Có “sóng”, có “em” nhưng không có “máy”
Ngày: 07.01.2022
Sáng thứ sáu, ngày 07/01/2022, Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Qua thảo luận các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết việc sớm ban hành và triển khai chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình kịp thời, tạo sự đột phá, có sức lan tỏa lớn, triển khai nhanh, đúng đối tượng, phù hợp với tình huống đặc biệt sẽ giúp sớm phục hồi nền kinh tế và tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển cho cả giai đoạn 2021-2025 cũng như các năm tiếp theo, không để Việt Nam rơi vào suy thoái kinh tế và suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn, tạo nền tảng cho sự phát triển cả giai đoạn 2021-2025. Các đại biểu cũng lưu ý việc triển khai cần đưa ra các tiêu chí, nguyên tắc rõ ràng, có các ưu tiên, phân nhóm cụ thể nội dung cần làm ngay, nội dung cần triển khai từng bước để bảo đảm khả thi. Các chính sách hỗ trợ cần rà soát để có sự tiếp nối, kế thừa các chính sách đã triển khai trước đây; cần chú trọng khâu thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn để không xảy ra sai sót, vi phạm, nhất là trong bối cảnh bố trí nguồn lực rất lớn trong khoảng thời gian ngắn. Do đó đề nghị Chính phủ cần có thêm báo cáo giải trình làm rõ một số nội dung, rà soát các dự án trong chương trình để bảo đảm đúng nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu đề ra.

                                                     

Đại biểu Châu Quỳnh Dao phát biểu thảo luận tại tổ (trực tuyến tại điểm cầu Kiên Giang)

Đại biểu Châu Quỳnh Dao, Hiệu trưởng Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Kiên Giang (ảnh) đồng tình với mục tiêu và chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội các giải pháp. Tuy nhiên trong đề án của Chính phủ ở các chính sách khác, sử dụng Quỹ dịch vụ viễn thông công ích để phát triển hạ tầng viễn thông, internet, thực hiện chương trình “sóng và máy tính cho em” với kinh phí thực hiện 5000 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện Chương trình” Sóng và máy tính cho em là 1000 tỷ đồng đê trao tặng 400 nghìn máy tính bảng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình hộ nghèo. Qua thực tế thực hiện, có “sóng”, có “em” nhưng không có “máy” đề nghị Chính phủ cần giải trình thêm về cơ chế đấu thầu để xảy ra tình trạng này; ngoài ra, đại biểu còn đề nghị cần có cơ chế giám sát chất lượng máy để không ảnh hưởng đến thị lực các em; có cơ chế giám sát các gia đình được cấp máy để bảo đảm sử dụng đúng mục đích. Trong giáo dục trực tuyến phải xây dựng chiến lược hiệu quả, chẳng hạn phân công thầy cô có trách nhiệm, tâm huyết giảng dạy mới phát huy hiệu quả của dạy trực tuyến. Trong gói hỗ trợ cho công tác phòng chống dịch. Có cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở , y tế dự phòng, trung tâm kiểm soát bệnh tật cấp vùng… khoảng 14 nghìn tỷ đồng, đề nghị quan tâm thêm đến việc đào tạo chuyên môn, hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế cơ sở để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao; cần nghiên cứu xã hội hóa các đơn vị y tế cơ sở, thành lập y tế cộng đồng, thực hiện tự chủ về tài chính, nếu hiệu quả sẽ tăng thêm thu nhập cho cán bộ y tế cấp cơ sở, an tâm công tác, học tập và cống hiến. Việc bình xét thấy thuốc ưu tú, thầy thuốc nhân dân nên quan tâm đến đến người công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đại biểu cũng băn khoăn gói hỗn trợ 240 nghìn tỷ khó kiểm soát nhưng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương sẽ hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra.

Thanh Anh
Số lần đọc:137