Cần giải trình rõ về nguồn lực, thời hạn bố trí vốn đầu tư đoạn còn lại của đường Hồ Chí Minh
Ngày: 10.06.2022
Tại phiên họp toàn thể tại hội trường chiều ngày 06/6/2022, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở hội trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo.

Qua thảo luận đã có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu, các ý kiến cơ bản tán thành với nội dung Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo. Các ý kiến đại biểu cho rằng, dự án đường Hồ Chí Minh là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa lớn về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; góp phần phát triển hạ tầng giao thông đường bộ kết nối các tỉnh Tây Bắc - Tây Nguyên và Tây Nam Bộ với khu vực cả nước thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phát triển văn hóa, xóa đói, giảm nghèo, giữ gìn trật tự an ninh các nơi dự án đi qua. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về những nội dung sau: kết quả triển khai thực hiện Dự án; những hạn chế trong quá trình thực hiện Dự án và nguyên nhân; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn tiếp theo. Có ý kiến đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có liên quan cần kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư; kịp thời báo cáo Quốc hội bố trí vốn để hoàn thành dự án; Chính phủ cần tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án đang triển khai dở dang, sớm đưa vào khai thác, sử dụng toàn tuyến; phân tích, đánh giá kỹ lưỡng, lựa chọn phương án đầu tư phù hợp, hiệu quả; đề nghị Bộ Giao thông vận tải cần rà soát, đánh giá quy hoạch để phối hợp với các địa phương bố trí việc tái định cư cho người dân.

Đại biểu Nguyễn Danh Tú, ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo

Các ý kiến nhất trí với đề xuất đưa nội dung về Dự án đường Hồ Chí Minh vào Nghị quyết chung của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Đại biểu Nguyễn Danh Tú, ĐBQH tỉnh cho rằng: Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan và các địa phương đã có nhiều nỗ lực triển khai thực hiện dự án. Việc thực hiện dự án đã góp phần tích cực vào việc phát triển mạng lưới đường bộ nước ta, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh của đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện công trình chưa bảo đảm tiến độ đề ra, đến nay vẫn còn ba dự án thành phần dài khoảng 171 km chưa được triển khai đầu tư. Về 2 dự án thành phần, đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn và đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất – Gò Quao – Vĩnh Thuận, đại biểu cho rằng, 2 dự án này kết nối những địa bàn quan trọng, khu căn cứ địa cách mạng trước đây, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần phát huy vị trí, vai trò quan trọng của toàn bộ tuyến đường Hồ Chí Minh. Từ đó, đại biểu đề nghị cần rà soát, cân đối, bố trí lực giai đoạn 2021-2025 tập trung đầu tư các dự án thành phần này.

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kiên Giang thảo luận kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh 

Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách đồng tình cao với đánh giá trong Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về tổng kết, đánh giá tổng thể tình hình thực hiện Nghị quyết 66 của Quốc hội khóa XIII và kế hoạch triển khai dự án đường Hồ Chí Minh giai đoạn tiếp theo, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé cho rằng đường Hồ Chí Minh là công trình giao thông quốc gia rất quan trọng, có ý nghĩa to lớn về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Cho đến nay, con đường đã hoàn thành 86,1 % kế hoạch, vận hành cùng mạng lưới giao thông toàn quốc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhất là những vùng khó, những vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng đồng bào dân tộc đang sinh sống mà dự án đi qua. Tuy nhiên, theo Nghị quyết 66 của Quốc hội khóa XIII, đã quyết định lộ trình thông toàn tuyến đường này vào năm 2020, song đến nay vẫn còn 171 km chưa đầu tư, đồng nghĩa với việc chưa thực hiện xong Nghị quyết 66 của Quốc hội khóa XIII. Do vậy, đại biểu mong tại kỳ họp này Quốc hội có sự quyết tâm, đồng thuận cao với nội dung mà Chính phủ trình xin chủ trương tiếp tục đầu tư để thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ này. Đại biểu thống nhất đưa nội dung này vào Nghị quyết Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi, đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đề nghị Chính phủ cần giải trình rõ về nguồn lực bố trí đầu tư, thời hạn bố trí vốn để dự án này để không lỡ nhịp lần nữa. Đồng thời kiến nghị Chính phủ có kế hoạch bố trí vốn đầu tư duy tu, sửa chữa, nâng cấp một số đoạn đường của đường Hồ Chí Minh đi chung với một số quốc lộ khác đã xuống cấp hoặc những đoạn đường đầu tư đã lâu nay bị hư hỏng nhằm phát huy tốt hơn, hiệu quả hơn trong thực thi nhiệm vụ là mở đường cho kinh tế phát triển.

Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể đã giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Thanh Anh
Số lần đọc:66