Cần quy định cụ thể thời hiệu giải quyết tố cáo
Ngày: 08.04.2018
Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội đã thảo luận, cho ý kiến về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Dự thảo Luật đưa về địa phương lấy ý kiến lần này đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện với nhiều nội dung quan trọng về quyền, nghĩa vụ của người tố cáo (TC), người bị TC; hình thức TC; điều kiện thụ lý TC; thời hiệu TC, thời hạn giải quyết TC; trách nhiệm của người giải quyết TC; rút TC; cấp cuối cùng trong giải quyết TC; bảo vệ người TC… nhằm đáp ứng yêu cầu thể chế hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, TC, bảo đảm cụ thể hóa được quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đồng thời khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Tố cáo hiện hành. Luật đưa ra lần này gồm 9 chương 68 điều trong đó có một số điều khoản giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết thực hiện khi luật có hiệu lực.

Qua thảo luận, sáng 6/4/2018 tại Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, các đại biểu tán thành với báo cáo giải trình, tiếp thu và thể hiện trong dự thảo luật. Tuy nhiên, qua 15 lượt ý kiến đóng góp, còn có ý kiến băn khoăn ở một số nội dung.

Đại biểu Lư Thị Trang Đài (ảnh)- Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá đồng tình mở rộng hình thức TC qua điện thoại nhưng để bảo đảm chặt chẽ, đề nghị sau đó người TC phải ghi bằng văn bản để không vi phạm vào các hành vi bị cấm (Điều 8). Cần phải quy định thời hiệu TC để tránh kéo dài, nâng cao ý chí cho người TC và  trách nhiệm của cơ quan giải quyết TC. Nên quy định cấp giải quyết TC cuối cùng vào trong Điều 37. Người được bảo vệ, phạm vi bảo vệ nên quy định cụ thể trong Điều 48.

Đại biểu Nguyễn Văn Vũ - Cục Phó Cục Thi hành án Dân sự tỉnh (ảnh) đồng tình với các hình thức TC nhưng đề nghị bổ sung thời gian xác định nội dung. Về thời hiệu TC nên rút ngắn hơn để xử lý kịp thời, không ảnh hưởng đến việc đề bạt, bổ nhiệm thì mới xuất hiện nội dung TC liên quan trước đó khá lâu. Việc rút đơn TC nên quy định rõ trách nhiệm của người TC cũng như cơ quan giải quyết TC. Xử lý hành vi vi phạm của người TC và những người khác có liên quan (Điều 66) nếu chưa quy định cụ thể để mang tính răn đe thì nên để như luật hiện hành.

Đại biểu Trần Thanh Phong (ảnh) – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh cho rằng, luật hiện hành chưa hiệu quả vì người TC sợ bị vùi dập, liên lụy, cả nước cũng giải quyết các vụ TC sai sự thật không nhiều. Hình thức TC theo luật hiện hành với 2 loại: TC bằng văn bản và TC bằng lời nói, nếu mở rộng phương thức sợ không bảo đảm điều kiện và nguồn lực thực hiện. Không nên bổ sung hình thức ghi âm, ghi hình trong xem xét TC như đại biểu ngành Tòa án đề cập mà xem đó là chứng cứ khi có đơn TC gửi kèm.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Nguyễn Thị Kim Bé ghi nhận các ý kiến của các đại biểu, đồng thời sẽ chỉ đạo Văn phòng rà soát, phản ánh các nội dung đóng góp thể hiện ở các nội dung một cách phù hợp.

Thanh Anh
Số lần đọc:421