Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang: Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng
Ngày: 04.01.2017
Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kiên Giang vừa hội nghị tổng kết công tác đảng bộ năm 2015, triển khai chương trình, nhiệm vụ năm 2016.

Năm qua, Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ đã lãnh đạo đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trên các mặt công tác, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh (chuyên trách) thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định như tiếp xúc cử tri (TXCT) trước và sau Kỳ họp thứ 9, 10, Quốc hội Khóa XIII; TXCT báo cáo kết quả Kỳ họp 14, TXCT trước và sau kỳ họp thứ 15 và 17, HĐND tỉnh Khóa VIII.

 

Tổ chức giám sát, khảo sát đạt theo kế hoạch (Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát 02 cuộc; Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã hoàn thành 13 cuộc giám sát, 13 cuộc  khảo sát theo chương trình); cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia đóng góp xây dựng 25 dự án luật, các dự thảo nghị quyết của UB Thường vụ Quốc hội và của Quốc hội Khóa XIII…

Thường trực HĐND và lãnh đạo các Ban (chuyên trách) HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 03 kỳ họp, trong đó có 02 kỳ họp thường lệ và 01 kỳ họp bất thường, Ban hành 57 nghị quyết của HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn, Ban Pháp chế đã tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh với Chủ tịch UBND tỉnh được 06 cuộc, tiếp 39 lượt công dân với 46 vụ việc; nhận đơn thư khiếu nại qua đường bưu điện tổng số 260 đơn, đã hướng dẫn và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Các chi bộ tổ chức tốt sinh hoạt thường lệ, truyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tổ chức họp đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp; sinh hoạt Thông tin nội bộ hàng tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành và các tài liệu của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

 

Về lãnh đạo việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015, có 03/03 chi bộ đã xây dựng được Kế hoạch thực hiện chuyên đề 2015, với chủ đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, 100% đảng viên (33/33) đã nộp bản đăng ký học tập, làm theo Bác. Kết quả có 100% đảng viên đã có báo cáo làm theo Bác tại chi bộ, có 09 đồng chí đảng viên được 03 chi bộ xét, đề nghị Đảng ủy Văn phòng biểu dương, khen thưởng năm 2015.

Công tác xây dựng Đảng, đã tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội các chi bộ theo quy định. Tổ chức thành công Đại hội đảng viên Đảng bộ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác kiểm tra, giám sát đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, riêng các chi bộ trực thuộc đều xây dựng và tổ chức triển khai được kế hoạch công tác kiểm tra việc chấp hành, giám sát theo chuyên đề và giám sát thường xuyên.

Năm 2015, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ phát động tập thể phòng, các cá nhân đăng ký thực hiện mô hình “Dân vận khéo”, có 05 tập thể và 02 cá nhân đăng ký thực hiện, kết quả xét công nhận 01 tập thể Phòng Hành chính-Tổ chức-Quản trị với mô hình “Ứng dụng tin học vào hoạt động Văn phòng”.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong năm 2015 vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác chỉ đạo đại hội Đảng tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng có mặt còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Đảng bộ và các chi bộ triển khai thực hiện còn chậm; trong nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề của các chi bộ chưa đều, có chi bộ còn lúng túng, triển khai thực hiện chậm; trong tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh nhất là công tác giám sát, khảo sát có việc còn chậm, chưa chu đáo; chất lượng công tác tham mưu có mặt còn hạn chế, việc xây dựng kế hoạch thi đua chuyên đề còn chậm.

Hội nghị thống nhất chương trình, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ năm 2016, trong đó về nhiệm vụ chính trị tập trung cho một số hoạt động trọng tâm như hoạt động tổng kết nhiệm kỳ 2011-2016 và thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 theo Kế hoạch của Ủy ban bầu cử Quốc gia, và chỉ đạo của Tỉnh ủy, kế hoạch của HĐND, UBND tỉnh.

Trong năm 2016, thực hiện Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định của Chính phủ về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Đảng bộ sẽ căn cứ vào chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên thực hiện việc chia tách, thành lập các chi, đảng bộ mới theo quy định của Đảng.

 

Triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thi đua hoàn thành nhiệm vụ nhà nước năm 2016 theo giao ước thi đua đã ký kết với các sở, ngành trong cụm, khối; thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan theo Nghị định số 04 của Chính phủ. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, đưa công tác tin học vào Văn phòng, mạng thông tin nội bộ (NOTES) vào hoạt động hiệu quả hơn, kiểm tra chặt chẽ thể thức văn bản trước khi phát hành…

Đảng ủy, Chi ủy các chi bộ quan tâm công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tổ chức tốt công tác phê và tự phê bình, phân loại đảng viên, đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng năm 2016 vào cuối năm. Thực hiện tốt công tác chăm bồi, phát triển đảng viên của đảng bộ, phấn đấu năm 2016 kết nạp từ 01 đảng viên trở lên; trao tặng huy hiệu Đảng trong năm 2016 theo quy định.

Dịp này, Đảng bộ đã khen thưởng cho 02 tập thể chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 01 tập thể được đạt danh hiệu Dân vận khéo, 05 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 cá nhân trong đó có 09 đảng viên, 02 đoàn viên Công đoàn, Chi đoàn được khen thưởng thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2015.

Nguyễn Văn Mau

Số lần đọc:501