124 hộ dân xã Bình Giang khiếu nại, tỉnh không thể giải quyết vượt thẩm quyền
Ngày: 23.07.2019
Theo Luật Tiếp công dân năm 2013; Qui định số 11-QĐi/TƯ ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Nghị và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng tổ chức tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân có khiếu nại thuộc xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vào chiều ngày 22.7.2019.

Tham gia tiếp dân có đại diện Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQVN tỉnh, đại diện lãnh Ủy ban Kiểm tra, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội Nông dân tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, sở Tài nguyên và môi trường, sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… lãnh đạo huyện ủy,  UBND, các phòng chuyên môn huyện Hòn Đất.

Tổ công tác theo Quyết định 1151/QĐ-UBND ngày  24/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh, xác định các ông: Nguyễn Hoàn Em, Đỗ Văn Đông, Nguyễn Văn Hoàng và Đặng Văn Nghiêm (đại diện 124 hộ dân xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) trình bày các yêu cầu khiếu nại. Ông Nguyễn Hoàng Em (ảnh) yêu cầu giao cấp đất cho 124 hộ (theo danh sách đã gửi) không phân biệt hộ nghèo hay không nghèo; định mức mỗi hộ có đất gốc bị thu hồi là 3 ha; hộ con cháu có liên quan 2 ha… Ông Nguyễn Văn Đông đề nghị xem xét múc kênh xổ phèn tại khu vực đất đã cấp; xem xét lại tiền hỗ trợ cho các hộ được giao cấp đợt sau, vì hiện nay chưa nhận được tiền…

Ban tiếp công dân tỉnh báo cáo kết quả từ khi các hộ khiếu kiện đến nay, đã rà soát danh sách giao cấp đất cho các hộ thực hiệ theo Báo cáo kết luận số 3293/BC-TTCP ngày 14/12/2016 của Thanh tra Chính phủ, đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 2995/VPCP-V.I ngày 29/3/2017. Theo đó có 50/124 hộ dân đã được xét giao cấp đất; còn 74/124 hộ chưa đủ điều kiện để xét giao cấp đất theo tiêu chí nêu tại Báo cáo kết luận 3293. Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất báo cáo đã chan bằng khu đất giao, múc kênh xổ phèn, đặt hệ thống máy bơm tại khu vực đất đã cấp; việc cấp tiền hỗ trợ cho các hộ được giao cấp đợt sau có mời nhưng các hộ chưa tới nhận.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng cho rằng, việc cấp tiền hỗ trợ sản xuất cho các hộ dân khoảng 15 triệu đồng/ha là tỉnh bỏ ngân sách giúp người dân ổn địng sản xuất theo hướng có lợi cho dân chứ trong Thông báo 3293 không nêu. Việc cấp đất cho các hộ theo các tiêu chí trong Thông báo 3293 tỉnh không thể cấp thêm vì vượt thẩm quyền. Yêu cầu các hộ khiếu nại nên chấp hành theo tinh thần Thông báo kết luận 3293. Nội dung nào chưa đồng tình thì nên khiếu nại riêng, để tỉnh có cơ sở Kiến nghị các cơ quan liên quan Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Thanh Nghị (ảnh ngồi giữa) đồng tình với hướng giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Đồng thời đề nghị bà con nên chia sẻ những phức tạp của Luật Đất đai qua các thời kỳ; việc thực hiện phải bảo đảm đúng luật, đúng thẩm quyền và chấp hành nghiêm. những nội dung đúng; các nội dung kiến nghị thêm nên làm văn bản riêng gửi UBND tỉnh tập hợp xin chủ trương của Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Các cơ quan lien quan, tổ công tác nên thực hiện tốt trách nhiệm được giao, tạo điều kiện cho bà con sản xuất, có phát sinh thì báo cáo để xin ý kiến giải quyết.  

Thanh Anh
Số lần đọc:958