Kiên Giang chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
Ngày: 04.01.2017
Ngày 14 và 15/8, tại tỉnh Kiên Giang, Trung tâm bồi dưỡng đại biểu dân cử thuộc Ban công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị tập huấn “Vai trò của đại biểu dân cử đối với vấn đề biến đổ khí hậu“. Tại hội nghị này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh, ông Trần Minh Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang đã phát biểu chào mừng đối với hội nghị. Qua đó, giới thiệu đôi nét về tỉnh Kiên Giang qua hơn 10 phát triển về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và những sự kiện nổi bật của tỉnh đến các đại biểu.

Trong khuôn khổ hội nghị, ông Trần Minh Thống cũng đã báo cáo việc triển khai thực hiện chủ trương theo Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành trung ương (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường của Đảng, chính quyền tỉnh Kiên Giang.

Kiên Giang là tỉnh nằm cuối nguồn của sông Mê Kông, nơi đổ nước ra biển nhưng là đầu nguồn của triều biển Tây (Vịnh Thái Lan). Với đặc điểm tự nhiên đó, Kiên Giang chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là hiện tượng nước biển dâng, lũ lụt hàng năm.

Qua nghiên cứu cho thấy, địa hình của tỉnh Kiên Giang nếu xảy ra hiện tượng nước biển dâng cao 0,5m thì có hơn 50% diện tích đồng bằng chìm trong nước biển, còn nếu nước biển dâng cao hơn nữa (khoảng 1m) thì sẽ có gần 66% diện tích đồng bằng bị chìm trong nước biển, và nếu mực nước biển dâng lên đến 1,5m thì có trên 95% diện tích bị chìm trong nước.

Theo kịch bản phát thải cao, thì nước biển dâng cao nhất ở khu vực từ Cà Mau đến Kiên Giang trong khoảng từ 85 đến 105cm vào cuối thế kỷ 21. Như vậy, phần lớn tỉnh Kiên Giang sẽ chìm trong nước biển ở khoảng 50-60 năm tới và thế hệ con cháu trên địa bàn phải đối mặt với vấn nạn này. Hậu quả của biến đổi khí hậu là khôn lường: bão, lốc, lũ lụt, an ninh lương thực, sức khỏe người dân, phát triển sản xuất…

Thực hiện Quyết định số 158 ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH và Nghị quyết số 24 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện cụ thể trên lĩnh vực này.

Kiên Giang đã chỉ đạo thực hiện và phê duyệt Dự án “Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và xây dựng kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Kiên Giang”. Với 3 giai đoạn: giai đoạn 1 (2013 - 2015) tập trung triển khai thực hiện các dự án ưu tiên mang tính cấp bách để ứng phó với BĐKH; giai đoạn 2 (2016 - 2020) tiếp tục đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, củng cố nâng cấp các đoạn đê biển, chống ngập úng, trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển… Giai đoạn sau 2020 cập nhật bổ sung kế hoạch, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đề ra nhằm ứng phó có hiệu quả với BĐKH trên địa bàn tỉnh; tổng kinh phí thực hiện giai đoạn này là hơn 6.000 tỷ đồng và sau năm 2020 là  10.712 tỷ đồng.

Về cơ chế tài chính: Nguồn vốn được phân bổ từ thu hút vốn nước ngoài khoảng 50%; từ ngân sách trung ương khoảng 30%; từ ngân sách địa phương khoảng 10%; từ vốn ngoài ngân sách và đóng góp của nhân dân 10%.

Với các nhiệm vụ và giải pháp từ nay đến 2020: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với BĐKH; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; tăng cường công tác quản lý nhà nước, vận dụng linh hoạt và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tài chính, đa dạng hóa nguồn lực cho ứng phó với BĐKH; coi trọng hợp tác, hội nhập quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu và cuối cùng là cần phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp về ứng phó với biến đổi khí hậu, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tỉnh.

Thanh Anh
Số lần đọc:32