Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước là yêu cầu cấp thiết
Ngày: 31.10.2017
Ngày 30.10, Quốc hội thảo luận ở hội trường cả ngày về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận. Kết thúc phiên thảo luận buổi sáng có 22 đại biểu phát biểu, 01 đại biểu tham gia tranh luận. Đây là chuyên đề giám sát tối cao rất quan trọng được cử tri và các vị đại biểu Quốc hội quan tâm.

Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 trên cả 3 nội dung: Thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, việc thực hiện sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và việc thực hiện quản lý tinh giảm biên chế. Xác định rõ nguyên nhân trách nhiệm đối với những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc trong việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn qua, nhất là những nguyên nhân chủ quan. Phân tích và làm rõ việc đổi mới cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, với tinh giản biên chế, cải cách tiền lương, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, gắn với việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền.

Về những nhiệm vụ giải pháp kiến nghị nâng cao hiệu quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước trên cơ sở đánh giá thực trạng và nguyên nhân, hiến kế đề xuất giải pháp, kiến nghị cụ thể thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng tổ chức bộ máy hành chính nhà nước thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các nội dung cần đề cập trong dự thảo nghị quyết của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, thể hiện rõ trách nhiệm tầm nhìn và tính hợp lý khả thi để sau khi được Quốc hội thông qua nghị quyết sẽ phát huy tác dụng trên thực tế.

Chiều cùng ngày, đại biểu tiếp tục thảo luận nội dung này. Đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội sẽ phát biểu một số nội dung đóng góp chuyên đề giám sát này với Quốc hội.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:154