Đề nghị phê chuẩn Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Giao thông Vận tải mới
Ngày: 25.10.2017
Ngày 25.10, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quy hoạch sau đó thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này. Luật Quy hoạch đưa ra lấy ý kiến lần này và dự kiến thông qua vào kỳ họp thứ 5, có hiệu lực vào đầu năm 2019 thể hiện sự quyết tâm của Quốc hội, Chính phủ đưa công tác quy hoạch tổng thể theo lĩnh vực, ngành đi vào chiều sâu phục vụ cho nhu cầu phát triển, đấp ứng yêu cầu kỳ quy hoạch mới.

Tiếp đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Trước tình hình hàng năm có hàng ngàn cuộc tấn công mạng, xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền, kích động, xuyên tạc tình hình đất nước, ảnh hưởng đến hình ảnh, và con người Việt Nam, luật đưa ra để kịp thời điều chỉnh, đấu tranh, ngăn chặn các tác động xấu của các thế lực thù địch, cực đoan, xâm phạm an ninh kinh tế... của nước ta.

 

Quốc hội cũng dành thời gian cho công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, như phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín. Đồng thời, nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Nội dung này sẽ thảo luận ở các Đoàn đại biểu Quốc hội. Theo Tờ trình, ông Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu được đề nghị phê chuẩn chức danh Tổng Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng được đề nghị phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Thanh Anh
Số lần đọc:187