Cần xem xét tăng mức hỗ trợ hàng tháng đối với người cao tuổi
Ngày: 23.06.2022
Ngày 22-6, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 1 gồm các đồng chí:Nguyễn Phương Tuấn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môitrường của Quốc hội, Châu Quỳnh Dao - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dântộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Kiên Giang có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Thạnh Trị (Tân Hiệp) sau kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đơn vị số1, đồng chí Nguyễn Phương Tuấn đã báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Theo đó, kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV đã thông qua các luật: Luật Cảnh sát cơ động, Luật Điện ảnh, Luật Kinh doanh bảo hiểm,Luật Thi đua, khen thưởng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, phát triển tỉnh Khánh Hòa, Nghị quyết thí điểm mô hình tổ chức hoạt động lao động, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân ngoài trại giam. Đồng thời, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội cũng đã thảo luận, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình năm 2022 để bổ sung 6 dự án luật; lùi thời gian trình 1 dự án luật; đổi tên 1 dự án luật. Thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023, Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng” và “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”…

Cử tri Nguyễn Tấn Phước, ngụ ấp Đông Thọ, xã Thạnh Trị ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Thạnh Trịcó ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề về hỗ trợ và bình ổn giá vật tư nông nghiệp, xăng dầu để giảm bớt chi phí sản xuất cho người dân; xem xét đề xuất tăng mức hỗ trợ hàng tháng đối với người cao tuổi...

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện ban, ngành cấp tỉnh và lãnhđạo địa phương đã trả lời các lĩnh vực thuộc thẩm quyền. Cácđại biểu Quốc hội khóa XV đã tiếp thu và trực tiếp trả lời một số ý kiến; nhữngý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đại biểu tiếp tục chuyển đến các ban,ngành chức năng xem xét, giải quyết.

Dịp này, Đoàn đại biểu Quốc hội số 1 tặng 3 phần quà cho các gia đình chính sách, nghèo trên địa bàn xã Thạnh Trị.

THỦY TIÊN
Số lần đọc:120