Chính sách dân tộc cần căn cơ hơn và có lộ trình hợp lý
Ngày: 04.01.2017
Tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIII, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã có nhiều đóng góp tích cực, góp ý nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là vấn đề an sinh xã hội, phát triển kinh tế và các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Nhân dịp tổng kết năm 2013 và đón chào năm mới 2014, phóng viên dancukienggiang.gov.vn đã có cuộc trao đổi với ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội xung quanh vấn đề này.

Trước hết xin chào ông và cảm ơn ông đã dành cho phóng viên dancukiengiang.gov.vn cuộc trao đổi này! Thưa ông được biết tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIII, ông là 01 trong 09 đại biểu Quốc hội của Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang tích cực đóng góp nhiều ý kiến tại kỳ họp. Đặc biệt, ông đã có những ý kiến khá thiết thực trên lĩnh vực dân tộc. Vậy ông đã có những đề xuất các chính sách dân tộc như thế nào?

Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội: Tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội Khóa XIII vừa qua, tôi đã tham gia khá nhiều các lĩnh vực, nhất là phát biểu chuyên sâu vào Hiến pháp năm 1992, Luật đất đai (sửa đổi) liên quan đến dân tộc thiểu số như: Hiến pháp mới sửa đổi có 11 khoản quy định liên quan đến dân tộc thiểu số tăng thêm 03 khoản so với Hiến pháp năm 1992 và quy định rất cụ thể như: xác định thành phần dân tộc thiểu số. Chúng tôi cho rằng, nội dung sửa đổi lần này của Hiến pháp rất quan trọng và có ý nghĩa trong toàn dân, nhất là các chính sách liên quan đến dân tộc thiểu số. Tôi đã tham gia đóng góp ý kiến với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác liên quan Luật Đất đai (sửa đổi) nên lần sửa đổi này, Luật đã có 04 Điều quy định về dân tộc thiểu số, đặc biệt là có 01 Điều quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với vấn đề đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số mà năm 2012 đóng góp. Đây là 01 khoản của điều khác thì tại kỳ họp này Luật Đất đai (sửa đổi) quy định thành 01 Điều riêng nói về trách nhiệm của nhà nước. Có thể nói Hiến pháp và Luật đất đai, tôi đã tham gia đóng góp rất nhiều vấn đề liên quan đến dân tộc thiểu số.

Theo ông, Quốc hội và Chính phủ cần ban hành những chính sách gì đối với đồng bào dân tộc thiểu số? Qua thực tế trong cuộc sống, hiện nay còn một số chính sách đối với đồng bào dân tộc như chương trình 134, 135 chưa phù hợp. Vậy ông có những đề xuất và kiến nghị gì?

Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội: Trong thời gian tham gia hoạt động tại diễn đàn Quốc hội, tôi đã tham gia phát biểu khá nhiều về các chế độ chính sách trong đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tôi thấy rằng các chính sách về dân tộc thiểu số mang tính chất cả nhiệm kỳ 2006-2010 và hầu hết các chính sách về dân tộc là đến năm 2010 là kết thúc. Và theo Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ quản thì các chính sách đã kết thúc thì không thể triển khai được nữa, trên lĩnh vực này tôi được Thường trực Ủy ban Dân tộc phân công theo dõi thấy rằng, thời gian qua có nhiều dự án, công trình đã kết thúc nhưng còn nhiều dỡ dang, chưa xong như chương trình 134, 135 đã ở giai đoạn II rồi nhưng chưa hoàn chỉnh và rất nhiều chương trình khác liên quan đến lĩnh vực dân tộc cũng chưa hoàn chỉnh. Là Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội phụ trách mảng này, tôi đã ban hành văn bản kiến nghị Ủy ban Dân tộc, Chính phủ và trên diễn đàn Quốc hội, thì Chính phủ đã tiếp thu và hầu hết các chính sách liên quan đến dân tộc ở giai đoạn II sẽ kết thúc ở năm 2010 sẽ được tiếp tục ở giai đoạn tiếp theo như: Chương trình 134, 135 giai đoạn III từ năm 2011-2016. Riêng chương trình hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sạch, việc làm cho đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ đã tạm dừng,  thì nay Chính phủ đã ban hành tiếp.

