• Bế mạc kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  Ngày 14-6, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự án Luật và các Nghị quyết tại kỳ họp như: Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Giáo dục (sửa đổi); Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị quyết phê chuẩn việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2020.

  Đăng ngày: 14.06.2019
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

  Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 453, bằng 93,60%; số ĐBQH tán thành 442, bằng 91,32%; số ĐBQH không tán thành 7, bằng 1,45%; số ĐBQH không biểu quyết 4, bằng 0,83%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), số ĐBQH tham gia biểu quyết là 450, bằng 92,98%; số ĐBQH tán thành 439, bằng 90,70%; số ĐBQH không tán thành 7, bằng 1,45%; số ĐBQH không biểu quyết 4, bằng 0,83%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Sau đó Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). ĐBQH tập trung thảo luận một số vấn đề như:

  Đăng ngày: 13.06.2019
 • Quốc hội thảo luận Luật Lực lượng dự bị động viên

  Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số vấn đề như: Về phạm vi điều chỉnh:

  Đăng ngày: 12.06.2019
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

  Thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 447, bằng 92,36%; số đại biểu Quốc hội tán thành 446, bằng 92,15%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 01, bằng 0,21%. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề:

  Đăng ngày: 10.06.2019
 • QUỐC HỘI TIẾP TỤC CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

  Sáng 06-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường, tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ tư đối với Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, với một số nội dung: Công tác quản lý nghệ thuật biểu diễn, quản lý điện ảnh, quản lý hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm. Công tác phòng ngừa mê tín dị đoan; quản lý nguồn thu từ các khu di tích, danh lam thắng cảnh, du lịch tâm linh. Công tác quản lý và phát triển dịch vụ du lịch.

  Đăng ngày: 06.06.2019
 • Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn

  Thứ tư, ngày 05 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ hai đối với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà. Sau đó Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng giải trình làm rõ thêm những nội dung thuộc nhóm vấn đề thứ hai.

  Đăng ngày: 05.06.2019
 • Quốc hội tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn

  Thứ Ba, ngày 04 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn.

  Đăng ngày: 04.06.2019
 • Quốc hội thảo luận về chương trình giám sát năm 2020

  Sáng 03-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, sau đó thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tại kỳ họp cuối năm của năm cuối nhiệm kỳ, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát lại việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề trong cả nhiệm kỳ. Vì vậy, sau khi cân nhắc nhiều mặt, để tập trung cho các nội dung nêu trên và bảo đảm chất lượng, tính khả thi của chương trình giám sát năm 2020 Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội xin trình Quốc hội dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020 gồm các nội dung sau:

  Đăng ngày: 03.06.2019
 • Chính phủ cần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chính sách

  Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Trong 25 đại biểu phát biểu buổi sang 31.5.2019, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kiên Giang (ảnh) đã phát biểu với Quốc hội:

  Đăng ngày: 03.06.2019
 • Kết thúc 1,5 ngày thảo luận về kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước…

  Ngày 31/5/2019, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 10 của kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017., Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Trong quá trình thảo luận đã có 25 đại biểu phát biểu ý kiến, 5 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến của đại biểu tập trung vào các vấn đề:

  Đăng ngày: 03.06.2019
 • Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018…

  Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, ngày 31/5/2019 buổi sáng, Quốc hội tiếp tục thảo luận đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019, quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 31.05.2019
 • Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế, xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018...

  Thứ năm, ngày 30/5/2019, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Phó Chủ tich Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận. Trước đó, thứ Tư, 29/5/2019 buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe các cơ quan trình bày Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về việc phân bổ dự phòng chung vốn ngân sách trung ương trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Tờ trình, Báo cáo thuyết minh, Báo cáo thẩm tra về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung này.

  Đăng ngày: 30.05.2019
 • Quốc hội thảo luận việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn... về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế

  Thứ tư, ngày 29/5/2019 buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường nghe: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về việc phân bổ dự phòng chung vốn NSTW trong nước còn lại và 10.000 tỷ đồng từ nguồn điều chỉnh giảm nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung danh mục dự án mới từ nguồn điều chỉnh nội bộ và dự phòng 10% tại bộ, ngành, địa phương và một số nội dung liên quan đến việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung trên. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trình bày Tờ trình về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể; nghe Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Công ước số 98 và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về nội dung Công ước trên. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và nghe Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi). Tiếp đó, Quốc hội tiến hành xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hệ thống điện tử về 02 nội dung của dự thảo Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc phân bổ, sử dụng nguồn dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở Tổ về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể và dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi).

