Cần đẩy nhanh tiến độ cụ thể các Nghị quyết của Trung ương
Ngày: 02.04.2018
Sáng ngày 2-4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 mở rộng để sơ kết công tác quý I và đề ra chương trình chỉ đạo quý II-2018; thông qua dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện một số cơ quan Trung ương; các ban Hội đồng nhân dân tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Bí thư, Phó Bí thư, Trưởng Ban tổ chức, Trưởng Phòng nội vụ các huyện, thị, thành ủy; Bí thư, Phó Bí thư và trưởng ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc (ảnh toàn thể)…  Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chủ trì, tham gia chủ trì  có đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân; đồng chí Phạm Vũ Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Qua thảo luận, có 6 đồng chí tham gia phát biểu đều đồng tình với dự thảo báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017. Đồng thời góp ý vào báo cáo công tác quý I và chương trình chỉ đạo quý II; có ý kiến đồng tình, có ý kiến băn khoăn việc thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ, ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong việc sắp xếp các đầu mối, tinh giản biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập…

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị (ảnh) nêu lên một số kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng (cụ thể Nghị quyết của Trung ương, công tác kiểm tra, giám sát, tự phê bình và phê bình, công tác phát triển đảng viên…), công tác xây dựng chính quyền (phát triển kinh tế, an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội, dân tộc, tôn giáo…). Đồng thời, chỉ ra những mặt còn hạn chế như: Việc triển khai cụ thể thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hàng Trung ương khóa XII còn chậm; trong xây dựng chính quyền, thực hiện các chức danh không chuyên trách cấp xã còn nhiều vướng mắc nhưng kịp thời tháo gỡ; năng lực chỉ số cạnh tranh sụt giảm, tăng trưởng khá nhưng chưa vững chắc…

Đề nghị quý II tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra như: Trong công tác xây dựng đảng, cầ cụ thể thực hiện Nghị quyết 18 nhanh hơn, sớm ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19. Tổ chức sơ kết kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết của Tỉnh Đảng bộ, tập trung thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn thấp của Nghị quyết; tăng cường phát triển đảng song với năng cao chất lượng, quản lý tốt đảng viên. Trong xây dựng hệ thống chính quyền, cần hoàn thiện đề án thành lập đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt theo tình hình mới; chuẩn bị hồ sơ thành lập huyện Thổ Châu; tăng cường tính dự báo để tăng năng lực cạnh tranh của tỉnh; giải quyết khiếu kiện, quản lý đất đai, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản…; vận động các đoàn viên, tổ hội thực hiện tốt chính sách pháp luật, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:425