Cần nghiêm cấm tiếp nhận, xuất khẩu, nhập khẩu những công nghệ lạc hậu
Ngày: 31.03.2017
Chiều ngày 31-3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Đây là dự thảo đã được Quốc hội lấy ý kiến nhiều lần, tuy nhiên còn một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn đất nước, Quốc hội tiếp tục ghi nhận đóng góp của cơ quan chuyên môn để hoàn chỉnh dự thảo luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những vấn đề liên quan đến chính sách, đối tượng, hình thức chuyển giao khoa học công nghệ; các doanh mục nằm trong dạng khuyến khích, hạn chế, cấm chuyển giao; về thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư,... Hiện tại các chính sách trong lĩnh vực khoa học công nghệ chưa đủ mạnh, thiếu tính động viên người thực hiện. Vì thế, nhà nước cần có những quy định cụ thể hơn để khuyến khích chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam; công nghệ chuyển giao trong nước và chuyển giao từ các doanh nghiệp trong nước ra nước ngoài.

 

Tại Điều 10 quy định về công nghệ hạn chế chuyển giao, đề nghị cần nghiêm cấm việc tiếp nhận, xuất khẩu, nhập khẩu những công nghệ lạc hậu, gây lãng phí tài nguyên, đi ngược lại với văn hóa và thuần phong mỹ tục quốc gia. Đồng thời, cần đưa ra tiêu chí cụ thể xác định công nghệ gây nguy hại, nhằm tránh những vướng mắc cho cơ quan quản lý.

 

Tại Điều 14, thẩm quyền thẩm định công nghệ dự án đầu tư, đại biểu cho rằng, dự thảo chỉ quy định UBND cấp tỉnh có quyền thẩm định các dự án do tỉnh đầu tư, nhưng lại giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy phép là điều bất hợp lý. Việc này nên giao cho UBND địa phương để giảm thủ hành chính không cần thiết.

 

Đối với quy định về công nghệ sạch quy định còn chung chung, chưa có tiêu chí, cần đưa ra ngưỡng xác định thực phẩm sạch. Tại Điều 6 quy định về các hình thức chuyển giao công nghệ nên quy định rõ từng trường hợp được phép chuyển giao, để các địa phương dễ dàng áp dụng vào thực tiễn nhất là các dự án đầu tư. Đại biểu mong muốn dự thảo luật cần quy định cụ thể hơn về quyền và trách nhiệm của các bên liên quan khi chuyển giao công nghệ.

 

Những ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Đoàn tiếp thu, tổng hợp để làm cơ sở đóng góp cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

Ngọc Bích
Số lần đọc:264