Cần quan tâm công tác tuyên truyền, giúp pháp luật đi vào cuộc sống
Ngày: 19.02.2020
Sáng 18/2/2020, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Thành phần tham dự có đại diện: Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Thường trực Hội đồng nhân dân; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Sở Nội vụ…

Hội nghị nghe Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia Trần Thanh Phong báo cáo tổng kết công tác Hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong đó, nêu bật những kết quả đạt được như tham gia đóng góp 24 văn bản pháp luật và quy phạm pháp luật; tổ chức trên 107 cuộc tuyên truyền tập trung, lưu động thu hút trên 8400 lượt người tham dự; tư vấn pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất dai… 126 trường hợp, trong đó có 20 vụ việc ở cơ sở; trợ giúp pháp lý lưu động cho 14 trường hợp; tham gia Hôi đồng hòa giải cơ sở với 30 cuộc, 452 vụ việc trong đó, hòa giải thành 435....; bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn, kỹ năng cho hơn 1200 cán bộ, hội viên cơ sở; công tác thi đua, khen thưởng được quan tâm với kết quả 3 tập thể, 3 cá nhân được tằng bằng khen của Trung ương Hội. Báo cáo chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân như công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội, phát triển hội viên còn nhiều nơi chưa thật sự quan tâm… Đồng thời kiến nghị như hỗ trợ kinh phí cho hoạt động Hội ở cơ sở… Đề ra phương hướng hoạt động của Hội năm 2020 trên các mặt công tác và phấn đấu đạt cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu thi đua Khối 8 năm nay.

Tham gia ý kiến đóng góp, đồng chí Nguyễn Thị Kim Bé đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội luật gia năm 2019, những tồn tại, hạn chế đã nêu và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Nêu những khó khăn, đồng chí cho biết, Luật về Hội đã được đưa vào chương trình xây dựng pháp luật khóa 13, trong đó dự thảo chỉ quy định có 6 Hội đặc thù là Tổ chức chính trị - xã hội, có kinh phí, biên chế hoạt động còn lại là các Hội nghề nghiệp, phải tự túc nên gặp khó khăn về kinh phí hoạt động. Đồng thời đánh giá cao việc đóng góp của Hội với Đoàn ĐBQH tỉnh trong việc góp ý kiến các dự án gửi xuống địa phương đóng góp ý kiến và mong muốn Hội sẽ tham gia tích cực, chất lượng hơn với Đoàn ĐBQH trong thời gian tới. Phó Đoàn cũng cho rằng, việc tham gia công tác tuyên truyền pháp luật của Hội sẽ mang lại nhiều kết quả tích cực, giúp không chỉ người dân, công chức, viên chức hiểu về pháp luật mà còn giúp pháp luật đi vào cuộc sống.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:616