngày 16-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi); nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm 02 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

  Đăng ngày: 16.06.2017
 • Chất vấn làm hài lòng nhiều cử tri cả nước

  Sau 3 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm. Quốc hội đã hoàn thành các nội dung của phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Quốc hội đã nghe các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ Công thương, Giao thông vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia giải trình và báo cáo thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn với các đại biểu Quốc hội. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ báo cáo một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2017, giải pháp bảo đảm mục tiêu trăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Phó Thủ tướng đã trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng làm rõ thêm về công tác điều hành, về quản lý ngân sách, liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội.

  Đăng ngày: 16.06.2017
 • Hoang mang biên chế giáo viên thành hợp đồng

  Chiều ngày 15-6, Quốc hội tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn đối với phần trách nhiệm thuộc thẩm quyền cuả Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình thừa ủy quyền Thủ tướng trả lời những vấn đề mà đại biểu Quốc hội quan tâm. Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách đơn vị tỉnh Kiên Giang (ảnh), đồng tình cao với Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn của Thủ tướng vừa thông qua. Tôi hỏi thêm Thủ tướng 2 nội dung:

  Đăng ngày: 16.06.2017
 • Cần chỉnh sửa các văn bản pháp luật để tháo gỡ đầu tư công

  Chiều ngày 14-6 và sáng ngày 15-6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về nhóm vấn đề thứ 4 gồm: Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

  Đăng ngày: 15.06.2017
 • Cần có chính sách thỏa đáng cho nhân lực ngành y

  Chiều ngày 13-6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện. Kết thúc buổi chất vấn, có 15 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn, 04 đại biểu tranh luận đối với Bộ trưởng.

  Đăng ngày: 14.06.2017
 • Làm gì để giữ chân doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm nông nghiệp

  Sáng ngày 13-6, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn đầu tiên đối với Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản.

  Đăng ngày: 13.06.2017
 • Cần quyết liệt hơn trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp

  Ngày 9-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 13.06.2017
 • Tách bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần

  Chiều ngày 8-6, với số đại biểu Quốc hội tán thành 437, bằng 89%/tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Kết thúc thảo luận tại hội trường có 18 đại biểu phát biểu ý kiến, một đại biểu tranh luận. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa cũng phát biểu giải trình làm rõ một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Nhìn chung ý kiến các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành với sự cần thiết tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Đồng thời để ổn định cuộc sống của nhân dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân có đất bị thu hồi. Song, cũng có ý kiến là chưa đồng tình với vấn đề tách này.

  Đăng ngày: 13.06.2017
 • Thật thật giả giả của hàng hóa ngoài thị trường

  Chiều ngày 9-6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc hiển điều hành thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tham gia ý kiến:

  Đăng ngày: 12.06.2017
 • Nên để Bộ Quốc phòng sản xuất, hiện đại vũ khí

  Chiều ngày 02-6-2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung. Đại biểu Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang đã có ý kiến tranh luận về quan điểm, nội dung như:

  Đăng ngày: 12.06.2017
 • Hạn chế tối đa việc chuyển giao những công nghệ lỗi thời, lạc hậu

  Sáng ngày 2-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu Trưởng trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh, ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã tham gia ý kiến: Kính thưa Đoàn Chủ tịch, Kính thư Quốc hội,

  Đăng ngày: 12.06.2017
 • Quốc hội dành thời gian 3 ngày cho hoạt động chất vấn

  Ngày 12-6, Quốc hội bước sang tuần làm việc thứ 4, nội dung đáng chú ý nhất của hoạt động tuần này là Quốc hội dành 3 ngày để chất vấn và trả lời chất vấn một số thành viên của Chính phủ, bắt đầu từ ngày 13-6 đến 15-6. Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) sẽ chất vấn các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa, phát triển nông nghiệp bền vững. Công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, quản lý các hoạt động khai thác thủy sản; chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công. Trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

  Đăng ngày: 12.06.2017
 • Tăng chu kỳ quy hoạch thủy lợi lên 20 năm

  Sáng ngày 8.6.2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Đại biểu Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, ĐBQH tỉnh đã phát biểu: Kính thưa Quốc hội,

  Đăng ngày: 09.06.2017
 • Cần bao quát hơn phạm vi điều chỉnh trong luật Thủy lợi

  Sáng ngày 8.6.2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Kết thúc phiên thảo luận có 23 đại biểu phát biểu, có 2 đại biểu tham gia tranh luận.

  Đăng ngày: 09.06.2017
 • Đối tượng miễn giảm được mở rộng hơn trong luật Thủy lợi ( sửa đổi)

  Sáng ngày 8.6.2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Đại biểu Trần Văn Huynh (Huệ Tín) - Kiên Giang đã phát biểu: Kính thưa Quốc hội,

  Đăng ngày: 09.06.2017
 • Cần có chính sách bảo hiểm rừng

  Ngày 8-6, Quốc hội làm việc ở Tổ, đại biểu Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang, Tổ trưởng điều hành phiên thảo luận Tổ 10.

  Đăng ngày: 08.06.2017
 • Quốc hội thảo luận xử lý nợ xấu

  Sáng qua, ngày 7-6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

  Đăng ngày: 08.06.2017
 • Quốc hội thảo luận luật cảnh vệ,

  Buổi chiều 6.6.2017, Quốc hội thảo luận luật Cảnh vệ. Kết thúc phiên thảo luận có 11 đại biểu phát biểu ý kiến. Qua thảo luận, đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội và cho rằng dự thảo luật đã được nghiêm túc chỉnh lý, hoàn thiện, tiếp thu nhiều ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội. Một số ý kiến tiếp tục góp ý làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến đối tượng cảnh vệ, các biện pháp cảnh vệ, về tổ chức lực lượng cảnh vệ, quyền hạn của lực lượng cảnh vệ, về vấn đề nổ súng, huy động người, phương tiện khi làm nhiệm vụ, về các hành vi nghiêm cấm, về chế độ chính sách, quản lý nhà nước về công tác cảnh vệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu kết luận.

  Đăng ngày: 07.06.2017
 • Quốc hội phê chuẩn Hiệp ước bổ sung và Nghị định thư về biên giới, mốc giới với Lào

  Sáng ngày 6-6, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Sau đó, nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân (DCND) Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam - Lào.

  Đăng ngày: 07.06.2017
 • Quốc hội thảo luận về an toàn thực phẩm

  Thứ hai, ngày 5-6-2017Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm (ATTP) giai đoạn 2011-2016.Sau đó, thảo luận ở hội trường về nội dung này do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì và được truyền hình, phát thanh trực tiếp.

  Đăng ngày: 05.06.2017