Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang khóa XIII hoàn thành tốt nhiệm vụ
Ngày: 04.01.2017
Chiều 27/6, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2016. Ông Trần Minh Thống - Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIII chủ trì hội nghị; ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đến dự.

Báo cáo cho biết, đầu nhiệm kỳ 2011-2016, Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh được bầu 9 ĐBQH, trong đó 6 đại biểu công tác tại địa phương, 3 đại biểu công tác tại các cơ quan của Quốc hội. Tháng 9/2015, có 2 ĐBQH trong nhóm đại biểu kiêm nhiệm tại địa phương thay đổi đơn vị công.

 

Kết quả bầu cử ĐBQH khóa XIV, tỉnh Kiên Giang đã bầu đúng thành phần cơ cấu và đủ số lượng theo phân bổ là 8 đại biểu (trong đó, có 5 đại biểu hoạt động tại địa phương, 3 đại biểu hoạt động tại Trung ương), trình độ của đại biểu nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

 

6 tháng đầu năm, Đoàn ĐBQH tỉnh có những hoạt động tích cực trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ: Tham gia lấy ý kiến đóng góp của các sở, ngành, cá nhân có chuyên môn đối với 7 dự án luật; đóng góp 11 ý kiến đóng góp tại kỳ họp thứ 11 khóa XIII; tham gia tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp”.

 

Các đại biểu trong Đoàn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, tham gia 6 cuộc tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11; tham gia các đoàn giám sát của các cơ quan Quốc hội tổ chức.

 

Qua tiếp xúc cử tri, giám sát, các đại biểu đã làm tốt cầu nối giữa cử tri với các cơ quan chức năng. Các nội dung kiến nghị cử tri, của các cơ quan chức năng tại địa phương đã được chuyển đến các cơ quan chức năng Trung ương xem xét giải quyết.

 

Trong nhiệm vụ xây dựng pháp luật, các đại biểu đã rất nghiên cứu đưa vào luật những nội dung phản ánh của cử tri tỉnh nhà để góp phần cùng Quốc hội hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, tạo hành lang pháp lý thuận lợi thực hiện tại cơ sở.

 

Các đại biểu trong Đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia đóng góp và quyết định công tác nhân sự Trung ương thuộc thẩm quyến của Quốc hội.

 

Các đại biểu ĐBQH khóa XIII đơn vị tỉnh cũng chia sẽ kinh nghiệm trong quá trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2011-2016, chủ yếu trên lĩnh vực phát biểu tại nghị trường, nghiên cứu đóng góp luật và tiếp xúc cử tri…

 

Dịp này, những người trúng cử ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh ra mắt tại hội nghị; phát biểu kết luận, ông Trần Minh Thống cho rằng, Đoàn ĐBQH khóa XIII cơ bản hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm với cử tri, tạo ấn tượng tốt đẹp.

 

Đạt được kết quả này, từng ĐBQH đã có nhiều nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn thách thức, thể hiện trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên; được sự giúp đỡ của lãnh đạo các cấp, các ngành trong tỉnh, huyện, xã, cử tri và các cơ quan thông tấn, báo chí.

 

Về hoạt động trong nhiệm kỳ Đoàn ĐBQH tỉnh tới, ông lưu ý, cần phát huy lãnh đạo, cán bộ chuyên môn sở, ngành, tham gia cùng ĐBQH trong tiếp xúc cử tri, qua đó giúp cử tri, ĐBQH nắm vững từng nội dung cử tri kiến nghị; ĐBQH tỉnh cần nắm chắt vấn đề của địa phương, nghiên cứu các nội dung để phản ánh với Quốc hội, cũng như tham gia đóng góp luật.

 

Ông Trần Minh Thống đề nghị các ĐBQH khóa XIV trong nhiệm kỳ hoạt động cần lưu tâm kiến nghị Trung ương hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng, nhất là chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, bằng cách liên kết với các tỉnh trong khu vực; tranh thủ giao lưu học hỏi kinh nghiệm với các tỉnh bạn…

Lê Vinh
Số lần đọc:639