AN MINH: hoàn thành cuộc giám sát việc thực hiện một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện
Ngày: 23.06.2022
Chiều ngày 21/6/2022,Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện An Minh đã tổ chức cuộc họp để nghe Đoàn giám sát báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn huyện.Ông Lê Quang Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức huyện ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có ông Phan Văn Hệ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND; các vị Ủy viên Ban Pháp chếHĐND huyện; các đại biểu là thành viên Đoàn giám sát và đại điện lãnh đạo Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn.

Từ ngày 17/5-25/5/2022, Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện đã làm việc trực tiếp vớiUBND 06 xã: Thuận Hoà, Tân Thạnh, Đông Thạnh, Vân Khánh Đông, Vân Khánh và Vân Khánh Tây;đồng thời giám sát gián tiếp bằng văn bản đối với 05 xã, thị trấn còn lại.

Ông Lê Quang Thái, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện, phát biểu ý kiến

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, UBND các xã, thị trấn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể cấp xãtriển khai, quán triệt thực hiện Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản của các cấp có thẩm quyền về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí được 123 cuộc với trên 2.837 người tham dự. Từ đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân nhận thức đúng đắn và xác định rõ nghĩa vụ và trách nhiệm trong thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Các địa phương triển khai, thực hiện đảm bảo các quy định về tiết kiệm, chống lãng phí trong công khai dự toán, quyết toán thu, chi ngân sách hàng năm. Quản lý, sử dụng đúng quy định và khai thác có hiệu quả các phương tiện, thiết bị làm việc đã được trang bị. Tổ chức khai thác tốt mạng Internet, công nghệ thông tin, hệ thống Hồ sơ công vụ, sử dụng hộp thư điện tử để trao đổi thông tin giữa các cơ quan, đơn vị góp phần giảm kinh phí, thời gian phát hành và nhận văn bản tại các đơn vị. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ đơn vị phân công, sử dụng giờ công lao động hiệu quả.

Báo cáo giám sát cũng chỉ ra công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở một số nơi còn chưa thường xuyên, chưa kịp thời xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có nơi có xây dựng kế hoạch nhưng còn chung chung, chưa cụ thể, không phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Qua báo cáo của Đoàn giám sát và các ý kiến tại cuộc họp, Ban Pháp chế HĐND huyện kiến nghị UBND huyện An Minh sớm chỉ đạo ngành chuyên môn huyện phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá và nghiên cứu khôi phục đưa vào vận hành hoặc tháo dỡ 02 trạm bơm trên địa bàn Vân Khánh Đông và Thuận Hòa để phục vụ hiệu quả hơn trong sản xuất, tránh lãng phí ngân sách nhà nước; tăng cường hơn nữa công tác triển khai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại địa phương. Đồng thời, Ban Pháp chế HĐND huyện cũng kiến nghị cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng và thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng, đặc biệt là công khai quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn để nhân dân tiện theo dõi giám sát và công khai việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và các chính sách liên quan đến người dân./.

Ngọc Nhiên
Số lần đọc:73