Cần bao quát hơn phạm vi điều chỉnh trong luật Thủy lợi
Ngày: 09.06.2017
Sáng ngày 8.6.2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Kết thúc phiên thảo luận có 23 đại biểu phát biểu, có 2 đại biểu tham gia tranh luận.

Đại biểu Trần Văn Huynh, Chánh phối sư Thường trực Cao đài Bạch Y, ĐBQH tỉnh đồng tình với tên gọi, nhưng phạm vi điều chỉnh một số nội dung cần mở rộng hơn, vì chưa thể hiện được tính đa mục tiêu của hoạt động thủy lợi và mối quan hệ giữa thủy lợi với các ngành kinh tế khác. Đồng tình với việc miễn, giảm giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi (Điều 41) đối với cá nhân, hộ gia đình được giao đất sản xuất nông nghiệp trong hạn điền, người dân thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo… sẽ giảm bới khó khăn cho nhiều đối tượng liên quan đến hoạt động thủy lợi.

 

Đại biểu Hồ Văn Thái, Tỉnh ủy viên, Chính ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, ĐBQH tỉnh, đề nghị mở rộng phạm vi điều chỉnh để bao quát hơn; về chu kỳ quy hoạch thủy lợi 10 năm là quá ngắn, đề nghị nâng lên 20 năm; việc quy hoạch chiến lược thủy lợi là phải căn cơ, dài hơn và đặc biệt là phải song hành với biến đổi khí hậu.

 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình làm rõ một số vấn đề ĐBQH quan tâm. Nhìn chung, ĐBQH cơ bản tán thành với các ý kiến trong báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi (sửa đổi). Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ đạo, rà soát các điều, khoản trong dự thảo luật cho khoa học, chặt chẽ, hợp lý và logic. Tập trung vào một số nội dung: Về bố cục, một số khái niệm về sự thống nhất của luật này với các luật khác, nhất là Luật tài nguyên nước; về chính sách của nhà nước trong hoạt động thủy lợi, cần đa dạng hóa đầu tư về thủy lợi để có thêm các thành phần kinh tế khác tham gia; về đầu tư xây dựng công trình thủy lợi, các công trình đầu mối để phục vụ cho nông nghiệp không tạo ra gánh nặng để đầu tư cho nông dân; về quản lý khai thác công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, đời sống; về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ cung tích thủy lợi nhất là cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần phải phù hợp theo nhóm đối tượng, quy định rõ hơn về trách nhiệm quản lý nhà nước về thủy lợi.

 

Chiều cùng ngày, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 với đa số đại biểu quyết tán thành. Thảo luận về tách phần bồi hoàn giải tỏa trong dự án sân bay quốc tế Long Thành thành dự án thành phần. Qua thảo luận, đa số đại biểu tán thành với chủ trương này, nhưng về nguồn vốn thực hiện, các đại biểu rất băn khoăn nếu phần vốn nhà nước tập trung vào dự án sẽ làm tăng nợ công cho ngân sách nhà nước./.

Thanh Anh
Số lần đọc:209