Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc phòng chống xâm hại trẻ em
Ngày: 29.08.2019
Ngày 28 và 29/8/2019 Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang giám sát đối với các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện “phòng chống xâm hại trẻ em” trên địa bàn tỉnh. Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm Trưởng Đoàn giám sát, tham gia còn có ĐBQH Trần Văn Huynh, ĐBQH Châu Huỳnh Giao, Ban Thường trực UBMT TQVN tỉnh, Hội Phụ nữ, Tỉnh đoàn...

Qua giám sát 3 cơ quan thuộc ngành tư pháp như: Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh, 2 cơ quan tham gia cấp hội là Hội liên hiệp phụ nữ, Tỉnh đoàn, 3 cơ quan cấp sở: Y tế, Giáo dục - Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội. Các cơ quan đều thực hiện công tác tuyên truyền liên quan đến luật chăm sóc trẻ em, chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em, có tổ chức các phong trào, tháng hành động, pano, áp phích... một số cơ quan có tiếp nhận, xử lý thông tin, thông báo, tố giác; thực hiện hỗ trợ khi trẻ em bị xâm hại; có kiểm tra, giám sát; đôn đốc việc thực hiện về phòng, chống xâm hại trẻ em; phối hợp trong công tác phòng chống xâm hại qua các mô hình “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; sinh hoạt Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững...

Trong thời gian từ đầu năm 2015 đến 30/6/2019 toàn tỉnh có trên, dưới 200 trẻ em bị xâm hại (cơ quan tư pháp 265 em, các cơ quan khác là 190 em). Các cơ quan nêu lên những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong việc thực hiện việc phòng chống xâm hại trẻ em như pháp luật chưa đầy đủ, quy định trách nhiệm rõ các cơ quan tham gia, thiếu nhân lực, năng lực, kỹ năng trong tư vấn pháp lý, phòng ngừa... đồng thời đề ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể như bổ sung định mức chi hỗ trợ 1 lần trực tiếp đối với trẻ em bị xâm hại, trẻ em bị bạo lực tại Thông tư 98/2017/TT-BTC ngày 29/9/2017 của Bộ Tài chính; đẩy mạnh công tác xã hội hoá; ưu tiên nhiều hơn trong phân bổ ngân sách cho công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em nói chung, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:257