Bế mạc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14
Ngày: 21.06.2017
Sau một tháng làm việc khẩn trương, nghiêm túc (từ ngày 22-5 đến ngày 21-6-2017), kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14 đã kết thúc tốt đẹp, hoàn thành chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Quốc hội đã dành phần lớn thời gian để thảo luận, thông qua 12 luật (Luật quản lý ngoại thương; Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật quản lý, sử dụng tài sản công sửa đổi; Luật trợ giúp pháp lý; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Luật du lịch; Luật đường sắt; Luật thủy lợi; Luật chuyển giao công nghệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật cảnh vệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự) và 12 Nghị quyết. Các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua với nhiều nội dung đổi mới, tiến bộ, phù hợp với thông lệ quốc tế; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường; hệ thống pháp luật về tư pháp, quốc phòng, an ninh, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh của đất nước, bảo vệ chế độ, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội…

Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến đối với 6 dự án luật (Luật quy hoạch, Luật quản lý nợ công (sửa đổi), Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi), Luật thủy sản (sửa đổi), Luật tố cáo (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng) nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để xử lý căn bản và triệt để nợ xấu và các tổ chức tín dụng yếu kém; tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tố cáo; nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý, bảo đảm an toàn, đáp ứng yêu cầu quản lý nợ công trong tình hình mới; đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao đối với ngành lâm nghiệp, thủy sản; tạo sự thống nhất, đồng bộ của hệ thống quy hoạch từ Trung ương đến địa phương… là cơ sở để Quốc hội chỉnh lý, hoàn thiện dự án để trình kỳ họp sau. Xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng như: Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước, sau khi xem xét các báo cáo của Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước và báo cáo thẩm tra.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 1.291.342 tỷ đồng. Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.502.189 tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước 263.135 tỷ đồng, bằng 6,28% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước: Vay trong nước 195.900 tỷ đồng, vay ngoài nước 67.235 tỷ đồng. Đồng thời, Quốc hội giao Chính phủ kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong việc quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và báo cáo kết quả với Quốc hội khi trình báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016. Quốc hội cũng đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện và thống nhất nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để đẩy nhanh tốc độ triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Về công tác nhân sự, Quốc hội đã tiến hành phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm 2 Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đối với ông Lê Hồng Quang và ông Nguyễn Văn Tiến để kịp thòi bổ sung nhân sự nhằm tăng cường hoạt động và hiệu quả hoạt động của Tòa án nhân dân tối cao. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã nghe Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Võ Kim Cự thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh. Về giám sát tối cao, Quốc hội đã xem xét các báo cáo về kinh tế - xã hội của Chính phủ; báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, của các cơ quan của Quốc hội; các báo cao về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; việc thực hiện bảo hiểm xã hội, quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới; công tác bảo vệ mội trường. Quốc hội cũng đã tiến hành giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Quốc hội cũng đưa nội dung giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 tại kỳ họp thứ 5, năm 2018.

Tại kỳ họp này, đã có 3.288 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội; 114 phiếu chất vấn với 127 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ, các thành viên khác của Chính phủ Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Với thời gian 03 ngày (tăng 0,5 ngày so với các kỳ họp trước), Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam và Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo, giải trình thêm về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực phụ trách và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Nội dung chất vấn là những vấn đề quan trọng, nổi cộm, bám sát tình hình thực tế, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân. Đã có hơn 196 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 58 lượt đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận. Các vị đại biểu Quốc hội đã thể hiện sự tâm huyết, trách nhiệm, thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, bức xúc của đời sống, đặc biệt, tích cực tranh luận với các thành viên Chính phủ và các vị đại biểu khác để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ trả lời trực tiếp vào nội dung được hỏi, không né tránh những vấn đề phức tạp; thẳng thắn nhận trách nhiệm, đưa ra giải pháp và thể hiện sự quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Sau phiên chất vấn, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để Chính phủ, các Bộ tổ chức thực hiện, Quốc hội giám sát, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của Nhân dân. Quốc hội cũng đã tiến hành một số khác, trong đó có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm tăng cường và mở rộng các hoạt động song phương với nghị viện các nước, góp phần thúc đẩy hoạt động ngoại giao nghị viện. Đã có 2 Đoàn đại biểu cấp cao do Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba và Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Haiti dẫn đầu đến thăm và làm việc với Quốc hội nước ta. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Cuba đã có bài phát biểu xúc động trước Quốc hội Việt Nam về mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa hai nước và đề nghị tăng cường hơn nữa các hoạt động trao đổi, nghiên cứu kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của Quốc hội hai nước trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã có nhiều nỗ lực, các đại biểu tham gia nhiều nội dung của kỳ họp trong các buổi thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường và đặc biệt là chất vấn nhiều nội dung như biên chế giáo viên cần rõ quan điểm để ngành giáo dục an tâm; đầu tư vốn trung hạn cho đường cao tốc Cần Thơ- Trung lương; quan tâm đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long dưới tác động của biến đổi khí hậu…

Thanh Anh
Số lần đọc:364