Biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Ngày: 12.11.2018
Sáng 12-11, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Sau đó, ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết nêu trên. Số ĐBQH tham gia biểu quyết là 451, bằng 92,99%; số ĐBQH tán thành 434, bằng 89,48%; số ĐBQH không tán thành 12, bằng 2,47%; số ĐBQH không biểu quyết 05, bằng 1,03%. Tiếp đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Sau đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) và dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Trước đó (09-11), Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch. Phát biểu về nội dung này, ĐB Nguyễn Thị Kim Bé - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý một số nội dung sau:

- Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh có tính chất đặc thù và kỹ thuật cao bởi quy hoạch vùng tỉnh có vai trò định hình không gian vật thể của vùng đô thị, nông thôn và các khu chức năng đặc thù trong tỉnh trên cơ sở nhu cầu và dự báo phát triển kinh tế - xã hội. Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh trong hệ thống quy hoạch xây dựng gồm các báo cáo thuyết minh và hệ thống sơ đồ, bản đồ quy hoạch có nội dung yêu cầu riêng biệt các thông số kỹ thuật, chỉ tiêu và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch xây dựng vùng tỉnh có mối quan hệ mang tính biện chứng không tách rời với quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn là điều kiện và sự tiếp tục của nhau. Thực tiễn cho thấy, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là một công cụ quản lý nhà nước có hiệu quả để điều chỉnh lĩnh vực đầu tư xây dựng, đã được thực hiện ổn định trong thời gian dài và có tác dụng quan trọng trong quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

- Tại điểm b khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch (2017) quy định các quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành quy định tại Phụ lục số 2 của luật này được tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. Dự thảo luật sửa đổi quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng bao gồm quy hoạch xây dựng tỉnh theo pháp luật về xây dựng là hoàn toàn phù hợp với Luật Quy hoạch (2017). Như vậy, quy hoạch xây dựng tỉnh là việc sắp xếp, tổ chức không gian vật thể trong phạm vi một lãnh thổ xác định mang tính chất định hướng và hướng dẫn xây dựng vật thể trên địa bàn, có khả năng thích ứng với các biến động trong đầu tư xây dựng. Vì vậy, có vai trò quan trọng, dẫn dắt công tác, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn đến các dự án đầu tư trên địa bàn của tỉnh. Cần thiết có công cụ quy hoạch xây dựng tỉnh trong hệ thống quy hoạch quốc gia để quản lý quy hoạch xây dựng hiệu quả./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:109