  Đăng ngày: 29.05.2019
 • Quốc hội thảo luận luật Đầu tư công...

  Thứ ba, ngày 28/5/2019, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi) và thảo luận ở Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đầu tư công (sửa đổi), buổi chiều, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên và dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

  Đăng ngày: 28.05.2019
 • Quốc hội thảo luận về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị

  Thứ hai, ngày 27/5/2019, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe và thảo luận về Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

  Đăng ngày: 27.05.2019
 • Quốc hội tiếp tục chương trình xây dựng luật

  Thứ sáu, ngày 24-5, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý thuế và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Quản lý thuế. Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường, nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về hai dự án Luật trên.

  Đăng ngày: 24.05.2019
 • Quốc hội thảo luận 3 dự án luật

  Thứ năm, ngày 23/5/2019, Quốc hội tiếp tục làm việc tại hội trường; buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và thảo luận tại Hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; buổi chiều, Quốc hội nghe: Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước; Tờ trình về dự án Luật Thư viện; Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thư viện. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước và dự án Luật Thư viện.

  Đăng ngày: 23.05.2019
 • Quốc hội thảo luận ở tổ về kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước

  Thứ tư, ngày 22/5/2019, buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Qua 8 lượt ý kiến đóng góp, đa số các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá những kết quả đạt được về kinh tế xã hội, những tồn tại, hạn chế và các giải pháp để thực hiện trong thời gian tới của Chính phủ. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị các giải pháp đột phá cần phải được cụ thể hóa của các bộ, ngành, địa phương để bảo đảm thực hiện. Giải pháp về thể chế nên thể hiện bằng chính sách cụ thể, phân cấp mạnh mẽ cho các địa phương những công việc có thể thực hiện được. Về hạ tầng nên đầu tư phát triển đồng bộ, bên cạnh đó là việc đơn giản hóa thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ giải ngân…Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh, đồng tính với đánh giá trong báo cáo của Chính phủ và các ý kiên đóng góp trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu tổng sản phẩm xã hội (GDP) có sự tăng trưởng vượt bậc, nguyên nhân từ đâu, Chính phủ cần phân tích thêm để tạo niềm tin cho đại biểu. Vấn đê đầu tư Dự án đê, kinh , mương để tránh tác động của biến đổi khi hậu từ Quảng Ngãi đến Kiên Giang nhưng tại Kiên Giang chưa được triển khai. Việc đầu tư các cống tại Kiên Giang là một yêu cầu cấp bách nhưng chưa được quan tâm đúng mức.

  Đăng ngày: 22.05.2019
 • Quốc hội tập trung thảo luận Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Kiến trúc

  Ngày làm việc thứ 2, 21-5-2019 Quốc hội tập trung vào công tác xây dựng pháp luật. Buổi sáng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Sau đó, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Buổi chiều, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

  Đăng ngày: 21.05.2019
 • Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV

  sáng 20/5/2019, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7 tại Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp dự kiến bế mạc vào ngày 14/6/2019. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp.

  Đăng ngày: 20.05.2019
 • Bế mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

  Thứ Ba 20-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua các luật: Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; Luật Công an nhân dân (sửa đổi).

  Đăng ngày: 20.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về dự án Luật phòng chống tác hại của rượu, bia

  Sáng 16-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề: Sự cần thiết của việc ban hành Luật và cách tiếp cận xây dựng Luật, có ý kiến đề nghị bổ sung lý do cần thiết ban hành luật là việc lạm dụng rượu, bia liên quan mật thiết đến bạo lực gia đình, lạm dụng tình dục, mang thai ngoài ý muốn,... Một số ý kiến đề nghị chưa cần thiết ban hành Luật; đề nghị Chính phủ ban hành Nghị định, sau đó tổng kết rồi trình Quốc hội xây dựng luật. Có ý kiến đề nghị cách tiếp cận phòng, chống tác hại rượu, bia nên trên cơ sở kiểm soát 3 nhóm vấn đề liên quan đến rượu, bia gồm sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu - tiêu thụ - xử lý tác hại của rượu, bia; có ý kiến đề nghị cần mở rộng góc độ tiếp cận từ sản xuất, kinh doanh, văn hóa, du lịch để đảm bảo tính khái quát và khả thi; ý kiến khác đề nghị nghiên cứu rà soát lại dự án Luật để đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa của dân tộc, hội nhập quốc tế.

