Chính phủ cần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện chính sách
Ngày: 03.06.2019
Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2019; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp. Trong 25 đại biểu phát biểu buổi sang 31.5.2019, Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Kiên Giang (ảnh) đã phát biểu với Quốc hội:

Kính thưa Quốc hội,

Tôi cơ bản đồng tình với Báo cáo đánh giá bổ sung về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, và đánh giá về triển khai kế hoạch những tháng đầu năm 2019. Tôi nhận thấy, trong báo cáo kỳ này trình ra cơ bản là đánh giá phù hợp với báo cáo đã trình tại kỳ họp thứ 6 vừa qua. Mặt nổi trội trong báo cáo lần này là có nhiều chỉ tiêu vượt cao so với báo cáo lần trước. Đây là sự nỗ lực rất lớn của Chính phủ, các bộ, ngành địa phương trong chỉ đạo điều hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng cuối năm. Tuy nhiên, tôi nhận thấy báo cáo của Chính phủ chưa phân tích làm rõ những nguyên nhân đạt được của kết quả nổi bật như trên, đặc biệt đối với chỉ tiêu mang tính đột biến. Đồng thời, qua đây cho thấy sự hạn chế của các cơ quan tham mưu trong công tác dự báo.

Vấn đề thứ hai về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước tăng cao so với báo cáo tại kỳ họp trước. Qua phân tích các báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội thấy nguồn thu chủ yếu từ bán dầu thô, từ đất, nhà ở. Nội dung này tôi không phân tích lại vì có nhiều đại biểu đã phân tích. Như vậy, chúng ta thấy nguồn thu thời gian qua chưa bền vững, tôi đề nghị Chính phủ phải có giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, tăng cường các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhất là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa mà Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã ban hành rồi nhưng việc triển khai quá chậm. Đề nghị Chính phủ siết chặt vấn đề chuyển giá vì vấn đề này diễn biến rất phức tạp. Từ đó để nguồn thu của ta bền vững hơn.

Một vấn đề nữa về công tác nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của bộ máy nhà nước. Trong thời gian qua chúng tôi thấy công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ của một số cấp, ngành đã thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cho thấy một số ngành, đơn vị trong việc tham mưu còn hạn chế, tham mưu chưa khoa học, chưa bám vào tình hình thực tiễn để xây dựng chính sách hoặc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ chậm, kéo dài. Từ đó làm các nội dung tham mưu đưa ra hay việc thực hiện gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ví dụ, việc tăng giá điện vừa rồi, tôi đồng ý với ý kiến Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phân tích nguyên nhân mà nguyên nhân tạo ra bức xúc trong dư luận xã hội, đó là việc tham mưu để tăng nâng giá điện trong thời điểm không phù hợp. Chính vì vậy, làm cho người sử dụng đề nghị mình phải xem lại cách tính giá điện của ngành điện như thế nào? Chúng ta xem lại rõ ràng tính giá điện trong bảng tính giá điện trong 6 bậc thang chúng ta thấy nó có vấn đề. Như vậy, chúng ta thấy là cho việc đã nóng lại nóng thêm. Việc cơ quan chức năng tham mưu ban hành quy định về tiêu chuẩn quy chuẩn nước mắm Việt Nam, chúng ta thấy làm xã hội gây dư luận xôn xao tốn biết bao giấy mực của các báo chí bình luận vấn đề này. Đặc biệt người dân ở sản xuất ở làng nghề nước mắm truyền thống của Việt Nam mình rất bức xúc. Cuối cùng Chính phủ phải vào cuộc mới hạ nhiệt.

Vấn đề về tham mưu xây dựng mức xử phạt đối với hành vi dâm ô xử phạt 200.000 đồng. Việc tham mưu xây dựng quy định đối với xử lý sinh viên sư phạm bán dâm 3 lần. Vấn đề giải quyết về xử lý vấn đề về BOT quá chậm theo chỉ đạo của Chính phủ với hàng loạt những vụ việc tham mưu và thực hiện như trên đã tạo ra nhiều dư luận không tốt cho cơ quan nhà nước và bộc lộ nhiều yếu kém trong vai trò tham mưu hoạch định chính sách tổ chức thực hiện của cán bộ trong bộ máy công quyền. Đề nghị Chính phủ có chấn chỉnh kịp thời để nâng cao chất lượng tham mưu của cán bộ trong thực hiện chính sách trong quản lý điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp, từng ngành, hạn chế tối đa những yếu kém không nên xảy ra như vừa qua.

Thanh Anh (lược ghi)
Số lần đọc:47