Dân vận là công việc của cả hệ thống chính trị
Ngày: 11.07.2017
Sáng 11.7.2017, Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện các Ban đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh cùng sở, ngành, đoàn thể tỉnh… Hội nghị do đồng chí Lâm Hoàng Sa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.

Đại biểu cho rằng công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, cần phải tăng cường giáo dục đoàn viên, hội viên nâng cao nhận thức chuyển hóa thành hành động sẽ đem lại hiệu quả; tăng cường phối hợp đồng bộ, nhịp nhàn giữa chính quyền, đoàn thể để nâng cao hiệu quả công tác dân vận; xây dựng quy chế phối hợp giữa cấp ủy - chính quyền - đoàn thể về các nội dung; công khai minh bạch như công khai tài chính, tài sản, thu nhập để không tạo ra thắc mắc và tạo được niềm tin của quần chúng đối với cơ quan, đơn vị,…

Đồng chí Lâm Hoàng Sa giải trình một số ý kiến đặt ra như: Các cơ sở tôn giáo, thờ tự có xu hướng phát triển thì công tác dân vận phải bảo đảm tôn trọng pháp luật, đúng phong tục tập quán, tránh lợi dụng để chống phá đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; về kinh phí thực hiện quy chế dân chủ đã thống nhất chủ trương và sẽ bố trí trong hệ thống ngân sách nhà nước…

Trưởng Ban Dân vận cũng đã nêu lên những kết quả đạt được trong công tác dân vận 6 tháng qua cũng như những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời đề nghị: Hệ thống dân vận phải tham mưu cho cấp ủy kiểm tra công tác dân vận năm 2016 (tỉnh, huyện, xã); tiếp tục quán triệt sâu sắc về công tác dân vận làm cho dân vận có chuyển biến mạnh mẽ, tạo được niềm tin của quần chúng, nhân dân; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác dân vận chính quyền, hạn chế gây phiền hà cho người trong thực thi công vụ…

 

Thanh Anh
Số lần đọc:527