  Đăng ngày: 19.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về dự án luật quản lý thuế (sửa đổi)

  Chiều 15-11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi). Phát biểu về nội dung trên đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

  Đăng ngày: 19.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

  Sáng 14-11, Quốc hội làm việc ở Hội trường, nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2018; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2018.

  Đăng ngày: 14.11.2018
 • Quốc hội thảo luận về hoạt động của các cơ quan tư pháp năm 2018

  Thứ Ba (13-11), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày Báo cáo công tác năm 2018 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình trình bày Báo cáo công tác năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác thi hành án năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra các báo cáo về công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật và công tác thi hành án năm 2018; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

  Đăng ngày: 13.11.2018
 • Biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  Sáng 12-11, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sau đó, ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên. Số ĐBQH tham gia biểu quyết là 451, bằng 92,99%; số ĐBQH tán thành 434, bằng 89,48%; số ĐBQH không tán thành 12, bằng 2,47%; số ĐBQH không biểu quyết 05, bằng 1,03%. Tiếp đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

  Đăng ngày: 12.11.2018
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Trồng trọt

  Sáng (09-11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Trồng trọt. Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành dự án Luật Trồng trọt, ĐBQH tập trung thảo luận các vấn đề:

  Đăng ngày: 09.11.2018
 • Quốc hội thảo luận dự án Luật Chăn nuôi

  Chiều (07-11), Quốc hội thảo luận dự án Luật Chăn nuôi. Phát biểu về nội dung trên đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý cho dự luật nêu trên một số nội dung sau:

  Đăng ngày: 08.11.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Đặc xá (sửa đổi)

  Sáng 07-11, Quốc hội thảo luận Luật Đặt xá (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết ban hành Luật này, đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề: Về sự cần thiết, tên gọi và phạm vi sửa đổi của dự thảo Luật, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi để Luật này quy định cả đại xá.

  Đăng ngày: 07.11.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học

  Sáng (06-11), Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề như: Sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật, vấn đề này nhiều ý kiến đại biểu băn khoăn về tên gọi, lộ trình thông qua Dự thảo Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho rằng về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và lộ trình thông qua Dự thảo Luật tuân thủ theo Nghị quyết số 34/2017/QH14 đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 3.

  Đăng ngày: 06.11.2018
 • Quốc hội thảo luận việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)

  Sáng 02/11/2018, Quốc hội nghe Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo thuyết minh Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp. Sau đó, thảo luận Tổ về việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Qua thảo luận, đa số các đại biểu (ĐB) đều thống nhất phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong kỳ họp này. Việc phê chuẩn sớm sẽ tạo được uy tín, tạo cho ta thực hiện các chiến lược thương mại trong thời gian tới, sửa 7 luật có liên quan: Bộ Luật lao động, Luật Thương mại, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Phòng chống tham nhũng…

  Đăng ngày: 02.11.2018
 • Chất vấn, tranh luận với 3 Bộ trưởng

  Chiều 31/10/2018, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung. Qua chất vấn, có ý kiến như: Sông Cầu là con sông có lưu vực lớn ở khu vực phía Bắc, là nơi khởi nguồn cuộc sống văn hóa của nhiều dân tộc anh em trên địa bàn các tỉnh Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương. Dòng sông đang ngày càng bị ô nhiễm do hoạt động phát triển kinh tế bất chấp tác động xấu môi trường của các địa phương; đề nghị phải thực hiện đúng Nghị định số 198 ngày 03/12/2004 của Chính phủ, pháp lệnh 26 ngày 29/06/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về gia đình người có công phải được hỗ trợ nhà ở, miễn giảm thuế v.v...;

  Đăng ngày: 01.11.2018
 • Nội dung chất vấn phong phú, đa dạng

  Chiều ngày 30/10/2018, Quốc hội tiếp tục Chất vấn và trả lời chất. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì điều hành nội dung.

