13 ý kiến phát biểu, tranh luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên.
Ngày: 12.11.2019
Chiều 11/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, sau khi thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Lực lượng dự bị động viên, các đại biểu Quốc hội đã nghe Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt giải trình làm rõ các nội dung đại biểu quan tâm.

Dự án Luật Lực lượng dự bị động viên đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 7. Sau kỳ họp, trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Ủy ban chủ trì thẩm tra phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý, gửi xin ý kiến các đoàn đại biểu Quốc hội trước khi hoàn thiện dự thảo trình Quốc hội cho ý kiến xem xét thông qua tại kỳ họp này. Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp này có nhiều nội dung được chỉnh lý, hoàn thiện so với dự thảo trình tại kỳ họp thứ bảy, trên cơ sở báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau khi nghe 04 ý kiến đại biểu Quốc hội phát biểu, đại biểu Hồ Văn Thái - Kiên Giang tranh luận lại với đại biểu Lưu Đức Long - Vĩnh Phúc và Trần Văn Mão - Nghệ An tại nghị trường với hai ý kiến như sau: Thứ nhất theo ĐB Thái cũng tán thành và đồng ý với Ban soạn thảo và ý kiến giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tên dự thảo luật là Luật Lực lượng dự bị động viên, bởi vì có các lý do sau đây: Tại Điều 66 Hiến pháp quy định “Nhà nước xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và đẳng cấp, là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng.

Tại khoản 1 Điều 25 Luật Quốc phòng quy định “quân đội nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bao gồm lực lượng thường trực và lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên, lực lượng thường trực của quân đội bao gồm con người, sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ và vũ khí trang bị.

Tại Điều 2, Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viên quy định lực lượng dự bị động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Thực tiễn hơn 20 năm qua xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên được các cấp, các ngành và nhân dân hiểu là lực lượng dự bị động viên bao gồm quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật đã xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội, không có gì vướng mắc. Do đó, dự thảo quy định Luật Lực lượng dự bị động viên là phù hợp.

Thứ hai, ĐB Thái hoàn toàn nhất trí với tiếp thu, giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi nhất trí cao với dự thảo luật, bởi các lý do sau: Hiện nay trong điều kiện dân số của chúng ta gần 100 triệu người. Theo đó quân nhân dự bị đăng ký vào ngạch dự bị động viên rất dồi dào. Theo thống kê, hiện nay chiếm trên 80% so với dân số, trong đó hạ sĩ quan, binh sĩ hạng 1 chiếm gần 2% so với dân số. Lực lượng này đa phần tuổi từ 40 trở xuống. Trong khi đó, tỷ lệ nhu cầu quân nhân dự bị của chúng ta xếp vào các đơn vị dự bị động viên không đến. Xuất phát từ thực tiễn nguồn quân nhân dự bị hiện có và yêu cầu xây dựng quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, dự thảo luật quy định độ tuổi sắp xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên trong thời bình như trên là phù hợp. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị vì lực lượng này rất đông, do vậy quá trình tổ chức thực hiện cần tuyển và sắp biên chế quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên thật sự đảm bảo chất lượng, theo hướng ưu tiên tuyển chọn từ cao trở xuống.

Kết thúc phiên họp đã có 12 đại biểu đăng ký và phát biểu, có một ý kiến tranh luận. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã giải trình và làm rõ một số nội dung đại biểu quan tâm. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, Ủy ban thẩm tra phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, hoàn chỉnh dự thảo luật và trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp.

Số lần đọc:266