Cần lấp khoảng trống về truyền thông cơ sở hạ tầng thông tin cho các xã vùng sâu, vùng xa.
Ngày: 27.07.2021
Buổi sáng ngày 27/07/2021, thảo luận ở hội trường về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận. Kết thúc thảo luận tại hội trường có 17 đại biểu Quốc hội phát biểu, có 1 đại biểu tham gia tranh luận, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã báo cáo giải trình, làm rõ thêm các nội dung mà các đại biểu Quốc hội quan tâm. Nhìn chung, tuy thời gian thảo luận ngắn nhưng các ý kiến thảo luận đã bao quát toàn diện các nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới, đi sâu vào những vấn đề được đông đảo cử tri quan tâm, không khí thảo luận sôi nổi, thẳng thắn và trách nhiệm. Đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đều thống nhất với nhiều nội dung trong Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đồng thời cũng nêu thêm nhiều vấn đề cụ thể được phát sinh từ thực tiễn của các địa phương, vùng, miền của cả nước, các lĩnh vực khác nhau.

 

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường PTDTNT tỉnh, ĐBQH dơn vị tỉnh Kiên Giang, đồng tình với những nỗ lực của Chính phủ, chính quyền địa phương cả nước, của nhân dân trong việc xây dựng nông thôn mới để cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân, đồng thời quan tâm đến xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông. Đại biểu Dao nói, công nghệ thông tin, truyền thông rất có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển và vùng nông thôn không phải là ngoại lệ. Chính nhờ công nghệ thông tin truyền thông và người nông dân của chúng ta có thể cập nhật được dự báo thời tiết, biết được mình sẽ trồng cây gì, nuôi con gì có giá trị kinh tế cao và sẽ biết được cách trồng, cách nuôi như thế nào để đạt được năng suất và bán vào thời điểm nào, ở đâu có giá. Đặc biệt trong thời kỳ đại dịch COVID-19, chính nhờ công nghệ thông tin mà ở vùng sâu, vùng xa, người dân biết cập nhật diễn biến tình hình để nâng cao tinh thần cảnh giác, không lơ là, chủ quan. Cũng nhờ đó mà trẻ em vùng sâu, vùng xa dừng đến trường nhưng không dừng học. Những điều đó dù chúng ta có rất nhiều nỗ lực nhưng thực tế là nhìn trên bản đồ phủ sóng Internet có rất nhiều khoảng trống vào một số vùng. Ví dụ như là Tây Bắc, Tây Nguyên, hộ gia đình sử dụng Internet chỉ đạt được 46,1%. Hay là một số tỉnh phía Bắc, thậm chí có tỉnh chỉ đạt được 13,15%, đây là điều rất đáng lo ngại. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nói đến hỗ trợ cho 550.000 hộ nghèo điện thoại di động. Nếu như những hộ này ở vùng nông thôn rơi vào 9.000 thôn bản không có dịch vụ Internet, băng thông rộng cố định, hay là rơi vào 153.000 hộ chưa có lưới điện thì liệu rằng có khả thi? Chúng ta giải quyết bất cập này như thế nào? Đại biểu đề nghị Chính phủ thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, truyền thông. Rất đồng tình với giải pháp mà Chính phủ đã đề ra, đó là huy động phân bổ vốn hợp lý và có những chính sách đặc thù để phát huy những tiềm năng, thế mạnh của địa phương, để các địa phương khó khăn có thêm nguồn lực để đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin. Đại biểu cũng đồng tình với chính sách ưu đãi cho các dự án đầu tư nghiên cứu phát triển, chuyển giao công nghệ. Chẳng hạn, phát thanh truyền hình địa phương chúng ta dùng kỹ thuật số mặt đất thì tỷ lệ phủ sóng của chúng ta ở những vùng bị chia cắt cũng rất khó khăn nên cần một giải pháp hiệu quả hơn để bà con không bị nghèo về truyền thông...Về các nội dung cụ thể, Phó Chủ tịch Quốc hội khái quát như sau:

Một, các vị đại biểu Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới thời gian vừa qua. Qua 10 năm thực hiện chương trình đã được triển khai quyết liệt, đồng bộ, rộng khắp trong cả nước với sự hưởng ứng, tham gia tích cực, nhiệt tình của nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực đóng góp cho xã hội để thực hiện chương trình. Qua tổng kết của Chính phủ đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay được thực hiện, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, kinh tế nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực, vai trò của, người nông dân đã được thể hiện rõ, thu nhập bình quân đầu người tăng mạnh so với 5 năm trước. Hoàn thành mục tiêu về xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết số 142 của Quốc hội trước 2 năm, số xã đạt chuẩn nông thôn mới hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra, 12 tỉnh, thành phố có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đóng góp của khu vực nông thôn, kinh tế nông nghiệp ngày càng quan trọng trong việc nâng cao kim ngạch xuất khẩu, ứng dụng công nghệ cao và giải quyết việc làm, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

Bên cạnh đó, các vị đại biểu Quốc hội cũng cho rằng khu vực nông thôn còn đứng trước nhiều thách thức, đòi hỏi tiếp tục cần được quan tâm đầu tư, vừa duy trì, phát huy các thành quả đã đạt được, vừa hỗ trợ các xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới, chất lượng xây dựng nông thôn mới cũng cần được quan tâm để xây dựng nông thôn toàn diện, bền vững, thực chất hơn, gắn với đô thị hóa nông thôn, phát triển kinh tế nông thôn, nông nghiệp hiện đại, phát huy truyền thống và vai trò to lớn của giai cấp nông dân trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Hai, về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025, các vị đại biểu Quốc hội cơ bản đồng tình với báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế. Đồng thời, tán thành sự cần thiết thực hiện chương trình để thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước và đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương tam nông, nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong điều kiện khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19 ngày nay khu vực nông thôn lại càng có vai trò đặc biệt quan trọng. Chính phủ cần có những dự báo, dự đoán để tổ chức thực hiện tốt chương trình này phù hợp với điều kiện thực tế.