  Đăng ngày: 31.10.2018
 • Tất cả các thành viên Chính phủ tham gia trả lời chất vấn

  Từ ngày 30/10 đến hết ngày 2/11/2018, Quốc hội dành 3 ngày để thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn. Theo qui định mới, mỗi đại biểu chỉ có 1 phút để đặt câu hỏi chất vấn những vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, tất cả các thành viên chính phủ đều phải tham gia trả lời chất vấn các nội dung có liên quan và trả lời 1 câu chất vấn trong vòng 3 phút. Đầu buổi sáng 30/10, Quốc hội nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

  Đăng ngày: 30.10.2018
 • Quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông để tăng tính kết nối phát triển

  Ngày 29-10-2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020. Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang phát biểu:

  Đăng ngày: 30.10.2018
 • Không thay đổi các mục tiêu Quốc hội đề ra

  Trước đó vào chiều 27/10/2018, Quôc hội kết thúc thảo luận kinh tế-xã hội.Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành và kết luận phần thảo luận. Trong 2 ngày thảo luận tại hội trường đã có 88 đại biểu Quốc hội phát biểu và có 3 đại biểu tham gia tranh luận về một số vấn đề mà các đại biểu quan tâm. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và 5 thành viên khác của Chính phủ là Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo đã tham gia phát biểu giải trình thêm một số vấn đề có liên quan. Nhìn chung, nội dung thảo luận rộng, toàn diện và không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm và mang tính phản biện khá cao.

  Đăng ngày: 29.10.2018
 • Quốc hội thảo luận về tài chính, ngân sách, đầu tư công

  Ngày đầu của tuần làm việc thứ 2, ngày 29-10-2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020.Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.Qua thảo luận buổi sáng, đã có 26 đại biểu phát biểu và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã tham gia phát biểu giải trình.

  Đăng ngày: 29.10.2018
 • Tránh việc mật hóa gây khó khăn cho tổ chức cá nhân

  Chiều 25/10/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung.

  Đăng ngày: 26.10.2018
 • Quốc hội thảo luận kinh tế- xã hội

  Trong 2 ngày, 26, 27/10/2018 Quốc hội thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đánh giá sơ kết 3 năm thực hiện kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế 5 năm giai đoạn 2016-2020; kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Thành viên Chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 26.10.2018
 • Lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả

  Ngày làm việc thứ tư, 25-10-2018 buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn về các vấn đề có liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo kết quả, hầu hết các đoàn đều thống nhất theo Tờ trình số 338/TTr-UBTVQH14 ngày 24/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với danh sách gồm 48 người, gồm khối Chủ tịch nước có 01 người; khối Chính phủ có 18 người; khối Quốc hội có 26 người; khối các cơ quan Tư pháp có 3 người.

  Đăng ngày: 25.10.2018
 • Quốc hội xem xét các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm

  Ngày làm việc thứ 3, 24-10-2018, Quốc hội tiếp tục công tác nhân sự, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín; công bố kết quả kiểm phiếu; với 95,05% đậi biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng. Cuối buổi chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm. Theo danh sách có 48 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Sau đó, thảo luận ở Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm.

  Đăng ngày: 24.10.2018
 • Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn Bộ trưởng Bộ TT&TT

  Thứ ba, ngày 23-10-2018, Quốc hội tập trung vào 3 nội dung chính: Thảo luận ở Đoàn, hội trường về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Qua thảo luận tại Đoàn 8/8 đại biểu trong Đoàn thống nhất với Tờ trình, nhân sự để bầu Chủ tịch nước (ảnh họp Đoàn); biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; thành lập Ban kiểm phiếu; gần cuối buổi sáng, bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

  Đăng ngày: 23.10.2018
 • Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV

  Thứ hai, ngày 22/10/2018, lúc 9 giờ, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 6 tại Thủ đô Hà Nội. Trước dó, Quốc hội đặt vòng hoa viếng lăng Chủ tịch Hồ Chi Minh; trong phiên trù bị, Quốc hội mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng Đỗ Mười, đại biểu Quốc hội khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa; họp phiên trù bị để thống nhất chương trình kỳ họp.

