Cần xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong Doanh nghiệp nhà nước
Ngày: 29.05.2018
Sáng 29/5, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Tiếp đến, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật An ninh mạng. Đồng thời thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật An ninh mạng. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phiên thảo luận. Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam và Dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục điều hành thảo luận Tổ 19 gồm các tỉnh: Kiên Giang, Lâm Đồng, Bình Thuận và Đắc Nông.

Trước đó 28/5, Quốc hội dành cả ngày để thảo luận về thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2011-2016, do Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành. Kết thúc, thảo luận đã có 27 ĐBQH phát biểu, có 10 đại biểu tham gia tranh luận, Bộ trưởng các bộ: Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Tổng Thanh tra Chính phủ đã phát biểu làm rõ một số vấn đề có liên quan mà ĐBQH quan tâm. Không khí thảo luận sôi nổi, sâu sắc, trách nhiệm và mang tính xây dựng.

Đa số ý kiến ĐBQH đánh giá cao sự cố gắng của đoàn giám sát và cơ bản nhất trí với báo cáo giám sát, cho rằng báo cáo giám sát đã phản ánh khá toàn diện về kết quả đạt được, chưa đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân trong việc ban hành và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN giai đoạn 2011-2016.

Đại biểu cho rằng quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một nhiệm vụ quan trọng, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước được đề cập trong nhiều văn kiện của Đảng, thể hiện tính nhất quán về sự phát triển trong các quan điểm, chủ trương sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, từ đó tạo cơ sở để Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền thể chế hóa trong các văn bản pháp luật của nhà nước. Việc hoàn thiện thể chế quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa DNNN nhìn chung khá đầy đủ, kịp thời hơn so với giai đoạn trước, nội dung các văn bản pháp luật có tính bao quát, phạm vi điều chỉnh rộng, chất lượng văn bản từng bước được nâng lên, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp cũng như cổ phần hóa DNNN. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao về tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp nhưng vẫn bảo đảm vai trò chỉ đạo, giám sát của nhà nước. Thực hiện công khai, minh bạch thông tin về hoạt động của doanh nghiệp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và bị tác động mạnh do biến động lớn về tình hình thị trường, về giá cả, về rủi ro tài chính khi xảy ra khủng hoản tài chính giai đoạn 2008 – 2012, nhưng hoạt động của các DNNN vẫn đạt được một số kết quả tích cực. DNNN vẫn là một lực lượng vật chất có tiềm lực mạnh về tài chính, nắm giữ tài nguyên, đất đai, thương hiệu, lực lượng lao động và có đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật, quản lý hùng hậu. Những DNNN chiếm 100% vốn được duy trì, phát triển là những doanh nghiệp có quy mô lớn, tính chất chuyên môn cao, hoạt động trong lĩnh vực mà xã hội có nhu cầu lớn thực sự là lực lượng quan trọng, thực hiện những cân đối lớn trong nền kinh tế, thực hiện được các mục tiêu chính trị xã hội của Đảng và Nhà nước.

Đối với DNNN có một phần vốn góp, việc thực hiện thoái vốn nhà nước, thu hồi vốn nhà nước đạt được một số kết quả nhất định. Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoạt động trong lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ đã tích cực được chuyển đổi, sắp xếp sở hữu theo hướng cổ phần hóa. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn nhà nước theo xu hướng tăng trưởng ổn định và phát triển. Việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp đã được triển khai nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, có nhiều nội dung ĐBQH đề nghị phải phân tích làm rõ thêm, như Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DNNN, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và Luật Đầu tư, vấn đề quản lý đất đai tại DNNN, đầu tư của DNNN ra nước ngoài, đời sống, quyền lợi của người lao động trong doanh nghiệp và việc khắc phục các tồn tại, yếu kém của DNNN có thua lỗ lớn trong thời gian tới. Đại biểu yêu cầu trong thời gian tới cần tăng cường thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; trách nhiệm của tập thể, cũng như trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu, vấn đề phân công, phân cấp trách nhiệm giữa quản lý, chỉ đạo chung của Chính phủ và quản lý trực tiếp theo ngành, lĩnh vực của các bộ, ngành chuyên môn tới việc quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh của DNNN. Trách nhiệm của chính quyền địa phương và của chính Hội đồng quản trị, hội đồng thành viên và người quản lý trực tiếp DNNN.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo hoàn thành mục tiêu cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước theo đúng lộ trình và quy định của pháp luật, bảo đảm nguyên tắc cơ chế thị trường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát DNNN trong tiến trình cổ phần hóa, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước. Giá cổ phần xác định theo cơ chế thị trường đảm bảo sát giá thị trường thông qua đấu giá công khai, minh bạch, nhất là việc quản lý, sử dụng đất của DNNN, doanh nghiệp cổ phần hóa.

Về dự thảo nghị quyết, các đại biểu cơ bản tán thành và góp ý nhiều vấn đề cụ thể về nhiệm vụ, trách nhiệm, giải pháp và có thời gian cụ thể cho việc thực hiện từng nhiệm vụ, kể cả những vấn đề như sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật, xử lý những tồn tại, yếu kém, vấn đề sử dụng các quỹ, vấn đề xây dựng bộ tiêu chí để giám sát doanh nghiệp để cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII. Ý kiến của ĐBQH, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiên cứu, tiếp thu và chỉ đạo đoàn giám sát, các cơ quan liên quan của Chính phủ hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết về kết quả giám sát trình Quốc hội thông qua.

Thanh Anh
Số lần đọc:152