Cần tập trung xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên
Ngày: 11.07.2018
Sáng 10.7, tại hội trường Chi cục Quản lý thị trường, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để sơ kết 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình chỉ đạo 6 tháng cuối năm 2018 về công tác xây dựng Đảng.

Đồng chí Ngô Quang Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì (ảnh). Qua báo cáo lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, quốc phòng, an ninh; lãnh đạo công tác tư tưởng liên quan đến công tác giáo dục, tư tưởng; lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và Chỉ thị số 05-CT/TƯ…; lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể; xây dựng tổ chức đảng và đảng viên; việc triển khai, quán triệt công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng các cấp; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát… Hai báo cáo tập trung phân tích kết quả đạt được đồng thời chỉ ra các mặt còn yếu kém trong công tác xây dựng đảng, công tác kiểm tra, giám giám sát của các cơ sở đảng trực thuộc, đồng thời nêu các giải pháp chỉ đạo thực hiện hiện 6 tháng còn lại trong năm 2018.

Qua thảo luận, đại diện Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề phát biểu làm rõ thêm việc lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với kiểm điểm việc đăng ký thực hiện của đảng viên ở các chi bộ trực thuộc. Đảng ủy Sở Lao động- Thương binh và Xã hội phát biểu về công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới. Đảng ủy Sở Y tế nêu lên kết quả công tác tác kiểm tra, giám sát theo chuyên đề gắn trách nhiệm người đứng đầu với tổ chức đảng. Chi ủy sở Thông tin Truyền thông phát biểu về phòng trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Hưởng thay mặt Đảng bộ Khối tiếp thu ý kiến đóng góp và cho rằng, các ý kiến đồng tình với báo cáo và làm rõ thêm một số nội dung; ghi nhận công tác phối hợp của các cấp ủy đảng với chính quyền thời gian qua như, cấp ủy nắm bắt tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; phát triển đảng viên mới đạt 57% chỉ tiêu kế hoạch; công tác chỉ đạo đã giúp bí thư các cấp ủy nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát đã hoàn thành 80% chỉ tiêu kế hoạch năm; hoạt động của các đoàn thể có nhiều đổi mới, có đoàn thể nhận chăm sóc, nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng…

Bí thư Đảng ủy khối nhận định, chỉ tiêu Đại hội 95% tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh năm nay có khả năng tiếp tục không đạt; chất lượng sinh hoạt chi bộ bộ phận ở một số đảng bộ nội dung không đảm bảo, chưa thực hiện theo công văn số 1825 gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; công tác phát triển đảng viên theo quy hoạch một số chi đảng bộ có nguồn nhưng phát triển quá chậm, một số chi đảng bộ chưa quan tâm đến công tác chăm bồi, phát triển đảng viên; còn 16/35 đảng ủy, 17/32 chi bộ  chưa thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, một số cuộc kiểm tra, giám sát lựa chọn nội dung chưa phù hợp chưa đóng góp nhiều cho công tác phát triển đảng; công tác “Dân vận khéo” có nhiều mô hình nhưng tác động lan tỏa chưa nhiều…

Giải pháp sắp tới, các chi đảng bộ cần quan tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đảng viên để tác động vào người dân xung quanh đối với các chủ trương, chính sách mới ban hành; thực hiện tốt Nghị quyết 18, Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về sắp xếp, tổ chức lại bộ máy trong hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các cấp ủy cần chủ động tăng cường sinh hoạt chuyên đề nhất là ở các chi bộ còn yếu kém; đẩy nhanh công tác kiểm tra, giám sát để hoàn thành công tác này trước 15/9/2018, cần xác định nội dung, đổi mới hoạt động giám sát để ngăn chặn kịp thời các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực; phong trào dân vận khéo phải đi vào thực chất.

Thanh Anh
Số lần đọc:704