  Đăng ngày: 22.10.2018
 • MỘT SỐ KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 5, QUỐC HỘI KHÓA XIV

  Sau hơn 20 ngày làm việc (21/5-15/6) với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã kết thúc với những kết quả sau: Quốc hội đã thông qua 07 luật, 08 nghị quyết và cho ý kiến về 09 dự án luật. 07 luật được Quốc hội thông qua gồm: Luật Đo đạc và bản đồ; Luật An ninh mạng; Luật Tố cáo; Luật Cạnh tranh; Luật Quốc phòng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch.

  Đăng ngày: 19.06.2018
 • BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 5 QUỐC HỘI KHÓA 14

  Ngày 15-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 475, bằng 97,54%; số ĐBQH tán thành 471, bằng 96,71%; số ĐBQH không tán thành 03, bằng 0,62%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%; biểu quyết thông qua Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, số ĐBQH tham gia biểu quyết là 475, bằng 97,54%; số ĐBQH tán thành 474, bằng 97,33%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”, số ĐBQH tham gia biểu quyết là 472, bằng 96,92%; số ĐBQH tán thành 470, bằng 96,51%; số ĐBQH không biểu quyết 02, bằng 0,41%; biểu quyết thông qua Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”, số ĐBQH tham gia biểu quyết là 470, bằng 96,51%; số ĐBQH tán thành 463, bằng 95,07%; số ĐBQH không tán thành 04, bằng 0,82%; số ĐBQH không biểu quyết 03, bằng 0,62%; biểu quyết thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; số ĐBQH tham gia biểu quyết là 471, bằng 96,71%; số ĐBQH tán thành 471, bằng 96,71%; biểu quyết thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV; số ĐBQH tham gia biểu quyết là 466, bằng 95,69%; số ĐBQH tán thành 466, bằng 95,69%.

  Đăng ngày: 15.06.2018
 • 93,84% đại biểu tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

  Tiếp tục kỳ họp thứ 5, sáng 14-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật này, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 460, bằng 94,46%; số ĐBQH tán thành 457, bằng 93,84%; số ĐBQH không tán thành 01, bằng 0,21%; số ĐBQH không biểu quyết 02, bằng 0,41%.

  Đăng ngày: 14.06.2018
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG (SỬA ĐỔI)

  Ngày 13-6, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi). Theo Báo cáo thẩm tra về dự án Luật này, thì dự thảo Luật được chỉnh lý cơ bản đã tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo, định hướng của Đảng trong xây dựng Luật, trên cơ sở kết quả tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN). Nhiều quy định của dự thảo Luật đã được sửa đổi nhằm bảo đảm tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành như: Quy định về công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; trách nhiệm giải trình; tiêu chí đánh giá công tác PCTN; báo cáo, công khai báo cáo công tác PCTN; tuyên truyền, giáo dục về công tác PCTN; quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn; thanh toán qua tài khoản và nhiều nội dung khác của dự thảo Luật.

  Đăng ngày: 13.06.2018
 • QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA 3 LUẬT VÀ 2 NGHỊ QUYẾT

  Sáng ngày 12-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2016. Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, trình bày dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với Tổng số thu cân đối NSNN là 1.407.572 tỷ đồng, bao gồm cả số thu chuyển nguồn từ năm 2015 sang năm 2016, thu kết dư ngân sách địa phương năm 2015, thu huy động đầu tư của ngân sách địa phương và thu từ quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN năm 2002. Tổng số chi cân đối NSNN là 1.574.448 tỷ đồng, bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2016 sang năm 2017. Bội chi NSNN là 248.728 tỷ đồng, bằng 5,52% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi NSNN gồm: Vay trong nước 197.165 tỷ đồng, vay ngoài nước 51.563 tỷ đồng. Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2016 với số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 468, bằng 96,10%; số ĐBQH tán thành 465, bằng 95,48%; số ĐBQH không biểu quyết 03, bằng 0,62%.

