Chấn chỉnh việc ra quyết định hành chính chưa đúng pháp luật
Ngày: 19.09.2017
Chiều 19.9.2017, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH)đơn vị tỉnh Kiên Giang giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân tại Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, đây là buổi giám sát cuối trong đợt giám sát về nội dung này. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQHtỉnh, làm Trưởng đoàn; tham gia có đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Châu Quỳnh Dao; đại diện lãnh đạo cấp tỉnh: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân, Văn phòng Đoàn ĐBQH…Đoàn làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng, lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh…

Tình hình khiếu nại, tố cáo từ năm 2011-2016 trên địa bàn tỉnh, lượng đơn phát sinh hàng năm giảm. Tỉnh ủy đã thành lập 2 Tổ chỉ đạo giải quyết khiếu nại đông người ở huyện Hòn Đất và Giang Thành; UBND tỉnh thành lập Tổ công tác để giải quyết khiếu nại đông người do đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Công tác tuyên truyền được tăng cường; việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm; công tác tiếp dân được chú trọng, củng cố; công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tập trung, giải quyết trên 98% đơn thư khiếu nại, tố cáo; cơ bản giải quyết các vụ khiếu nại đông người; tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; thi hành được gần 99% các quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo có hiệu lực pháp luật; công tác phối hợp của chính quyền, đoàn thể các cấp trong giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường.

Tuy nhiên, do chính sách pháp luật về đất đai, nhất là bồi thường, tái định cư thay đổi đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình thực hiện; một số vụ việc đã được các cấp, các ngành xem xét giải quyết đúng chính sách pháp luật nhưng vẫn không đồng ý, nguyên nhân do bị kích động, xúi giục, tập trung khiếu nại đông người, gây áp lực đối với chính quyền địa phương.Khiếu nại, tố cáo có chiều hướng giảm về số vụ việc nhưng còn một vài địa bàn số lượng đơn có chiều hướng gia tăng (huyện Phú Quốc), tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, chủ yếu các vụ việc khiếu nại cũ, khả năng tiếp tục khiếu nại vượt cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng ghi nhận các ý kiến đóng góp và làm rõ thêm các kiến nghị trong báo cáo; phân tích thêm các nguyên nhân chủ quan dẫn đến tiếp tục khiếu nại như: Có mặt sai sót trong hình thức văn bản nên bị Tòa án hủy khi bị khởi kiện; công tác tuyên truyền chưa tốt; các ngành được giao tham mưu và UBNDcác huyện rà soát, tập trung giải quyết các vụ việc kéo dài…Chủ tịch đề nghị nên có cơ chế Chủ tịch UBND được ủy quyềncho luật sư đại diện dự phiên tòa khi bị khởi kiện các quyết định hành chính, vì công việc nhiều nên không tham dựđược.

Trưởng Đoàn giám sát Nguyễn Thanh Nghị (ảnh) đánh giá: Công tác chỉ đạo, điều hành được UBND tỉnh quan tâm thể hiện bằng việc ban hành các văn bản kịp thời; công tác tuyên truyền được tăng cường; đã xây dựng Tổ tư vấn, Ban tiếp công dân để tham mưu kịp thời cho công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kết quả giải quyết đạt tỷ lệ cao khiếu nại trên 98%, tố cáo trên 99%. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành có nơi chưa quyết liệt, công tác tuyên truyền chưa sâu; công chức làm công tác tiếp dân, giải quyết, tham mưu văn bản còn hạn chế. Ghi nhận các kiến nghị của UBND tỉnh để đề xuất chỉnh sửa pháp luật hoặc ban hành mới cho phù hợp.

Đề nghịUBND tỉnh tiếp tục thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo một cách hiệu quả; tăng cường công tác tuyên truyền, quan tâm các địa bàn phát sinh “điểm nóng”; nâng cao năng lực quản lý nhà nước, năng lực công chức về quản lý đất đai; đẩy nhanh tiến độ đo vẽ bản đồ, hồ sơ địa chính; tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính, phân định trách nhiệm; chấn chỉnh việc ra các quyết định hành chính chưa đúng pháp luật; nâng cao trách nhiệm đội ngũ tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghiên cứu xây dựng hệ thống dữ liệu khiếu nại, tố cáo để có thông tin kịp thời phục vụ cho công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thanh Anh
Số lần đọc:395