Cần bổ sung đối tượng thân nhân người có công, hộ cận nghèo và người khuyết tật
Ngày: 14.04.2017
Chiều ngày 14-4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Tại hội nghị, đa số đại biểu thống nhất cao với sự cần thiết ban hành Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi), nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác trợ giúp pháp lý phát triển theo hướng chuyên nghiệp hơn, đẩy mạnh xã hội hóa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của Nhà nước và xã hội, để cung cấp kịp thời sự hỗ trợ pháp lý cần thiết cho những người yếu thế không có khả năng chi trả dịch vụ pháp lý và những người thuộc diện chính sách.

Góp ý vào nội dung của dự thảo Luật, ông Bùi Đức Độ - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh cho rằng, tại Điều 7 dự thảo Luật đã quy định bao trùm tất cả người được trợ giúp pháp lý quy định trong Luật trẻ em; Luật phòng, chống buôn bán người; Luật người khuyết tật... Tuy nhiên, tại Khoản 6, điều này chỉ lựa chọn những người “khó khăn về tài chính” hay “không thuộc trường hợp buộc tội” là chưa phù hợp; bởi vì, trẻ em hay người từ 16 đến dưới 18 tuổi, đa số không có tài sản, tài chính…; do đó, dự thảo Luật nên xem xét lại điểm này. Đồng thời, nên bổ sung thêm đối tượng thân nhân người có công, hộ cận nghèo, đối tượng là người khuyết tật, người không có quốc tịch đang sinh sống ở Việt Nam có khó khăn về tài chính thì được trợ giúp pháp lý.

Tại Khoản 2, Điều 13 đề nghị Ban soạn thảo bổ sung điều kiện là Luật sư phải có đạo đức, phẩm chất tốt, có tâm huyết với công tác trợ giúp pháp lý; Điều 21 việc bổ nhiệm Trợ giúp viên pháp lý nên giao cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm thay vì giao Chủ tịch UBND tỉnh như hiện nay để đồng bộ với việc bổ nhiệm các luật sư, công chứng viên,... tiếp đó, tại các Điều 23, Điều 24 nên giao thẩm quyền miễn nhiệm, thu hồi thẻ và cấp lại thẻ cho Trợ giúp viên pháp lý từ Chủ tịch UBND tỉnh sang cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ phù hợp hơn. Đồng thời, Điều 35 nên bổ sung quy định điều kiện để được đại diện ngoài tố tụng, nếu không quy định cụ thể vào dự thảo Luật thì sẽ bị vướng khi thực hiện hoặc quy định “Chính phủ hướng dẫn điều kiện để được đại diện ngoài tố tụng” để đầy đủ hơn.

Điều 38 đại biểu đề nghị Ban soạn thảo cần quy định tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý có quyền kiến nghị bằng văn bản với cơ quan nhà nước cấp trên trực tiếp, nếu cơ quan có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý trả lời không có cơ sở, căn cứ… xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý, nhằm đảm bảo khách quan trong việc xem xét kiến nghị và tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Ngọc Bích
Số lần đọc:190