Cần chỉnh sửa các văn bản pháp luật để tháo gỡ đầu tư công
Ngày: 15.06.2017
Chiều ngày 14-6 và sáng ngày 15-6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng về nhóm vấn đề thứ 4 gồm: Giải pháp cụ thể để huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển; việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công; trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Qua thảo luận có 37 đại biểu Quốc hội tham gia chất vấn, có 19 đại biểu tham gia tranh luận và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về một số vấn đề nêu trên. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa tham gia trả lời vấn đề liên quan đến suất đầu tư/km đường cao tốc, đường sắt của Việt Nam cao hơn nhiều lần so với Thái Lan, Mỹ và một số quốc gia Châu Âu trong khi nguồn lực đầu tư của ta rất khó khăn. Suất đầu tư 6 làn xe 200 tỷ đồng/km đường chưa tính giải phóng mặt bằng đối với đường cao tốc không cao hơn so với một số quốc gia; 50 tỷ đồng/km với đường sắt cao tốc do phía Nhật Bản tư vấn; đấu thầu các dự án BOT để bảo đảm minh bạch sẽ được báo cáo đầy đủ trong thời gian tới, Bộ trưởng thông tin.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tham gia trả lời chất vấn cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công có cao hơn những năm trước, tuy nhiên còn chậm, làm cho tốc độ tăng trưởng không đạt, thuộc trách nhiệm chính của Chính phủ, sẽ được tập trung, tăng cường trong thời gian tới; Luật đầu tư công mới thực hiện từ 2015, các văn bản hướng dẫn nảy sinh một số vướng mắc khi thực hiện, Chính phủ sẽ rà soát sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, liên quan đến luật sẽ đề xuất Quốc hội sửa đổi, tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện đầu tư, giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng cũng nhìn nhận công tác phối hợp giữa các bộ, ngành và các địa phương cũng chưa chặt chẽ; đồng thời nêu các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, công trình trong danh mục đã được bố trí vốn; công tác thanh quyết toán vốn… để nâng cao hơn tốc độ tăng trưởng của các địa phương và cả nước, bảo đảm chỉ tiêu tăng trưởng mà Quốc hội giao. Nhóm vấn đề này rộng, liên quan đến nhiều bộ, ngành và các địa phương. Ngoài trả lời những vấn đề đại biểu chất vấn, Bộ trưởng cũng đã nghiêm túc nhận trách nhiệm về những hạn chế trong thực hiện việc đầu tư công thời gian qua như giải ngân nguồn vốn còn chậm, nhiều quy định pháp luật vướng mắc chậm sửa đổi.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị cần phải thực hiện nghiêm kỷ cương Luật đầu tư công; đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong chính sách pháp luật, Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền giữa trung ương và địa phương; tập trung đủ vốn để đầu tư những công trình trọng điểm, cấp bách, tránh đầu tư dàn trải, gây lãng phí. Cần xây dựng lại cơ cấu đầu tư công trong giai đoạn 2016-2020, có chính sách đầu tư tập trung cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; chính sách thỏa đáng đầu tư cho người có công… Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (ảnh) chất vấn: Đồng bằng sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu nhưng với nguồn vốn đầu tư công bố trí trong giai đoạn 2016-2020 là chưa tương xứng, với vai trò trưởng ngành, Bộ trưởng có chiến lược gì để giữ vững sự ổn định và tiếp tục phát triển của vùng này. Do không có thời gian, Bộ trưởng sẽ trả lời bằng văn bản.

Chiều cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách./.

Thanh Anh

Thanh Anh
Số lần đọc:217