Cân nhắc mô hình tổ chức của cơ quan kiểm ngư
Ngày: 31.10.2017
Chiều 27/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, các đại biểu thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Thảo luận tại hội trường, đa số các đại biểu đồng tình với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thủy sản (sửa đổi) và cho rằng Báo cáo đã tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3.

Nhiều đại biểu đồng tình việc thành lập lực lượng kiểm ngư cấp tỉnh, tuy nhiên cần cân nhắc mô hình tổ chức của cơ quan kiểm ngư. Đại biểu đồng tình cơ bản về việc thành lập lực lượng kiểm ngư, mô hình tổ chức của cơ quan kiểm ngư không nên quy định ngay trong Luật mà cần phải qua thực tiễn tổng kết, qua nghiên cứu báo cáo hoạt động của kiểm ngư trong thời gian vừa qua. Thực hiện các nội dung này thuộc thẩm quyền của Chính phủ theo quy định của Luật Tổ chức Chính phủ. Do đó, Luật chỉ nên quy định có lực lượng kiểm ngư, còn hệ thống tổ chức, chế độ chính sách của lực lượng này nên giao cho Chính phủ quy định. Đồng thời, theo đại biểu, cần làm rõ những nơi có lực lượng kiểm ngư thì cơ quan quản lý thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về thủy sản có thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của Luật Thanh tra nữa hay không. Đại biểu cho rằng, tại Khoản 2 Điều 94 dự thảo Luật quy định cơ quan kiểm ngư được sử dụng một phần kinh phí thu được xử phạt vi phạm hành chính phục vụ cho hoạt động kiểm ngư.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điểm I Khoản 1 Điều 35 và điểm q Khoản 1 Điều 37 Luật Ngân sách Nhà nước quy định, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính là khoản thu phải nộp ngân sách 100%. Điều 83 Luật Xử lý vi phạm hành chính cũng quy định, tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính phải nộp toàn bộ vào ngân sách Nhà nước và được quản lý, sử dụng theo đúng quy định của Luật Ngân sách. Như vậy, Khoản 2 Điều 94 dự thảo Luật quy định cho phép trích lại một phần để phục vụ cho hoạt động kiểm ngư là chưa thống nhất với Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Xử lý vi phạm hành chính. Do đó, Ngân sách Nhà nước phân bổ cho lực lượng kiểm ngư thực sự khó khăn thì đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội để phân bổ dự toán cao hơn để bảo đảm hoạt động.

Đại biểu phản ánh, thực tế cho thấy thời gian qua lực lượng kiểm ngư trên biển còn quá mỏng, lực lượng thanh tra chuyên ngành hoạt động chưa hiệu quả vì thiếu kinh phí, giới hạn giữa trách nhiệm và quyền hạn phân định không rạch ròi nên chưa ngăn chặn hiệu quả tình trạng khai thác vận chuyển nguồn lợi thủy sản. Cần có lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và phối hợp với các lực lượng khác để hỗ trợ. Đại biểu đồng tình với phương án 1, Thành lập Kiểm ngư ở trung ương và ở một số tỉnh, thành phố ven biển có tính đặc thù… Tuy nhiên, kiểm ngư địa phương nên thành lập trên cơ sở chuyển đổi và cơ cấu lại lực lượng thanh tra chuyên ngành ở địa phương, đảm bảo bộ máy không tăng biên chế. Đại biểu đồng tình cao với Điều 6 dự thảo Luật quy định Chính sách đầu tư của Nhà nước vào 3 lĩnh vực, đặc biệt, việc hỗ trợ mua bảo hiểm cho tàu đánh cá khai thác xa bờ, nuôi trồng thuỷ sản, bảo hiểm cho thuyền viên,... quy định tại Điểm đ, Khoản 2 có ý nghĩa lớn đối với chiến lược kinh tế, phát triển kinh tế biển kết hợp với quốc phòng, an ninh trên biển đảo.

Ngoài ra, đại biểu đề nghị cần quy định bổ sung thêm chính sách hỗ trợ ngư dân bám biển dài ngày, để tăng cường sự hiện diện dân sự, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc cũng như kết hợp chặt chẽ với phục vụ quốc phòng, an ninh... Tuy nhiên, cần xây dựng lộ trình phù hợp với quá trình phát triển kinh tế đất nước và ngân sách quốc gia để đảm bảo tính khả thi của Luật.

Thanh Anh
Số lần đọc:152