Chất vấn làm hài lòng nhiều cử tri cả nước
Ngày: 16.06.2017
Sau 3 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm. Quốc hội đã hoàn thành các nội dung của phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3. Quốc hội đã nghe các Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời chất vấn. Các Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Vũ Đức Đam, Vương Đình Huệ, Bộ trưởng các Bộ Công thương, Giao thông vận tải, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tham gia giải trình và báo cáo thêm những vấn đề liên quan và trực tiếp trả lời chất vấn với các đại biểu Quốc hội. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã thay mặt Chính phủ báo cáo một số vấn đề thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5, 5 tháng đầu năm 2017, giải pháp bảo đảm mục tiêu trăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước và xử lý các dự án thất thoát, thua lỗ lớn, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đồng thời, Phó Thủ tướng đã trực tiếp trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội về những nội dung liên quan đến 4 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng làm rõ thêm về công tác điều hành, về quản lý ngân sách, liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Việc triển khai các dự án quan trọng của quốc gia, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả bộ máy Nhà nước, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và hỗ trợ tư pháp.v.v.. Đây là lần đầu tiên trả lời chất vấn với tư cách thay mặt cho Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã cố gắng làm rõ được các vấn đề, thẳng thắn nhận trách nhiệm của Chính phủ và cam kết tập trung chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quyết tâm tạo sự chuyển biến trong thời gian tới. Tuy nhiên, còn có một số nội dung liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực cần có thời gian nghiên cứu để có giải pháp mang tính căn cơ, dài hạn.

Nhìn chung các phiên chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, sôi nổi  và xây dựng. Tại các phiên chất vấn, đã có hơn 196 đại biểu đặt câu hỏi chất vấn và 58 đại biểu Quốc hội tham gia tranh luận. Mặc dù đã tăng thời lượng chất vấn lên nửa ngày, song vẫn còn nhiều đại biểu đặt câu hỏi nhưng không còn đủ thời gian để trả lời.

Qua hoạt động chất vấn tại kỳ họp cho thấy, những nhóm vấn đề được Quốc hội lựa chọn để chất vấn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri, dư luận xã hội cả nước quan tâm, đánh giá cao. Nhìn chung, đại biểu Quốc hội đã thể hiện tâm huyết, tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát nhóm vấn đề, đặc biệt là tích cực tranh luận. Không chỉ tranh luận giữa đại biểu với nhau, mà các đại biểu còn tranh luận với các thành viên Chính phủ để làm rõ thêm những hạn chế, yếu kém, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục. Các thành viên Chính phủ cũng đã nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, thực trạng của ngành và lĩnh vực phụ trách, đã nghiêm túc trả lời đầy đủ, giải trình khá rõ nhiều vấn đề đại biểu nêu, thẳng thắn nhận trách nhiệm và có giải pháp quyết tâm làm chuyển biến tình hình trong thời gian tới.

Tinh thần trách nhiệm của các thành viên Chính phủ trong việc trả lời chất nghiêm túc, cầu thị,. Mặc dù nhiệm kỳ chưa đầy 1 năm, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, cùng với những khó khăn nội tại của nền kinh tế nước ta, nhưng tập thể Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng, trưởng ngành đã hết sức cố gắng, nỗ lực chỉ đạo, điều hành, khắc phục những hạn chế, yếu kém, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Một số nội dung đã được Quốc hội chất vấn, giám sát nhưng chuyển biến chưa được như mong đợi. Chính phủ cần phải có quyết tâm cao, giải pháp đột phá để khắc phục trong thời gian tới, phấn đấu thực hiện cho được các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đặt ra cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

Quốc hội sẽ thông qua Nghị quyết về chất vấn vào cuối kỳ họp, làm cơ sở cho việc giám sát, triển khai thực hiện. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 cũng làm hài lòng nhiều cử tri cả nước, tất nhiên là còn phải phấn đấu để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Thanh Anh
Số lần đọc:249