  Đăng ngày: 12.06.2018
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẶC XÁ (SỬA ĐỔI)

  Sáng 11-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định, trình bày báo cáo về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, các tầng lớp Nhân dân và cử tri, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo Luật về thời hạn sử dụng đất để sản xuất kinh doanh áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với Chính phủ trân trọng đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ kỳ họp thứ 5 sang kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của đại biểu Quốc hội, cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và Nhân dân, hoàn thiện dự thảo Luật, bảo đảm xây dựng thành công ba đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc,…

  Đăng ngày: 11.06.2018
 • QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT QUỐC PHÒNG (SỬA ĐỔI)

  Sáng 08-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Quốc hội tiến hành biểu quyết, thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), số ĐBQH tham gia biểu quyết là 435, bằng 89,32%; số ĐBQH tán thành 430, bằng 88,30%; số ĐBQH không tán thành 04, bằng 0,82%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

  Đăng ngày: 08.06.2018
 • QUỐC HỘI THẢO LUẬN VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT NĂM 2019

  Sáng (07-6), Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019.

  Đăng ngày: 07.06.2018
 • Tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn

  Ngày 06-6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Buổi sáng, ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trả lời chất vấn, nhóm vấn đề thứ 4 về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục phổ thông; công tác quản lý giáo dục mầm non, nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập; giải pháp khắc phục tình trạng xuống cấp về đạo đức, lối sống cho giáo viên và học sinh trong nhà trường.

  Đăng ngày: 07.06.2018
 • QUỐC HỘI TIẾP TỤC CHẤT VẤN VÀ TRẢ LỜI CHẤT VẤN

  Thứ Ba, ngày 05-6, Quốc hội tiếp tục ngày làm việc thứ 2 của phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, điều hành phiên chất vấn. Buổi sáng, ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục trả lời chất vấn. Chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thị Kim Bé (ảnh), Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang nêu vấn đề: Nghị quyết số 120 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, ĐB cho rằng đây là một Nghị quyết hết sức đúng đắn. Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai chậm. Xin hỏi Bộ trưởng, với tư cách là người tham mưu cho Chính phủ thì Bộ trưởng sẽ làm gì và Chính phủ sẽ có giải pháp gì để thực hiện kịp thời các chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

  Đăng ngày: 06.06.2018
 • Sáng nay (04/6) có 30 đại biểu chất vấn, có 20 lượt đại biểu tranh luận.

  Mở đầu ngày làm việc đầu tiên tuần thứ 3 của kỳ họp thứ 5,Quốc hội khóa XIV, trong 3 ngày (4-6/6) Quốc hội sẽ tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Phát biểu khai mạc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu rõ, thời gian qua, hoạt động giám sát nói chung, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn nói riêng của Quốc hội đã có nhiều đổi mới, tác động tích cực đến nhiều mặt hoạt động, công tác điều hành của Chính phủ, của các bộ, ngành, địa phương, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, khắc phục những hạn chế, bất cập, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, đánh giá cao.

  Đăng ngày: 04.06.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch, Luật Đo đạc và Bản đồ

  Ngày 1/6/2018 buổi sáng, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội (ĐBQH) nêu về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch. Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Buổi chiều, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Chăn nuôi. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Chăn nuôi. Nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 01.06.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Thể dục, thể thao, Luật Phòng chống tham nhũng

  Ngày 31/5/2018 buổi sáng, Quốc hội nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Tiếp đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Sau đó, Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 31.05.2018
 • Bảo đảm số lượng, chất lượng, tiến độ xây dựng pháp luật…

  Sáng 30/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành thảo luận. Đại biểu Lê Thành Long. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ĐBQH tỉnh đã có phát biểu:

  Đăng ngày: 31.05.2018
 • Quốc hội thảo luận 2 luật Giáo dục

  Sáng ngày 30/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học. Tiến đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Đồng thời thảo luận về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

  Đăng ngày: 30.05.2018
 • Cần xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong Doanh nghiệp nhà nước

  Sáng 29/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Tiếp đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng. Đồng thời thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên thảo luận. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục điều hành thảo luận Tổ 19 gồm các tỉnh: Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắc Nông.