Về các chính sách đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc, qua phản ánh của đại biểu cũng đã được Chính phủ, các ngành, các cấp quan tâm, nhất là Bộ Nội vụ, thậm chí trong chất vấn tại Nghị trường Quốc hội, tôi phản ánh: Một đất nước có 54 dân tộc anh em, nhưng có 53 dân tộc thiểu số nhưng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số rất ít, chỉ đạt khoảng 7%, trong khi đó đồng bào dân tộc thiểu số của cả nước ta là 14%, trong 7% đó là công tác tại các tỉnh thành, còn công tác ở Trung ương rất ít (có viên chức công tác ở Trung ương chưa đầy 2%), đã báo động đến việc thực hiện tốt hơn chính sách này. Đồng thời, tôi đã kiến nghị chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu nhận, tạo việc làm cho con em người dân tộc thiểu số, vì hiện nay rất nhiền con em đồng bào dân tộc khi ra trường, thậm chí có bằng đại học nhưng không có việc làm, cả ở trường cử tuyển đại học, nhưng ra trường không có việc làm, thì trách nhiệm ra sao. Hiện nay, chính sách ban hành thì nhiều nhưng còn dàn trải và mang tính chất cứu trợ chứ chưa thật sự căn cơ, nếu cắt các chính sách hỗ trợ trong thời gian qua, thì nghèo vẫn hoàn nghèo. Tôi kiến nghị thời gian tới, cần ban hành chính sách có căn cơ hơn, vững chắc hơn đừng để cho nhân dân trong chờ, ỷ lại vào nhà nước.

Ông có thể cho biết, tại Kỳ họp thứ sáu vừa qua, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Kiên Giang đã có những đóng góp tích cực như thế nào?

Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội: Tại Kỳ họp thứ sáu, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã có nhiều đóng góp tích cực, được đưa ra diễn đàn để tạo sự đồng thuận về chủ trương chính sách, có thể nói Đoàn Kiên Giang phát biểu tại Hội trường, thảo luận Tổ thực hiện khá hiệu quả trong hơn một tháng qua, nhất là đóng góp về Hiến pháp, đóng góp 02 vấn đề lớn: 1. Đoàn đã tranh luận đóng góp được Trung ương chấp nhận đó là cấp đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt. 2. Đoàn đã đề xuất và được Quốc hội, Chính phủ chấp nhận cải tạo đầu tư tuyến Quốc lộ 61 đài khoảng 26 km từ nguồn trái phiếu Chính phủ, với tổng vốn hơn 800 tỷ đồng.

 

Nhân dịp bước sang năm mới 2014, ông có những suy nghĩ như thế nào trước những thay đổi KT-XH của tỉnh Kiên Giang?

Ông Danh Út, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội: Tôi rất mừng là một người công tác ở Kiên Giang trong những năm vừa qua, đã thấy sự phát triển kinh tế khá tốt của tỉnh nhà. Năm 2013, Kiên Giang tốc độ phát triển trên 9% trong khi cả nước chỉ có 5,3%, sản lượng lúa Kiên Giang liên tục vẫn giữ vị trí đứng đầu cả nước là với 4,4 triệu tấn. Tuy nhiên, bên cạnh vấn đề kinh tế chúng tôi rất quan tâm lĩnh vực xã hội, Kiên Giang cần phấn đấu phát triển kinh tế - xã hội hơn nữa, nhất là cần quan tâm về vấn đề môi trường, quan tâm khu xử lý rác thải ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất và nếu Phú Quốc được xây dựng là trung tâm du lịch sinh thái chất lượng cao thì phải tính đến vấn đề môi trường, nếu không sẽ ảnh hưởng đến đầu tư du lịch; Thứ hai là, Kiên Giang cần phải thực hiện chính sách an sinh xã hội: đặc biệt nhất là chính sách BHYT, cả nước đến nay BHYT đạt được 71%, nhưng đối với Kiên Giang mới được 55% đây là tỷ lệ còn thấp. và vẫn còn nhiều lĩnh vực chưa thực hiện được như còn hàng ngàn chiếc tàu đánh cá, hàng trăm ngàn lao động đến nay chưa thực hiện BHYT đối với ngành thủy sản, hàng trăm ngàn học sinh nằm viện bắt buộc chưa được tham gia BHYT, nhất là  các huyện, xã đảo.Vì vậy Kiên Giang cần phấn đấu hơn nữa để làm sao thực hiện tốt chính sách, quan tâm giáo dục đào tạo, nhất là giáo dục trong đồng bào thiểu số để nâng dần độ ngũ cán bộ con em người dân tộc. Có như vậy sẽ góp phần tạo đòn bẫy thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển bền vững, nhanh chóng hơn.

Xin cám ơn ông đã dành cho phóng viên dancukiengiang.gov.vn cuộc trao đổi này!

Trung Hậu - Ngọc Bích
Số lần đọc:140