Chất vấn Bộ Trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phiên họp thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội
Ngày: 04.01.2017
Nhằm đưa hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thành hoạt động thường xuyên, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả trong hoạt động giám sát của Quốc hội, UBTVQH; nội dung chất vấn tập trung vào những lĩnh vực được đại biểu Quốc hội (ĐBQH), cử tri và dư luận xã hội quan tâm để làm rõ hơn trách nhiệm trong quản lý, điều hành của người trả lời chất vấn.

Trên cơ sở chất vấn của ĐBQH, kết hợp xem xét các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Năm; những chất vấn đối với các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành chưa có điều kiện trả lời trực tiếp tại kỳ họp, UBTVQH quyết định Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn trực tiếp tại phiên họp thứ 20 của UBTVQH, với các nhóm vấn đề như:

 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp: Trách nhiệm trong việc tham mưu xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, các Bộ, ngành; việc ban hành (và chậm ban hành) văn bản hướng dẫn thực hiện luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội.

 

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Nội vụ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan.

 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Trách nhiệm quản lý nhà nước về khai thác tài nguyên, khoáng sản (vàng, cát,…) gắn với bảo vệ môi trường; kết quả triển khai việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tình trạng sử dụng đất lãng phí; việc xử lý tồn đọng khiếu nại, tố cáo về đất đai.

 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công thương, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ tham gia giải trình làm rõ thêm những vấn đề có liên quan. 

 

Thời gian: Thứ Ba, ngày 20/8/2013tại Phòng họp D1, tầng 2, 37 Hùng VươngHà Nội. Việc chất vấn và trả lời chất vấn sẽ được tiến hành theo nhóm vấn đề. Thời gian chất vấn mỗi Bộ trưởng là 1/2 ngày. Phiên họp chất vấn được tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp; đồng thời kết nối truyền hình trực tuyến với 63 Đoàn ĐBQH.

 

Thành phần tham dự gồm: UBTVQH; Thường trực Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội (tất cả đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung ương); đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc UBTVQH, Văn phòng Quốc hội; Đại diện lãnh đạo: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng trung ương Đảng, Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị Bộ trưởng, Trưởng ngành có liên quan đến nội dung chất vấn. ĐBQH chuyên trách và ĐBQH kiêm nhiệm ở địa phương dự phiên họp ở Đoàn ĐBQH thông qua truyền hình trực tuyến.

 

Chủ trì và điều hành phiên chất vấn: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc và kết thúc phiên chất vấn; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tư Pháp; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Các Đoàn ĐBQH: Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ trì tổ chức để các vị ĐBQH, các cơ quan hữu quan ở địa phương tham dự tại Đoàn ĐBQH thông qua truyền hình trực tuyến.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:43