Bộ Trưởng Bộ Tài Chính trả lời chất vấn và tranh luận của đại biểu Kiên Giang
Ngày: 10.06.2022
Ngày 08/6/2022, Quốc hội tiếp tục chất vấn và trả lời chất vấn. Buổi sáng theo chương trình kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ 2 thuộc lĩnh vực tài chính gồm các nội dung: Tình hình triển khai và giải pháp đẩy nhanh việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; công tác quản lý giá, mua sắm công và kiểm soát lạm phát theo Nghị quyết của Quốc hội. Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt, thúc đẩy cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Hoạt động của thị trường vốn, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua, giải pháp chấn chỉnh và xử lý các hành vi vi phạm, đặc biệt là tình trạng thao túng, làm giá, đưa thông tin xuyên tạc, thiếu kiểm chứng, không chính xác ảnh hưởng đến thị trường; giải pháp về xây dựng, phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bảo đảm an toàn, bền vững trong thời gian tới. Các biện pháp chống thất thu thuế, nhất là trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản. Việc quản lý thuế đối với các hoạt động kinh doanh trên nền tảng số.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, ĐBQH tỉnh chất vấn: Hơn 2 năm trước, Bộ Tài chính được yêu cầu tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá nhưng đến nay Bộ chưa hoàn thành. Đại biểu đề nghị Bộ trưởng Tài chính làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của Bộ trong vấn đề này?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc  cho biết, khi sách giáo khoa được bổ sung vào danh mục trong Luật giá thì chúng ta mới có cơ sở để triển khai. Hiện tại, Bộ trưởng cho rằng, chúng ta chỉ có thể vận động các cơ quan chủ quản tiết giảm chi phí để giá sách giáo khoa hạ xuống và các em học sinh được thụ hưởng.

Về câu hỏi giá sách giáo khoa, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết đây không phải mặt hàng nhà nước định giá mà thuộc danh mục kê khai giá nên quyền định giá thuộc nhà xuất bản. Về đưa sách giáo khoa vào mặt hàng bình ổn giá, Bộ trưởng cho biết thẩm quyền quyết định của Quốc hội và các cơ quan của Chính phủ có trách nhiệm tham mưu trình. Luật Giá cũng đang trong quá trình sửa đổi và qua nghiên cứu, các cơ quan thống nhất báo cáo Thủ tướng chính phủ đề xuất đưa sách giáo khoa vào Luật Giá sửa thời gian tới nhưng thẩm quyền quyết định vẫn là của Quốc hội.

Đại biểu Châu Quỳnh Dao tranh luận: Tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm rõ nguyên nhân của những khó khăn trong việc tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể tình hình triển khai thực hiện Luật giá để trình cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung sách giáo khoa vào danh mục nhà nước định giá nhưng mà Bộ chưa hoàn thành, đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao yêu cầu Bộ trưởng cho biết: đến khi nào giá sách giáo khoa mới đảm bảo được hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và phụ huynh?

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, ĐBQH tỉnh chất vấn Bộ trưởng Bộ tài chính tại phiên làm việc ngày 08/6/2022

Trả lời câu hỏi liên quan đến thẩm định giá, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết qua rà soát đến nay cả nước còn 279 công ty thẩm định giá đang hoạt động. Bộ trưởng cho biết, các vi phạm thẩm định giá vừa qua như về giá thiết bị y tế, giá đất… các vi phạm hình sự thì sẽ bị xử lý về hình sự. Với trách nhiệm của mình, Bộ sẽ tăng cường kiểm tra, thanh tra đối với các công ty thẩm định giá, tiến hành đình chỉ, cấm hoạt động hoặc rút giấy phép nếu không đạt; đồng thời định hướng các công ty, thẩm định viên nâng cao đạo đức nghề nghiệp đúng chuẩn mực.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú Đại biểu Quốc hội tỉnh chất vấn: Luật Ngân sách Nhà nước quy định ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo. Tuy nhiên, tỷ trọng nguồn thu ngân sách Trung ương có xu hướng giảm như năm 2011 là 61,8% thì năm 2021 là khoảng 50,02%. Xin Bộ trưởng cho biết giải pháp để tăng cường vai trò chủ đạo của ngân sách Trung ương, trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng trong quản lý, điều hành một số diễn biến không lành mạnh của thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp thời gian qua. Trách nhiệm và giải pháp của Bộ trưởng để thực hiện hiệu quả chính sách mua sắm công, quản lý, hiệu quả hoạt động.

Trả lời câu hỏi của các đại biểu về giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu minh bạch, bền vững, trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, Bộ tiếp tục tang cường tổ chức thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp phát hành và công ty chứng khoán cung cấp dịch vụ; phối hợp với ngân hàng nhà nước trong quản lý, giám sát việc các tổ chức tín dụng phát hành, đầu tư và cung cấp dịch vụ về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan công an trong xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc thao túng, phối hợp xử lý các tin đồn thất thiệt, sai sự thật, cung cấp thông tin cho cơ quan công an khi có các dấu hiệu nghi ngờ trong quá trình thanh, kiểm tra. Đồng thời, Bộ cũng đã tiến hành xử lý kỷ luật các cán Bộ trong lĩnh vực tài chính có những vi phạm trong khi thi hành công vụ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng rà soát đồng bộ từ Luật đến các Nghị định và văn bản hướng dẫn để tăng cường minh bạch thông tin, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia thị trường. Đối với các văn bản hướng dẫn thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Bộ Tài chính, sẽ tập trung rà soát để đề xuất sửa đổi các chính sách nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động của các công ty chứng khoán, nâng cao trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ, tổ chức kinh doanh chứng khoán, đấu giá tài sản…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn của các ĐBQH tại phiên làm việc ngày 08/6/2022

Đại Nguyễn Danh Tú tranh luận:  theo quy định tại Điều 78 của Luật Đấu giá tài sản có đề cập về 05 trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực đấu giá tài sản, trong đó có trách nhiệm như hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản, quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản đấu giá thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật... Xin hỏi Bộ trưởng, trách nhiệm của Bộ Tài chính đối với thực hiện 5 trách nhiệm của mình trong việc thực hiện đấu giá tài sản theo quy định tại Điều 78 Luật Đấu giá tài sản? 

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định: Về quy chế đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp đã tham mưu cho Chính phủ để ban hành. Tuy nhiên, việc quản lý về tài sản công trong Luật Đấu giá tài sản thì Bộ Tài chính sẽ thực hiện đúng theo chức năng, nhiệm vụ quy định trong Luật. Đối với đấu giá tài sản, điều quan trọng là chúng ta thực hiện vấn đề về giá khởi điểm. Ví dụ như thực hiện giá khởi điểm về giá đất đai thì thẩm quyền là do UBND tỉnh quyết định, còn hướng dẫn thực hiện do cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Còn các loại giá của các lĩnh vực khác cũng được phân cấp cho các ngành.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Bộ Tài chính có trách nhiệm trong việc giám sát và thực hiện quá trình đấu giá tài sản theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong thời gian qua, Bộ Tài chính chưa thực hiện được nhiều về đấu giá tài sản. Bởi vì công việc chuẩn bị thực hiện đấu giá do UBND các cấp thực hiện nhưng khi tổ chức triển khai thì lại là do Trung tâm Đấu giá (Bộ Tư pháp) hoặc công ty đấu giá. Khi có vi phạm về mặt pháp luật hình sự thì các cơ quan điều tra sẽ xử lý. Chính vì thế mà thời gian vừa qua, xảy ra một số vụ việc về đấu giá đã tạo nên một số bất thường về giá cả.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:80