Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đóng góp ý kiến dự thảo Luật Cảnh vệ
Ngày: 17.02.2017
Sáng ngày 14/02/2017 Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến Luật Cảnh vệ, tại buổi làm việc đa số ý kiến đại biểu thống nhất cao với báo cáo giải trình của các vị đại biểu tham dự. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Có ý kiến đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nên xem xét điều chỉnh tại khoản 6 Điều 3 của dự thảo luật, đối với cụm từ “binh sĩ” sau cụm từ “hạ sĩ quan” đề nghị sửa đổi thành cụm từ “chiến sĩ” cho phù hợp; Đề nghị tại khoản 8 Điều 9 đối với cụm từ “khác ảnh hưởng xấu” nên thay bằng cụm từ “xâm hại” cho phù hợp do nội dung chưa thể hiện rõ rang; Có ý kiến tại Điều 18 đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung thêm quy định về việc phối hợp giữa lực lượng công an với lực lượng cảnh vệ biên phòng; Điều 20 khoản 1 điểm b đề nghị đối với cụm từ “yêu cầu” thay bằng cụm từ “phối hợp” hoặc “cấp có thẩm quyền cho phép” như vậy sẽ phù hợp hơn, tương tự như trên tại khoản 2 của Điều này; Điều 23 có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo nên xem xét sửa đổi đối với cụm từ “chiến sĩ công an nhân dân; cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân” bỏ từ “hoặc” do đây là hai lực lượng tách biệt; Điều 24 tại khoản 2 đề nghị bổ sung thêm đối tượng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ là Bộ Quốc phòng, nhằm phù hợp các điều luật khác của dự thảo luật; Điều 29 tên tiêu đề của dự thảo luật đề nghị bổ sung cụm từ “và quyền” sau cụm từ “Trách nhiệm” do nội dung của dự thảo luật bao hàm cả quyền của lực lượng Công an địa phương.

Phó trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé đã ghi nhận, tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu đối vớidự thảo Luật Cảnh vệ. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo đầy đủ các ý kiến để gửi tới Kỳ họp thứ 3, QH Khóa XIV. 

Thanh Trung
Số lần đọc:204