Các ý kiến cơ bản thống nhất với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 11 nội dung, 6 đề án chương trình trọng tâm của chương trình và cho rằng thực hiện chương trình giai đoạn này khó khăn hơn giai đoạn trước do các xã còn có nhiều điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới, chủ yếu là các xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các xã nghèo, các xã ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, nên cần quan tâm hơn, có giải pháp mới hơn để đạt được mục tiêu của chương trình. Các ý kiến đồng ý bố trí cho chương trình 39.632 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư phát triển là 30.000 tỷ đồng và 9.632 tỷ đồng vốn sự nghiệp. Tuy nhiên, một số đại biểu có ý kiến cũng bày tỏ sự băn khoăn với nguồn vốn bố trí chưa nhiều, còn khiêm tốn. Đề nghị Chính phủ trong quá trình điều hành tiếp tục cân đối ngân sách trung ương ưu tiên hỗ trợ thêm cho chương trình phù hợp với điều kiện thực tế và có điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thích hợp. Trên cơ sở nguồn vốn được bố trí, đề nghị Chính phủ rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình, đảm bảo tính khả thi trong thực hiện. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn cho các tỉnh có khu vực nông thôn chiếm tỷ trọng lớn, bị ảnh hưởng nhiều của thiên tai, tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều đối tượng chính sách. Trong đó, đề nghị quan tâm tới 2 tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Ngãi

Quan tâm mục tiêu bình đẳng giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình. Đề nghị Chính phủ khẩn trương sớm phân bổ để thực hiện chương trình nhằm phát huy hiệu quả của đồng vốn đầu tư. Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ rà soát, tính toán các nguồn vốn phù hợp, đặc biệt là huy động nguồn lực ngoài ngân sách trong điều kiện kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tác động mạnh đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến thu ngân sách, đến kinh doanh của doanh nghiệp và các thành phần kinh tế, đời sống, thu nhập của người dân.

Các vị đại biểu Quốc hội cũng cho rằng, phạm vi Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới bao gồm tất cả các địa bàn nông thôn ở các xã, các huyện, các thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như các giai đoạn trước đây, nên đề nghị Chính phủ không thay đổi phạm vi địa bàn của chương trình. Đồng thời, để tránh trùng lắp với 2 chương trình mục tiêu quốc gia còn lại, các chương trình dự án xóa đói, giảm nghèo, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cần thực hiện thực hiện lồng ghép phù hợp theo từng nội dung trên từng địa bàn, tránh lãng phí nguồn lực. Nhiều ý kiến đề nghị chỉ thành lập một Ban chỉ đạo chung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia cấp trung ương cũng như địa phương để phát huy hiệu quả, đảm bảo tính thống nhất. Đẩy mạnh việc phân cấp, phân quyền, tự chịu trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và phát huy vai trò của người nông dân. Tăng cường công tác hướng dẫn đi đôi với việc kiểm tra, giám sát của người dân.

Nhiều ý kiến đề nghị cần sớm hoàn thiện thể chế pháp luật, đặc biệt là sớm sửa đổi Luật Đất đai để đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, giải phóng nguồn lực đất đai, ứng dụng khoa học, công nghệ, thu hút đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp. Có giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đảm bảo việc làm bền vững cho khu vực nông thôn. Hỗ trợ kinh tế hộ, kinh tế hợp tác xã, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực nông thôn.

Có ý kiến lưu ý cần lấp khoảng trống về truyền thông về cơ sở hạ tầng thông tin cho các xã vùng sâu, vùng xa.

Có ý kiến đề nghị rà soát quy định về các tiêu chí nông thôn mới phù hợp với giai đoạn tới, có giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế của các giai đoạn trước. Rút ngắn khoảng cách chênh lệch khá lớn về kết quả nông thôn mới giữa các địa phương, giữa các vùng miền. Quan tâm việc nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Phát huy hết giá trị tiềm năng, dư địa, chức năng của nông nghiệp nông thôn, nhất là giá trị về môi trường, không gian sinh thái, văn hóa đa dạng của các dân tộc, sức mạnh cộng đồng. Các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới phản ánh kết quả đầu ra đi đôi với thể hiện mức độ, hiệu quả, tác động quan trọng tới chất lượng đời sống của người dân. Quan tâm đúng mức đến vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, chú ý đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Quan tâm đến chính sách đối với gia đình có công cách mạng, gia đình chính sách và các đối tượng bảo trợ xã hội.

Các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thu và giải trình, đồng thời chỉ đạo các cơ quan Quốc hội, các cơ quan có liên quan của Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết gửi đại biểu Quốc hội cho ý kiến trực tiếp vào dự thảo để giải trình, tiếp thu, chỉnh lý và Quốc hội sẽ xem xét thông qua.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:225