  Đăng ngày: 29.05.2018
 • Kinh tế- xã hội được thảo luận sôi nổi

  Ngày 28-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đồng thời Quốc hội thảo luận cả ngày nội dung này (Truyền hình và phát thanh trực tiếp).

  Đăng ngày: 28.05.2018
 • Chính phủ cần quan tâm hơn đến an toàn của người dân

  Ngày 25 và nửa ngày 26/5/2018, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kinh tế - xã hội, quyết toán ngân sách nhà nước 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành các phiên thảo luận. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) góp ý với Chính phủ quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng Đồng bằng sông Cửu Long để chống biến đổi khí hậu thể hiện ngày càng rõ nét, đồng thời có các giải pháp hiệu quả hơn để bảo đảm an toàn thực phẩm, chống thuốc giả, thuốc kém chất lượng để người dân an tâm…(xin đưa nguyên văn).

  Đăng ngày: 27.05.2018
 • Quốc hội thảo luận Luật Tố cáo, Luật Canh tranh

  Ngày 25-5, Quốc hội thảo luận cả ngày tại hội trường đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017). Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành thảo luận.

  Đăng ngày: 25.05.2018
 • Điều chỉnh kịp thời các hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  Chiều 24-5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Qua thảo luận, có 19 đại biểu phát biểu. Đại biểu Trần Văn Huynh, Chánh phối sư Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh đã góp ý một số nội dung cho dự án Luật này (trích nguyên văn): Kính thưa Chủ tọa kỳ họp, Kính thưa Quốc hội,

  Đăng ngày: 25.05.2018
 • Phát triển đặc khu phải bảo đảm quyền lợi của người dân

  Sáng 23-5, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung. Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đều tán thành sự cần thiết ban hành luật này để thể chế hóa kịp thời nghị quyết của Đảng, cụ thể hóa Hiến pháp 2013, tạo cơ chế chính sách vượt trội đột phá, tạo tăng trưởng mới không chỉ có 3 đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt mà còn cho 3 tỉnh và cả nước. ĐBQH đề nghị cần rà soát hoàn chỉnh thêm dự án luật để bảo đảm tính cạnh tranh, tính vượt trội nhưng cũng bảo đảm hợp lý khả thi, bảo đảm quốc phòng, an ninh, môi trường. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé - Kiên Giang, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh đã phát biểu một số nội dung, xin đưa toàn văn.

  Đăng ngày: 24.05.2018
 • Tập trung vào các nội dung xây dựng luật

  Ngày làm việc thứ tư, sáng ngày 24-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 24.05.2018
 • Nên cho chủ tịch đặc khu lựa chọn số lượng cấp phó

  Sáng 23-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc. Sau đó thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

  Đăng ngày: 23.05.2018
 • Băn khoăn việc lớn, việc nhỏ phải báo cáo Thủ tướng

  Ngày làm việc thứ hai của kỳ họp thứ 5, sáng 22-5, Quốc hội thảo luận tổ để đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2017; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN những tháng đầu năm 2018 (trong đó có kết hợp thảo luận cùng Báo cáo về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017). Đồng thời thảo luận về Quyết toán NSNN năm 2016.

  Đăng ngày: 21.05.2018
 • Khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14

  Đúng 9 giờ 21/5/2018, Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam đã khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu (xin đưa toàn văn). Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Kính thưa Quốc hội, Thưa các vị khách quý, Thưa đồng bào và cử tri cả nước, Thay mặt Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý, các vị đại diện các Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế đã đến dự phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào, cử tri cả nước lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

  Đăng ngày: 21.05.2018
 • Công tác xây dựng pháp luật chiếm 60 phần trăm

  Sáng 21/5/2018, Quốc hội (QH) khai mạc kỳ họp thứ 5 kéo dài trong 21 ngày, trong đó có 01 ngày thứ 7 và dự kiến bế mạc vào sáng 15/6. Theo thường lệ, tại kỳ họp giữa năm, QH sẽ dành nhiều thời gian cho công tác xây dựng pháp luật (chiếm 60% tổng thời gian của kỳ họp). Bên cạnh đó, QH cũng dành khá nhiều thời gian cho hoạt động giám sát tối cao và xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng khác.

  Đăng ngày: 21.05.2018