Bế mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội XIV
Ngày: 17.11.2020
Thứ ba, ngày 17/11/2020: Buổi sáng, Quốc hội họp riêng, biểu quyết thông qua Nghị quyết về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội họp phiên bế mạc, biểu quyết thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn; Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Tiếp đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp (phiên bế mạc được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp). Qua 18 ngày làm việc (6 ngày làm việc theo hình thức trực tuyến và 12 ngày làm việc tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội), Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung của chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV. Quốc hội đã xem xét, thảo luận các báo cáo về công tác tư pháp và phòng, chống tham nhũng năm 2020; các báo cáo về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, kết quả thực hiện Nghị quyết số 100 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 và Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA. Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021, về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm nhân sự thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao,  về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh, về thí điểm quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế;... trong đó những chính sách thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giúp nền kinh tế vượt qua các khó khăn do thiên tai, đại dịch gây ra. Quốc hội đã thảo luận, thông qua về 7 dự án luật: Luật Biên phòng Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Cư trú (sửa đổi), Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi), Luật Thỏa thuận quốc tế, Luật sử sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người,  Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi);  nghe trình, thảo luận về 4 dự án luật:  Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi), Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Giao thong đường bộ và Luật bảo đảm trật tự an toàn giao thong đường bộ. Quốc hội sẽ xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự (bãi nhiệm đại biểu Quốc hội với ông Phạm Phú Quốc, miễn nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ  và phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ, nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao); Quốc hội bố trí 2,5 ngày tiến hành chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII. Đây là một hoạt động nổi bật của kỳ họp này, với 121 đại biểu chất vấn, 6 đại biểu chất vấn 2 lần, 41 đại biểu tranh luận, có 3 Phó Thủ Tướng và Thủ tướng Chính phủ, 15 Bộ trưởng, Trưởng ngành tham gia trả lời chất vấn, thu hút hàng triệu của tri theo dõi qua truyền hình trực tiếp. Đồng thời, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, góp nhiều  ý kiến về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quyết định ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ Nhật 23/5/2021 và một số nội dung quan trọng khác. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang với hơn 10 lượt đại biểu đóng góp ý kiến tại tổ với nhiều nội dung, đăng ký phát biểu về luật Biên phòng Việt Nam và thảo luận về Kinh tế- Xã hội nhưng không đủ thòiw gia nên gởi các góp ý đến Tổng thư ký Quốc hội để tập hợp, 2 đại biểu tham gia chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam...Với những nội dung đóng góp, Đoàn đại biểu Quốc hội đã góp phần vào thành công chung của kỳ họp này.

Thanh Anh
Số lần đọc:336