Cần nâng cao chất lượng tham mưu về giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ngày: 15.09.2017
Sáng 14.9.2017, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại Thanh tra tỉnh đối với 2 cơ quan: Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, làm Trưởng đoàn giám sát; cùng tham gia với Đoàn có đại biểu Quốc hội Châu Quỳnh Dao và đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban tiếp công dân, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh…

Theo đánh giá của Thanh tra tỉnh, tình hình khiếu nại, tố cáo từ năm 2011-2016 tại nhiều địa phương cơ bản ổn định, số lượng đơn hàng năm đều giảm; nội dung khiếu nại chủ yếu là các Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đòi lại đất cũ, di dời chợ,… Riêng đối với địa bàn các huyện: Giang Thành, Hòn Đất, U Minh Thượng có phát sinh khiếu nại đông người, đã được các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, cơ bản ổn định. Tuy nhiên, vẫn còn 2 vụ việc khiếu nại đông người đòi lại đất ở huyện Hòn Đất và U Minh Thượng. Mặc dù đã được Thanh tra Chính phủ kiểm tra, rà soát và Thủ tướng kết luận giải quyết nhưng các hộ vẫn không chấp hành, tiếp tục khiếu nại lên tỉnh và trung ương…

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Xuân Lộc (ảnh) cho rằng nguyên nhân phát sinh nhiều khiếu nại là lịch sử đất đai ở tỉnh phức tạp; chính sách pháp luật về đất đai thay đổi, bất cập so với thực tế; cơ sở đất đai, hồ sơ địa chính (6 huyện có bản đồ, còn 9 huyện chưa có); việc quản lý đất đai của địa phương còn lỏng lẻo (cán bộ xã yếu và thiếu); ý thức chấp hành của đối tượng sử dụng đất chưa tốt; chế tài xử lý khiếu nại sai chưa đủ mạnh.

Phó Chánh Thanh tra Trần Chiến Thắng cho biết, nguyên nhân khiếu nại sai nhiều là việc tiếp nhận đơn dễ dãi, nhiều vụ đòi lại đất cũ vẫn thụ lý; việc khiếu nại không có điểm dừng; có yếu tố kích động, xúi giục. Thời hiệu khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính trong Luật Khiếu nại chưa thống nhất, kể cả Luật Tố tụng hành chính. Chưa có Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo nên khó thực hiện.

Làm rõ đối với 11 vụ việc khiếu nại kéo dài ở huyện Giang Thành là thẩm quyền giải quyết của cấp huyện. Đề nghị tỉnh không thụ lý đối với vụ việc đòi lại đất cũ; cần sửa lại Khoản 3, Điều 203 Luật Đất đai chọn 1 trong 2 hình thức theo con đường hành chính hay khởi kiện ra tòa theo vụ án dân sự. Đề nghị UBND tỉnh sửa Quyết định số 35 về áp giá đền bù sát với thực tế hiện nay để không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân; tập trung một đầu mối thụ lý đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thanh tra tỉnh chỉ thực hiện nhiệm vụ phúc tra, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, tham mưu kết luận từng vụ việc - Chánh Thanh tra tỉnh Phạm Hoàng Nam đề nghị.

Trưởng Đoàn giám sát ghi nhận kết quả đạt được của 2 cơ quan; chỉ ra một số hạn chế của cơ quan tham mưu; đề nghị đơn vị quan tâm đến các giải pháp khắc phục những hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới; đồng thời ghi nhận các kiến nghị để phản ánh với UBND tỉnh, Quốc hội, Chính phủ… Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý địa bàn, sửa đổi chính sách pháp luật về khiếu nại, tố cáo để nâng cao hiệu quả công tác này.

Thanh Anh
Số lần đọc:316