Cụm thi đua số 9 các tỉnh, thành phố miền Tây sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2019.
Ngày: 09.07.2019
Sáng 05/7/2019, Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố khu vực miền Tây tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cụm năm 2019 tại TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Hội nghị do cụm trưởng là Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau, cụm phó là Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, chủ trì. Cụm thi đua gồm 06 Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố miền Tây gồm: Cà Mau, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang.

Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong cụm chủ động tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp các dự án luật. Các văn phòng trong cụm tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH xây dựng kế hoạch và tổ chức giám sát, khảo sát từng chuyên đề trên địa bàn tỉnh với tổng số 20 cuộc giám sát. Tham mưu giúp Đoàn ĐBQH phối hợp chặt chẽ với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức hội nghị tiếp xức cử tri nơi ứng cử, theo chuyên đề và theo nhóm đối tượng trước và sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV được 86 cuộc trên địa bàn các tỉnh, đảm bảo đúng quy định. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri được các văn phòng tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh kịp thời tổng hợp chuyển đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các ban, ngành Trung ương theo quy định. Đối với những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương chuyển Ủy ban nhân dân tỉnh, qua đó Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp xem xét, giải quyết và trả lời bằng văn bản.

Về việc thực hiện phong trào thi đua năm 2019 của Văn phòng Quốc hội với chủ đề “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng Văn phòng Quốc hội đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, ngay từ đầu năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây phối hợp với Công đoàn cơ sở xây dựng và triển khai các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, phát động các phong trào thi đua của Cụm đến toàn thể cán bộ, công chức và người lao động, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Qua đó, có 100% cán bộ, công chức và người lao động đều đăng ký đua năm 2019. Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây bảo đảm dân chủ tại cơ quan, đảm bảo phát huy quyền làm chủ của mỗi cán bộ, công chức, người lao động; công khai, dân chủ trong thực hiện chế độ, chính sách; bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức, người lao động; bảo đảm kỷ luật, kỷ lương cơ quan; thực hiện tốt đạo đức công vụ, văn hóa công sở; ý thức, trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Các văn phòng luôn xác định thi đua là động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân trong văn phòng nỗ lực vươn lên, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác.

Thảo luận tại hội nghị, Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh trong cụm chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện nhiệm vụ. Tiêu biểu như đại diện Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri. Trong đó trọng tâm là đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri, chủ động xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội; chú trọng đổi mới thành phần TXCT để có thể giải đáp ngay tại hội nghị về những vấn đề thuộc thẩm quyền, làm rõ những vấn đề mà cử tri kiến nghị; tăng cường tổ chức TXCT tại những nơi người dân đã có ý kiến, kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm…

6 tháng cuối năm 2019, các văn phòng tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác tham mưu, tổ chức, phục vụ Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện các hoạt động: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào các dự án luật, thực hiện hoạt động khảo sát, giám sát theo kế hoạch, tổ chức phục vụ các đợt giám sát thường xuyên và giám sát theo chuyên đề theo Nghị quyết và Chương tình giám sát năm 2019 của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, tổ chức phục vụ tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV. Tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH thực hiện công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phục vụ đại biểu tiếp công dân theo phân công… Tổ chức tổng kết phong trào thi đua của Cụm năm 2019, bình xét danh hiệu thi đua, đề nghị khen thưởng, báo cáo tổng kết phong trào thi đua và khen thưởng năm 2019…

Trước đó, chiều qua (4/7), tại phường Pháo Đài, thành phố Hà Tiên Cụm thi đua số 9 đã thăm hỏi và tặng 5 phần quà cho các hộ gia đình nghèo, mỗi phần quà trị giá 1.200.000đ. Đây là hoạt động nhằm thực hiện chương trình “cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” của văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang và Cụm thi đua Văn phòng Đoàn ĐBQH các tỉnh miền Tây phát động ./.

Số lần đọc:975