Cần lựa chọn dự án thật sự hiệu quả trong đầu tư nguồn vốn ODA
Ngày: 01.02.2018
Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Kiên Giang, giám sát “việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016” trên địa bàn tỉnh theo ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiến hành từ ngày 29 đến ngày 31/01/2018 đến các cơ quan, đơn vị như: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Rạch Giá; Sở Y tế; Sở Giao thông vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh.

Đoàn giám sát do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách (ảnh) làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn có bà Lưu Thị Ngọc Sương, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Sở Tài chính; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, phóng viên thường trú Đài truyền hình Quốc hội, Báo Kiên Giang tham dự và đưa tin.

Làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các tiểu dự án: Tiểu dự án cống kênh Cụt, thành phố Rạch Giá 192,2 tỷ đồng (vốn ODA 160 tỷ, vốn đói ứng 32,2 tỷ đồng) và Tiểu dự án Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (Hợp phần 3 và 4) 117,3 tỷ đồng (ODA 95 tỷ, đối ứng 25 ,6 tỷ đồng (3); ODA 4 tỷ, đối ứng 783 triệu đồng (4). Với UBND thành phố Rạch Giá thực hiện Quyết định 2093/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Rạch Giá, với tổng vốn đầu tư 1.234 tỷ đồng, bao gồm vốn vay Ngân hàng thế giới (ODA) 827 tỷ đồng, vốn đối ứng 416 tỷ đồng (ngân sách trung ương 50%, địa phương 50%).

Sở Y tế, gồm 4 dự án, tổng vốn ODA theo kế hoạch là hơn 8,9 tỷ đồng đã giải ngân hơn 7,8 tỷ đồng gồm: Trung tâm y học hạt nhân (hơn 3,6 tỷ đồng) thuộc bệnh viện Ung Bướu tỉnh; hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện đa khoa huyện Giồng Riềng và huyện Vĩnh Thuận (vốn đối ứng hơn 3,4 tỷ đồng); hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh (đối ứng vốn tài trợ 214 triệu đồng); hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện Đa khoa tỉnh (đối ứng vốn tài trợ 548 triệu đồng).

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham gia báo cáo có Sở Tài chính, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh về các nội dung liên quan của các ngành. Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý chung trong giai đoạn này, Sở Tài chính chỉ theo dõi, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt nam chỉ ghi thu, chi theo ủy quyền, hưởng phí không chịu rủi ro về tín dụng cho vay. Kết quả công tác quản lý và sử dụng vốn vay ODA giai đoạn 2011-2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tổng giá trị kế hoạch vốn là hơn 969, 2 tỷ đồng (trong đó: Lĩnh vực giao thông là hơn 188,3 tỷ đồng; giáo dục hơn 56,3 tỷ đồng; y tế hơn 77,9 tỷ đồng; nông nghiệp và phát triển nông thôn (PTNT) hơn 294,5 tỷ đồng; lĩnh vực khác 352 tỷ đồng). Giải ngân vốn ODA là hơn 1,104 tỷ đồng ( trong đó: Lĩnh vực giao thông hơn 187,5 tỷ đồng; giáo dục hơn 36,7 tỷ đồng; y tế hơn 77,9 tỷ đồng; nông nghiệp PTNT hơn 254,4 tỷ đồng; lĩnh vực khác hơn 547,6 tỷ đồng). Nguyên nhân giá trị giải ngân cao hơn kế hoạch vốn giao là một số dự án được phép giải ngân theo khối lượng hoàn thành thực tế. Tình hình bố trí và giải ngân vốn đối ứng hơn 240,1 tỷ đồng/256,5 tỷ đồng.

Đánh giá việc quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA đã nâng cao được năng lực tiếp cận, góp phần khắc phục thiếu hụt nguồn vốn đầu tư và đạt được các kết quả sau: Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp và phát triển, từng bước xóa bỏ được nhiều nhà tạm ở ven sông, mở rộng được nhiều tuyến đường chủ chốt, xây dựng và khai thông được nhiều hệ thống kênh rạch bị ứ đọng nước trong nhiều năm gây ảnh hưởng môi trường (kênh Tắc Rán, kênh Điều hành, kênh Cụt…) góp phần thuận tiện giao thông, cải thiện một bộ phận đời sống người dân vùng bị ảnh hưởng… ngành y tế được tăng cường thêm trang thiết bị để tránh rủi ro, sai sót trong chẩn đoán và điều trị bệnh, giải quyết được nhiều vấn đề môi trường và xử lý nước thải trong nhiều bệnh viện; nhiều công trình cấp nước nông thôn được đưa vào sử dụng đã góp nhần tăng số người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh, khắc phục tình trạng sử dụng nước sông, ao, hồ không bảo đảm vệ sinh…

Qua trao đổi làm rõ các nội dung như văn bản còn chồng chéo cụ thể ở các văn bản nào; số liệu báo cáo so với báo cáo của thành phố Rạch Giá chưa thống nhất; công tác thanh tra, kiểm tra còn ít, các kiến nghị cần cụ thể để Đoàn có cơ sở kiến nghị với các cơ quan ban hành chính sách pháp luật… Đại diện lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh làm rõ từng nội dung đặt ra.

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận các mặt đạt được như, tỉnh đã kịp thời tiếp thu, quán triệt, triển khai, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản tạo hành lang pháp lý để thực hiện; lựa chọn và bố trí các dự án đầu tư thật sự cần thiết mang lại các hiệu quả đáng ghi nhận, góp phần phát triển và nâng cao đời sống kinh tế, xã hội của tỉnh; quan tâm thành lập Ban chỉ đạo để tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài… đồng thời chỉ ra các mặt còn hạn chế như, một số văn bản còn bất cập, chồng chéo, vướng mắc trong việc triển khai, thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; các Ban quản lý năng lực còn hạn chế nhưng thiếu chấn chỉnh kịp thời để nâng cao hiệu quả hoạt động… Qua đó, đề nghị thời gian tới cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm quá trình triển khai bảo đảm tiến độ, giải ngân kịp thời; cần có giải pháp để nâng cao năng lực các Ban quản lý để hoạt động hiệu quả; cần lựa chọ các dự án thiết thực, hiệu quả để tránh lãng phí nguồn lực đầu tư; các kiến nghị cần thể hiện cho cụ thể để Đoàn có cơ sở kiến nghị lên Quốc hội, Chính phủ… bà Bé chỉ ra.

Thanh Anh
Số lần đọc:641