Chính phủ cần có giải pháp lâu dài ngăn ngập mặn
Ngày: 17.12.2016
Tại buổi tiếp xúc cử tri xã Sơn Bình, huyện Hòn Đất trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII. Đại biểu Quốc hội đã thông qua dự kiến nội dung kỳ họp, tại kỳ họp này Quốc hội xem xét, thông qua 07 dự án luật: Luật tiếp cận thông tin; Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); Luật báo chí (sửa đổi); Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật dược (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu (sửa đổi).

Các vấn đề kinh tế - xã hội, giám sát và các vấn đề quan trọng khác, trong đó xem xét, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2015, xem xét, đánh giá kết quả thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2021...

 

Cử tri xã Sơn Bình hiện nay rất lo lắng tình hình xâm ngập mặn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống, kiến nghị Chính phủ cần có giải pháp lâu dài ngăn ngập mặn, để nhân dân am tâm sản xuất.

          

Huy Hoàng
Số lần đọc:523