Bế giảng khóa học có 60/101 học viên đạt loại giỏi
Ngày: 10.11.2017
Vừa qua, Trường chính trị tỉnh đã tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Khóa 19/2017. Sau hai tháng (11/9 đến 10/11/2017) học tập với tinh thần trách nhiệm cao của Thầy, Cô Trường chính trị tỉnh và học viên lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính Khóa 19/2017 đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ dạy và học.

Đây là lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính thứ 2 trong năm 2017. Tổng số danh sách triệu tập của Sở Nội vụ là 128 học viên, số học viên tham dự đầu khóa lá 101 đến cuối khóa là 101 học viên thuộc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và thành phố, huyện, thị, xã, phường, có 02 học viên thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia khóa học, trong đó học viên nam 68 đồng chí chiếm tỷ lệ 67,33%, học viên nữ 33 đồng chí chiếm 32,67%. Thời gian học tuy ngắn nhưng học viên đã tiếp thu những kiến thức chung cơ bản về Nhà nước và pháp luật, Quản lý hành chính nhà nước; Kiến thức quản lý Nhà nước theo ngành và lãnh thổ; một số kỹ năng cơ bản. Chương trình gồm 16 chuyên đề giảng dạy và 02 chuyên đề báo cáo, chia thành 03 phần chính.

Qua 02 lần thi, viết tiểu luận cuối khóa và đi nghiên cứu thực tế tại tỉnh Bến Tre và Tiền Giang chất lượng học tập của học viên đạt tỷ lệ khá, giỏi lần sau cao hơn lần trước, học viên thể hiện rõ được sự nhận thức về lý luận, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong các bài viết của mình. Đặc biệt là phần liên hệ giữa lý luận với thực tiễn ở cơ quan, đơn vị để hoàn thành tiểu luận tình huống cuối khóa học đạt kết quả tốt.

Về kết quả học tập cuối khóa học có 60 học viên đạt loại giỏi, đạt 59,4%; 41 học viên đạt loại khá, đạt 40,6%. Ban Giám hiệu đã quyết định tặng 10 giấy khen cho các học viên đạt thành tích tốt nhất trong học tập và rèn luyện.

 

Văn Điền
Số lần đọc:566